Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok13. októbra 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Ako pandémia COVID-19 zásadne zmenila nábor zamestnancov

Vzhľadom na to, že miera zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 neustále rastie, život v Európe sa pomaly vracia späť do normálu. Pandémia však zásadne zmenila svet práce, najmä pokiaľ ide o nábor a prijímanie zamestnancov. Uvádzame niektoré zo zmien, ktoré podľa nás pretrvajú aj v nasledujúcom období.

How COVID-19 has fundamentally changed recruitment
EURES

Virtuálne pracovné pohovory sa stali novým bežným javom

V období pred pandémiou mnoho spoločností využívalo virtuálne pracovné pohovory len v krajnom prípade. Osobné pohovory sa považovali za normu do tej miery, že niektorí náboroví pracovníci radšej pohovor presunuli na inokedy alebo ho zrušili než by ho usporiadali online. Veľa zamestnávateľov si však teraz uvedomuje, že virtuálny nábor je nielen účinnejší, ale že je to i cesta vpred. Online pracovné pohovory (alebo pohovory, ktoré zahŕňajú virtuálne prvky) šetria čas i peniaze tak zamestnávateľa, ako aj uchádzača o zamestnanie a umožňujú realizovať rýchly a efektívny nábor.

Miesto už nie je rozhodujúcim faktorom

Keďže mnohé podniky zavádzajú pružnú pracovnú politiku, náboroví pracovníci už nie sú viazaní len na miesto, kde spoločnosť pôsobí. Pracovníci prijímajúci zamestnancov v súčasnosti dokážu osloviť omnoho širší okruh uchádzačov. Na jednej strane to znamená, že o jedno miesto sa uchádza viacej záujemcov a na druhej strane to náborovým pracovníkom umožňuje nájsť pre zamestnávateľa najvhodnejšieho uchádzača.

Na trhu práce dochádza k zmene dopytu

V dôsledku neistoty vyvolanej pandémiou sú ľudia nedôverčivejší voči práci v menej etablovaných podnikoch alebo vysokorizikových odvetviach. Je pravdepodobnejšie, že uchádzači svoje žiadosti predložia vo väčších, stabilnejších podnikoch, ktoré môžu ponúknuť istejšie zamestnanie. Okrem toho, aj keď pandémia COVID-19 mala pre niektoré odvetvia veľmi nepriaznivé dôsledky, napr. odvetvie ubytovacích a pohostinských služieb a odvetvie zábavy, pre iné, ako je napr. oblasť IT, bola veľmi prínosná, pretože sa v nej zaznamenal prudký nárast záujmu žiadateľov.

Podniky musia na uchádzačov zapôsobiť

Podniky sa pomaly zotavujú z pandémie a začínajú znova organizovať i nábory zamestnancov. To znamená, že uchádzači majú pri hľadaní práce viac možností. Aby sa podniky zviditeľnili, musia sa uchádzačom samy aktívne „predávať“. Môžu im ponúkať zaujímavé výhody, ako sú pružné formy organizácie práce, balíčky podporujúce zdravie a dobré životné podmienky, ako aj opatrenia v oblasti pracovného voľna zo zdravotných dôvodov pre situácie, keď sa zamestnanci musia postarať o chorého člena rodiny. Práca na diaľku teda pretrvá a zamestnávatelia sa už nemôžu spoliehať na to, že nových pracovníkov prilákajú na ponuku dobre vybavenej kancelárie alebo svojrázne zariadenej miestnosti na oddych. Namiesto toho musia uchádzačov presvedčiť, že sa o svojich zamestnancov starajú.

Pandémia COVID-19 spôsobila posun aj v type zručností, ktoré podniky pri nábore u zamestnancov hľadajú. Práve preto sme pre zamestnávateľov pripravili niekoľko otázok v súvislosti s covidom, ktoré im pomôžu pri hľadaní ideálneho uchádzača.
 

Súvisiace odkazy:

Deväť základných covidových otázok, ktoré by zamestnávateľ mal položiť uchádzačovi na pracovnom pohovore

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce online podujatia

EURES na Facebooku

EURES na Twitteri

EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieSprávy z trhu práce/správy o mobiliteTrendy náboru
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.