Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel2. juuni 2022Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Kuidas olla hea tööandja

Positiivse töökultuuri loomine aitab säilitada olemasolevaid töötajaid ja köidab uusi. Kui soovite eristuda konkurentidest hea tööandjana, võtke arvesse järgmisi vajalikke omadusi.

How to be a great employer
How to be a great employer

Sujuv värbamisprotsess

Esmamulje on oluline. Meenutage enda töölevõtmise kogemust. See võib olla pikk, segadust tekitav ja vahel närvesööv kogemus. Muutke see protsess kandidaatidele lihtsamaks, olles algusest peale selgesõnaline ametikoha oskusnõuete ja töötasu suhtes, andes neile kogu aeg teavet ning konstruktiivset tagasisidet, kui nad ei osutu valituks. Tehnika ja interneti abiga on see lihtsam kui kunagi varem.

Õiglane töötasu ja lisahüved

Makske töötasu, mis on kooskõlas või suurem kui tööturul tavaliselt ja pakkuge töötajatele terviklikku hüvitisepaketti, mis sisaldab (kui asjakohane) tervisekindlustust ja tasustatud puhkust. See tagab töötajatele parema elukvaliteedi ning aitab samas tõendada, et austate ja tunnustate nende head tööd.

Tunnustamine ja preemiad

Andke töötajatele korrapärast tagasisidet tulemuslikkuse kohta, sealhulgas saavutuste ja parendusvajaduste kohta. Kui töötaja on eriti tulemuslik, tunnustage seda viisil, mis on rõhutab nende edu, ning kinnistage sellega soovitud head käitumistava. Kui töötaja tulemuslikkusega on probleeme, tuleb seda käsitleda taktitundeliselt ja pealetükkimatult ning olla valmis töötajat ära kuulama.

Korrapärased võimalused karjääriarenguks

Tähtis on nende kriteeriumide läbipaistvus, millele töötajad peavad vastama edutamiseks või palgakõrgenduse saamiseks, samuti tuleb pakkuda korrapäraseid karjääriootuste suhtes asjakohaste sise- ja väliskoolituse võimalusi. See võimestab töötajaid end ettevõttes aktiivselt arendama ning nad ei otsi arenguvõimalusi mujal.

Kaasavad rühmategevused ja väljasõidupäevad

Korraldage rühmategevusi ja väljasõidupäevi, et töötajatel oleks võimalus olla lõbus, pingevaba ja suhelda üksteisega vahetumalt. Nii saab luua sõbraliku õhkkonna, mis tõhustab koostööd ning julgustab loovat mõtlemist uute ideede saamiseks.

Läbipaistvus ettevõtte väljavaadete suhtes

Soodustage läbipaistvust juhtide ja töötajate vahel seoses ettevõtte praeguse finantsolukorra ja selle mõjuga neile. Kui töötajad ei pea muretsema töökoha kaotuse pärast, saavad nad tööle paremini keskenduda.

Vastuvõtlikkus tagasiside suhtes

Julgustage töötajaid tegema ettepanekuid, mõtlema uudistoodete või uuenduslike teenuste üle, osalema töötajate komiteedes (tööalgatuse ja -ürituste planeerimisel) ning protsessides, mis neid mõjutavad. Kuulake nende seisukohad ära, austage ja tunnustage neid, olemata samas hoolimatu. Nii tekib usaldus ja kuuluvustunne, sest töötajad tunnevad, et saavad osaleda ning luua tegelikke muudatusi ettevõttes kartmata hukkamõistu.

Kaasavus (ja nulltolerants kiusamisele)

Kaalutlege, kuidas saate paremini täita mitmekesise töötajaskonna vajadusi. Kas peaks näiteks ehitama piiratud liikumisvõimega töötajatele kaldtee pääsuks kontorisse või pakkuma lisatuge vaimsete probleemidega töötajatele? Kas ettevõttekultuur sobib eri usku inimestele ning kas on olemas selge väärkohtlemisest või kiusamisest teatamise kord? Teadvustades inimeste eri vajadusi ja andes neile võimaluse öelda, kui asjad ei ole, nagu peab, aitate neil tunda end ohutult, teretulnuna ja väärtuslikuna.

Lisateave, kuidas luua positiivset töökeskkonda on siin: Kuidas toetada töötajate heaolu pärast COVID-19 pandeemiat.

 

Lisateave

Euroopa tööhõivepäevad

EURESe nõustajad

Elamine ja töötamine EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EttevõtlusNõuanded ja soovitusedVärbamistrendid
Seotud jaotis(ed)
Nõuanded ja soovitused
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.