Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet2 Ġunju 2022L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Il-mod kif tkun impjegatur tajjeb

Il-ħolqien ta’ kultura ta’ ħidma pożittiva jista’ jgħinek iżżomm l-impjegati eżistenti, kif ukoll tattira oħrajn ġodda. Jekk tixtieq tispikka bħala impjegatur tajjeb fost il-kompetituri tiegħek, ikkunsidra dawn il-kwalitajiet li huma mfittxija ħafna.

How to be a great employer
How to be a great employer

Proċess ta’ reklutaġġ mingħajr xkiel

L-ewwel impressjonijiet jgħoddu. Ħares lura lejn l-esperjenzi tiegħek stess meta tkun għaddej minn proċess ta’ reklutaġġ. Din tista’ tkun esperjenza twila, li tikkawża ċerta konfużjoni u kultant tensjoni. Għin biex dan il-proċess isir aktar faċli għall-kandidati billi mill-bidu nett tkun trasparenti dwar ir-rekwiżiti ta’ ħiliet relatati mar-rwol kif ukoll dwar is-salarju, żommhom mgħarrfa tajjeb u pprovdi feedback dettaljat (kostruttiv) lil dawk li ma jirnexxux. Bl-għajnuna tat-teknoloġija u l-internet, dan huwa aktar faċli minn qatt qabel.

Paga ġusta u benefiċċji addizzjonali

Agħti salarji li huma konformi mar-rati tas-suq jew ogħla minnhom, u offri pakkett komprensiv ta’ benefiċċji għall-impjegati li jinkludi (fejn ikun rilevanti) assigurazzjoni tas-saħħa u liv imħallas. Dan mhux biss joffri lill-membri tal-persunal kwalità ta’ ħajja aħjar, iżda jgħin ukoll biex turihom li inti tirrispetta u tapprezza x-xogħol iebes tagħhom.

Rikonoxximent u premji

Agħti lill-impjegati feedback regolari dwar il-prestazzjoni tagħhom, inklużi dwar l-oqsma ta’ twettiq ta’ kompiti, u dawk li jeħtieġu titjib. Meta impjegat ikollu prestazzjoni partikolarment tajba, ipprovdi apprezzament u rikonoxximent b’mod li huwa mmirat għas-suċċessi tiegħu, u użah biex isaħħaħ l-imġiba pożittiva mixtieqa. Min-naħa l-oħra, meta jkun hemm kwistjonijiet dwar il-prestazzjoni ta’ impjegat, uża approċċ diskret u sensittiv, u kun lest li tisma’ l-fehma tagħhom.

Opportunitajiet regolari għall-iżvilupp tal-karriera

Kun trasparenti dwar il-kriterji li l-impjegati jridu jissodisfaw biex jiġu promossi jew jirċievu żieda fil-paga, u pprovdi opportunitajiet ta’ taħriġ intern u estern regolari li huma rilevanti għall-aspirazzjonijiet tal-karriera tagħhom. Dan se jagħtihom is-setgħa li jsegwu b’mod attiv l-iżvilupp personali tagħhom fi ħdan il-kumpanija, u mhux li jfittxu opportunitajiet għat-tkabbir xi mkien ieħor.

Attivitajiet divertenti ta’ bini ta’ tim u away days

Organizza attivitajiet ta’ bini ta’ tim u away days biex tipprovdi opportunità għall-impjegati biex jieħdu gost, ineħħu l-istress u jiltaqgħu ma’ xulxin fuq livell aktar personali. Dan jista’ jibni familjarità u jgħinhom jaħdmu flimkien b’mod aktar effettiv, kif ukoll jinkoraġġixxi l-ħsieb kreattiv biex jiġġenera ideat ġodda.

Trasparenza dwar il-perspettiva tan-negozju

Rawwem it-trasparenza bejn il-mexxejja tan-negozju u l-impjegati dwar il-pożizzjoni finanzjarja attwali tan-negozju, u l-impatt (jekk ikun hemm) li se jkollha fuqhom. Meta l-impjegati ma jkollhomx għalfejn jinkwetaw li jitilfu l-impjieg tagħhom, ikunu jistgħu jikkonċentraw fuq ix-xogħol tagħhom b’mod aktar effettiv.

Riċettiv għall-feedback

Inkoraġġixxi lill-membri tal-persunal jagħmlu suġġerimenti, jaħsbu dwar prodotti ġodda jew innovazzjonijiet ta’ servizz, iservu fil-kumitati tal-impjegati (jippjanaw inizjattivi u avvenimenti ta’ ħidma), u jipprovdu kontribut dwar il-proċessi li jaffettwawhom. Isma’, ifhem, irrispetta u rrikonoxxi l-perspettivi tagħhom, mingħajr ma tkun xettiku. Dan jgħin biex tinbena l-fiduċja u jiġi ġġenerat sens ta’ appartenenza, peress li l-membri tal-persunal iħossu li jistgħu jikkontribwixxu għal u joħolqu bidla reali fi ħdan in-negozju, mingħajr biża’ ta’ diżapprovazzjoni.

Inklużività (b’approċċ ta’ tolleranza żero għall-bullying)

Ikkunsidra l-modi li bihom tista’ tissodisfa aħjar il-ħtiġijiet ta’ forza tax-xogħol diversa. Tista’ tibni rampa fl-uffiċċju għall-impjegati b’mobilità mnaqqsa, pereżempju, jew toffri appoġġ addizzjonali għal persuni b’diffikultajiet ta’ saħħa mentali? Il-kultura tal-kumpanija tiegħek tappella għal nies ta’ twemmin differenti, u hemm proċess ċar għar-rappurtar ta’ trattament ħażin jew bullying? Billi żżomm sensibilizzazzjoni tal-ħtiġijiet differenti tal-individwi u tagħtihom vuċi biex jitkellmu meta l-affarijiet ma jkunux tajbin, tista’ tgħinhom iħossuhom sikuri, milqugħa u apprezzati.

Għal aktar informazzjoni dwar kif tinħoloq kultura pożittiva fuq il-post tax-xogħol, ara l-artiklu tagħna dwar Kif jitrawwem il-benesseri fost l-impjegati wara l-COVID-19.

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjiegi Ewropej

Sib Konsulenti tal-EURES

Kundizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

L-Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Xejriet ta' reklutaġġ
Sezzjoni(jiet) relatati
 • Ideat u Suġġerimenti
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.