Skip to main content
EURES
News article29 november 2017European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Hvordan EU-reglene beskytter pensjonen din

Uansett om du kaster deg ut i ditt første EURES-eventyr eller nærmer deg pensjonsalderen etter en flere tiårs karriere på kryss og tvers av Den europeiske union, kan bare tanken på pensjonen være litt skremmende. Men EU-regelverket gjør det enkelt å kreve det du har rett til av både offentlig og privat pensjon.

How EU rules protect your pensions
Еuropa

Her er noen tips om hvordan du skal klare å holde oversikt over dine pensjonsrettigheter.

Flytter du på grunn av jobben? Registrer deg i det nye oppholdslandet.

Hvis du flytter fra ett EU-land til et annet på grunn av jobb, er det viktig at du registrerer deg snarest mulig i ditt nye oppholdsland så du kan kreve de ytelsene du har rett til når du en gang skal ta ut pensjon. Husk at pensjonssystemene varierer fra land til land, så sjekk trygderettighetene dine når du flytter.

Klar til å pensjonere deg? Begynn prosessen i landet du bor i.

Hvis du i løpet av de ti siste årene har jobbet i tre EU-land og er berettiget til pensjon fra det offentlige trygdesystemet i alle tre, bør du søke om disse pensjonsytelsene i det siste landet du jobbet i. Da vil dette landet samkjøre seg med de to andre for å sikre at du får alle de pensjonsytelsene du har krav på.

Hvordan blir pensjonene beregnet?

Når pensjonsmyndigheten i vertslandet ditt har behandlet kravet ditt om pensjonsytelser fra flere land, vil du få enten alle disse pensjonsytelsene eller pensjon etter den nasjonale ordningen i vertslandet, men uansett skal du ha det som gir mest. Selv om du ikke har arbeidet lenge nok i et land til å ha opparbeidet deg pensjonsrettigheter der, kan du fortsatt få en forholdsmessig del av pensjonen fra dette landet. Det er fordi pensjoner skal beregnes ut fra samlet arbeidstid i EU.

Skal du pensjonere deg i et annet land? Send søknaden inn i det landet du sist jobbet i.

Hvis du skal pensjonere deg i utlandet,  og det er et annet EU-land, bør du begynne prosessen med å søke om pensjon hos pensjonsmyndigheten i det landet du sist jobbet i.

Hva med skatt på pensjon?

Hvis du har pensjonert deg i et annet EU-land og du tilbringer mer enn seks måneder hvert år i pensjonslandet, kan dette landet betrakte deg som bosatt og dermed skattepliktig der. Gjør de det, kan du måtte betale skatt på pensjon som du mottar fra andre land. Sjekk skatteavtalene for å være sikker.

Hva med tilleggspensjon?

Tilleggspensjon skiller seg fra pensjonen fra det offentlige trygdesystemet ved at det vanligvis er arbeidsgiver som betaler. Ordningene forvaltes av private selskaper. Hvis du har en tilleggspensjonsordning i ett land og så flytter til et annet, opprettholder du de samme rettighetene til tilleggspensjonen som om du aldri hadde reist fra det første landet.

Snakk med pensjonsmyndigheten i landet du bor i; de vil kunne gi deg mer informasjon om skatte- og pensjonsregler som kan ha betydning for deg. Og om du har spørsmål om arbeidstakermobilitet i Europa, snakk med nærmeste Eures-rådgiver.

 

Relevante lenker:

Kontoret for sysselsetting, sosiale spørsmål og inkludering

Ditt Europa – Jobbe utenlands

Ditt Europa – Trygdedekning utenlands

Ditt Europa – Pensjon fra det offentlige trygdesystemet i utlandet

Ditt Europa – Nasjonale kontakter for søknader om pensjon

Ditt Europa – Pensjonere seg utenlands

Ditt Europa – Tilleggspensjon i utlandet

Ditt Europa – Dobbeltbeskatning av pensjon

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures' jobbdatabase

Eures' tjenester for arbeidsgivere

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Eures på Google+

Nærmere opplysninger

Temaer
Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheter
Relaterte seksjon(er)
Hjelp & supportLeve- og arbeidsvilkår
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.