Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok10. júla 2017Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Proces prijímania pracovných síl v MVO: ako spoznáte ten správny talent pre vás!

Mnohým ľuďom sa páči myšlienka práce pre mimovládnu organizáciu (MVO), vďaka čomu je každé voľné pracovné miesto populárne. Ako si môže vaša MVO vybrať z toľkých potenciálnych zamestnancov ten správny talent, ktorý posunie vašu organizáciu vpred?

The hiring process of NGOs: how to recognise the right talent for you!

Počítajte aj s podnikovým sektorom

Je jednoduché myslieť si, že dokonalý budúci zamestnanec už bude mať pracovné skúsenosti v sektore MVO. Aj keď tomu tak môže byť, významne sa tým zužuje skupina potenciálnych uchádzačov a zároveň to znamená, že vám môže uniknúť osoba, ktorá by na túto prácu bola najvhodnejšia. Zručnosti a skúsenosti získané v podnikovom sektore môžu byť pre vašu organizáciu rovnako hodnotné.

Oceňujte relevantné skúsenosti

Je dôležité neprehliadnuť ani žiadne relevantné skúsenosti, ktoré potenciálny zamestnanec získal mimo práce, najmä ak má málo pracovných skúseností. Dobrovoľnícka či komunitná činnosť sú dôkazom iniciatívy a skutočne môžu dopĺňať pracovné zručnosti uchádzača, najmä ak ide o skúsenosti vo vašej oblasti alebo v krajine, v ktorej vaša MVO pôsobí. Takýto uchádzač môže byť pre ponúkané miesto ideálny.

Neuprednostňujte oduševnenie pre vec

Je nepochybné, že vaša MVO odvádza skvelú prácu a mnohí z vašich zamestnancov sa s nadšením usilujú niečo dosiahnuť vo vami zvolenej oblasti. Pokiaľ sa však oduševnenie pre určitú oblasť neopiera o oduševnenie – a talent – pre samotné pracovné miesto, potom by ste radšej mali prijať niekoho, kto nesníval vždy o záchrane životného prostredia, boji proti chudobe či o tom, že zmení svet. Pre nového zamestnanca je oveľa jednoduchšie stotožniť sa s poslaním a hodnotami vašej MVO, ako naučiť sa dobre vykonávať svoju prácu.

Postavte ich pred výzvu

Práca v organizácii, ktorá sa opiera o dary a ktorá zahŕňa pravidelný kontakt so zraniteľnými osobami, alebo sa v rámci nej riešia znepokojujúce záležitosti, môže byť náročná. Môže byť potrebný odlišný súbor zručností – taký, vďaka ktorému potenciálny zamestnanec dokáže účinne reagovať na typy výziev, ktorým môže čeliť v týchto jedinečných podmienkach.

Pokiaľ sa v rámci pohovoru opýtate na to, akým najzložitejším výzvam čelil v minulosti, alebo na to, čo by robil v modelovej situácii, môže vám to pomôcť zistiť, kto disponuje vlastnosťami, vďaka ktorým bude vo vašej MVO vynikať.

Buďte úprimný ohľadne schopností uchádzača

Noví zamestnanci sa vždy musia veľa toho naučiť a musí sa im dať šanca „dorásť do svojej pracovnej pozície“. Ak však treba rásť priveľa, mohlo by to znamenať, že ste potenciál uchádzača pri pohovore precenili. Ak budete úprimný ohľadne schopností ľudí, môžete sa vyhnúť pasci, do ktorej sa dá veľmi ľahko spadnúť, a redukovať potrebu absolvovať výberové konanie odznova, keď sa ukáže, že vybraný zamestnanec nie je pre toto pracovné miesto vhodný.

Ponúknite lákavý zamestnanecký balíček

Prijímanie zamestnancov je obojsmerný proces – môžete si myslieť, že ste našli dokonalého uchádzača, ale pokiaľ nechce aktívne pracovať pre vašu spoločnosť, potom máte smolu. Atraktívny zamestnanecký balíček, ktorý stanoví, čo môže uchádzač od pracovnej úlohy očakávať, všetky výhody a podporu, ktorú mu poskytnete, aby sa mohol zlepšovať, pomôžu zabezpečiť transparentnosť a bude ho motivovať k tomu, aby vašu ponuku prijal

V poslednom čase sme veľa hovorili o MVO – ak sa zaujímate o MVO v Európe a o to, prečo by niekto chcel pracovať pre vašu organizáciu, určite si prečítajte článok s názvom NGOs: what, why and how ? (MVO: Čo, prečo a ako?).

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcu siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na sociálnej sieti Facebook

Sieť EURES na sociálnej sieti Twitter

Sieť EURES na sociálnej sieti LinkedIn

Sieť EURES na Google+

Témy
Obchod / PodnikanieRady a tipyTrendy náboruMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.