Pāriet uz galveno saturu
EURES
Raksts par jaunumiem2018. gada 16. novembrisEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Kā nedeklarēts darbs ES ietekmē jūs?

Nedeklarēts darbs tā dēvētajā “ēnu ekonomikā” veido aptuveni 15 % no Eiropas kopējās ekonomikas. ES veic pasākumus, lai to novērstu, izmantojot “Eiropas platformu nedeklarēta darba novēršanai”. Kas tad ir nedeklarēts darbs, kādēļ šī platforma ir svarīga, un kā tā var palīdzēt jums kā darba ņēmējam Eiropas Savienībā?

How does undeclared work in the EU affect you?
European Union

Kas tad ir nedeklarēts darbs?

Nedeklarēts darbs ir jebkurš darbs, kas faktiski ir likumīgs, bet nav deklarēts attiecīgajām valsts iestādēm. Bieži vien to neformāli dēvē par “skaidras naudas darbu”, un tas ir izplatīts tādās nozarēs kā būvniecība, uzkopšana, bērnu aprūpe, ēdināšana un viesu uzņemšana.

Ko dara “Eiropas platforma nedeklarēta darba novēršanai”?

Cīņa pret nedeklarētu darbu ir viena no ES prioritātēm, tādēļ 2016. gadā tika izveidota “Eiropas platforma nedeklarēta darba novēršanai”.

Platformā ir apvienojušās organizācijas no visas ES, tostarp darba, nodokļu un sociālā nodrošinājuma iestādes, lai sadarbotos pāri robežām un apmainītos ar informāciju, zināšanām un labas prakses piemēriem.

Tās galvenie mērķi ir panākt, lai nedeklarēts darbs kļūst par deklarētu darbu un darba tirgus un labklājības sistēmas ir taisnīgas un efektīvas. Tas veicinās labākus dzīves un darba apstākļus iedzīvotājiem visā ES.

Kādēļ ir jārisina nedeklarēta darba problēma?

Varētu šķist, ka darba alga, ko izmaksā skaidrā naudā, darbs, ko veic kā “haltūru”, nevienam nenodara kaitējumu vai ir vienīgā iespēja sarežģītā darba tirgū. Tomēr tam var būt nopietna un ārkārtīgi negatīva ietekme uz darba ņēmējiem.

Ja strādājat nedeklarētu darbu, jums varētu būt šādas problēmas:

  • zems atalgojums (bieži vien zemāks par tiesību aktos noteikto minimālo algu);
  • pārmērīga darba slodze vai nenoteikts darba laiks;
  • slikti vai nedroši darba apstākļi un sliktas kvalitātes darbs;
  • darba tiesību izmantošanas iespēju, piemēram, atvaļinājuma un slimības pabalsta, trūkums;
  • pensijas un bezdarbnieka pabalstu nepieejamība;
  • mazāka darbvietas drošība un mazāk iespēju prasmju pilnveidošanai vai oficiāla darba atrašanai.

Es, iespējams, strādāju nedeklarētu darbu. Kas man jādara?

Ja raizējaties, ka strādājat nedeklarētu darbu, platformas tīmekļa vietnē jūs varat sameklēt savas valsts tiesību aktus un pārbaudīt, vai jūs un jūsu darba devējs tos ievērojat.

Ja uzskatāt, ka jūsu darba devējs vai cita organizācija ir iesaistīti nedeklarēta darbā, jūs varat uzzināt, kā par to ziņot attiecīgajām iestādēm.

Nolaižamajā sarakstā jums ir jāizvēlas sava valsts, kur atradīsiet savas valsts kontaktpunktu tīmekļa vietnes un tālruņa numurus.

Vai man ir pienākums rīkoties?

ES devīze ir — “Nedeklarēts darbs ir mūsu kopējā problēma”. Tas ir tādēļ, ka nedeklarēts darbs nozīmē nesamaksātu nodokli, kas savukārt nozīmē finansējuma trūkumu tādiem būtiskiem sabiedriskiem pakalpojumiem kā bezdarba pabalstu, veselības aprūpes un pensiju sistēmas. Tas rada domino efektu visiem sabiedrības locekļiem, jo īpaši visneaizsargātākajiem.

Jūs kā pilsonis varat palīdzēt novērst nedeklarētu darbu, ziņojot par to. Jūs varat arī lūgt padomu, kā no nedeklarēta darba pāriet oficiālā nodarbinātībā.

Protams, darba ņēmēji nedeklarētu darbu nevar novērst vieni paši — tas jādara visiem kopā. Ir būtiski, lai darba devēji ievērotu valsts tiesību aktu noteikumus. Tikmēr ES atbalsta dalībvalstis, lai tās veiktu pasākumus valdības līmenī.

Kur es varu uzzināt vairāk?

Lai uzzinātu vairāk par platformu, noskatieties šo video vai apmeklējiet platformas tīmekļa lapu. Lai iegūtu vairāk informācijas, abonējiet periodisko biļetenu par nedeklarētu darbu vai izmantojiet lapā pieejamo noderīgu resursu bibliotēku.
 

Saistītās saites

Nacionālie pasākumi, kas attiecas uz ziņošanu par nedeklarētu darbu

Eiropas platforma nedeklarēta darba novēršanai — video (YouTube)

Nedeklarēts darbs

 

Plašāka informācija:

Eiropas darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrodiet EURESpadomdevēju

Dzīvošana un darbsEURES valstīs

EURESDarbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURESPasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
Ārējās EURES ziņasJaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
Palīdzība un atbalstsDzīvošana un darbs
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.