Skip to main content
EURES
News article22 juli 2018European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Hvordan får jeg praksisplassen min til å føre til en heltidsjobb?

En praksisplass er ikke bare en god måte å opparbeide seg kompetanse og arbeidserfaring på – den kan også åpne dører med tanke på framtidig karriere. Hvis du ønsker å få mest mulig ut av jobbmuligheten, får du her åtte tips som kan hjelpe deg til å få praksisplassen til å føre til en heltidsjobb.

How can I turn my internship into a full-time job?

Praksis- og læreplasser gir mange fordeler, men hvis du håper at den vil føre til en heltidsjobb hos arbeidsgiveren, må du begynne å tenke som en ansatt.

Sett tydelige mål

Når du søker på en praksisplass, har du personlige og faglige mål. Det kan imidlertid være lurt også å sette noen mål som er basert på arbeidsgiverens behov. I de første samtalene med din overordnede bør du spørre om nøyaktig hva som forventes av deg, og deretter lage en “oppgaveliste” for hele oppholdet med utgangspunkt i informasjonen du får. Med tydelige mål får du fokus – og ved å nå dem ender du opp med en oversikt over hva du har oppnådd som du kan imponere sjefen med når oppholdet er ved veis ende.

Tenk over arbeidsgiverens behov

Ja, du har en praksisplass av hensyn til din egen karriere, men hvilke behov har arbeidsgiverne dine? Hva ønsker lederne å oppnå, og hvorfor arbeider de på den måten de gjør? Hvis du finner ut hva de som er lenger oppe i organisasjonen ser på som å lykkes, og innretter måten du ser på arbeidet ditt etter deres forretningsmål, vil du komme langt.

Vær forberedt på å få uspennende oppgaver

Selv om det er viktig å se det store bildet og tenke over hvor du kan tilføre verdi, vil det alltid være uspennende arbeid å gjøre. Og som praktikant er det sannsynligvis du som blir bedt om å gjøre det! Men hvis du viser at du utfører slike oppgaver godt, får du et godt rykte. Hvis du kan gjennomføre også de aller enkleste oppgavene med entusiasme og nøyaktighet, vil du sannsynligvis senere bli satt til mer interessante oppgaver.

Prøv å passe inn

Hvordan kler kollegene seg på jobb? Hvor formelt – eller uformelt – snakker de til hverandre? Hva er for lenge for en kaffepause?  Alle kontorer har sin egen kultur, men hvis du finner ut hva de uskrevne reglene er og følger dem, begynner du å passe inn. Og jo bedre du passer inn, desto mer sannsynlig er det at kollegene ser på deg som en kollega heller enn “praktikanten”.

La dem få vite at du ønsker å bli værende

Det er ikke alltid åpenbart at en praktikant ønsker å bli værende og få en heltidsjobb. Få det til å bli åpenbart! Når du snakker med sjefen din, bør du få fram at du ser på praksisplassen som starten på et langt arbeidsforhold og spørre om hva du kan gjøre for å få mest mulig ut av den. De kan overraske deg ved å gi deg en bedre forståelse av organisasjonens langsiktige planer og hvordan du passer inn i dem.

Vær oppmerksom og hjelp andre

Driver kollegaen din og arkiverer når han eller hun kunne gjort viktigere arbeid? Kan du tilby deg å overta arkiveringen? Hvis du er oppmerksom nok og legger merke til hvor du kan gjøre livet enklere for noen ved å påta deg litt administrativt arbeid – og du gjør det på en god måte – vil de huske deg. Egenskaper som empati og hjelpsomhet nevnes som regel ikke i stillingsbeskrivelser, men de verdsettes i kontormiljøer. 

Still spørsmål – når det passer seg

Ikke vær redd for å stille spørsmål om folks arbeid, spesielt hvis du derved viser at du ønsker å forstå bransjen eller sektoren bedre. Men sørg for at du “leser situasjonen”. Ikke avbryt arbeid eller møter – finn et tidspunkt når folk ikke er for opptatt, og spør alltid om det passer med en liten prat. Og apropos det ...

Vis takknemlighet

Takk alltid for at folk tar seg tid, spesielt hvis de har tatt en pause fra arbeidet for å gi deg råd eller informasjon. På slutten av praksisperioden kan du også sende arbeidsgiveren et kort eller en melding hvor du takker for tiden hos dem ... og gir dem en påminnelse om kontaktinformasjonen din om det skulle dukke opp en mulighet for en heltidsjobb.

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop'pin@Eures

Finn en Eures-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i Eures-landene

Eures-portalen

Eures' aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Råd og tips
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.