Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet14 Frar 2018L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni7 min qari

Ditta Ġermaniża timla 400 post tax-xogħol battal f’ħames snin mal-EURES

Mill-2013 ‘l hawn, ditta ta’ reklutaġġ fil-Bavarja għas-settur tal-kostruzzjoni sabet impjieg għal aktar minn 400 kandidat f’negozji żgħar Ġermaniżi.

German firm fills 400 job vacancies in 5 years with EURES
©POD, 2014

Fid-19 ta’ Frar 2018, kumpanija li tispeċjalizza fir-reklutaġġ iċċelebrat l-ilħuq ta' riżultat doppju − is-sejbien ta' xogħol għal 400 ħaddiem Spanjol f’impjiegi ta' ħila madwar il-Ġermanja kollha tul perjodu ta’ ħames snin.

POD (People of Diversity) GmbH taħdem ma’ EURES u negozji żgħar biex issib, tagħżel u tintegra persuni Spanjoli li jfittxu impjieg f’xogħlijiet Ġermaniżi tal-kostruzzjoni. Meta wieħed iqis li bħalissa l-kumpanija qed tirrekluta għexieren ta’ kandidati kull xahar, huwa diffiċli li wieħed jemmen li dan kollu beda b’sempliċiment konverżazzjoni ta’ għaxar minuti.

“Fil-Ħarifa tal-2012, jien mort f’aġenzija tal-impjiegi f’Valencia u tlabt biex nitkellem mar-rappreżentant tal-EURES”, spjega s-Soċju Diriġenti ta' POD, Stephan Behringer. “Jien iddeskrivejt il-ħtiġijiet tagħna u huma spjegawli l-proċess ta’ kif nista’ ntella’ l-posijiet tax-xogħol battala fuq il-portal permezz tal-uffiċċju tal-EURES lokali tiegħi fil-Ġermanja. Huma qabbduni wkoll mal-fergħat tal-EURES reġjonali ta’ Spanja li jgħinuna nirreklamaw il-postijiet battala tagħna f’ċentri tal-impjiegi lokali madwar il-pajjiż kollu.”

Is-sena ta’ wara, fi Frar, POD irnexxielha ssib impjieg għall-ewwel ħaddiem tal-EURES tagħha, u b’hekk dan kien il-punt tat-tluq għall-involviment fit-tul tal-kumpanija man-netwerk. Stephan jiftakkru sew:

“Meta Carlos ikkuntattjana ma kellux impjieg u kien ħerqan biex isib xogħol permanenti. Li jmur jgħix il-Ġermanja kien pass kbir għalih, peress li huwa qatt ma kien siefer barra mill-pajjiż, wisq anqas ħadem f’pajjiż ieħor. Għaldaqstant, bħal fil-każ tal-kandidati kollha tagħna, it-tħejjijiet fil-lingwa u l-kultura kienu essenzjali. Wara dan, huwa kien lest biex jibda jaħdem bħala plamer f’ditta żgħira tal-familja.”

Is-suċċess ta’ POD huwa dovut għall-fatt li din tappoġġja lir-rekluti biex jagħmlu din it-tranżizzjoni. Qabel ma kull kandidat imur il-Ġermanja, dawn iridu jtemmu kors intensiv fil-lingwa u l-kultura. Waqt it-tħejjija tal-kandidati, Stephan jenfasizza l-ħtieġa li wieħed jelimina l-biżgħat tiegħu dwar kif se jissettilja fil-ħajja barra mill-pajjiż. Biex jagħmel dan, it-tim tiegħu żviluppa gwidi estensivi bil-vidjo minn benefiċjarji, li jispjegaw l-esperjenza diretta tagħhom li jitgħallmu lingwa ġdida, li jiffamiljarizzaw ruħhom mar-regolamenti Ġermaniżi, li jsibu akkomodazzjoni u l-bqija.

“L-approċċ tagħna huwa li nuru lill-kandidati kif persuni eżattament bħalhom adattaw għall-ħajja fil-Ġermanja u rnexxew fil-karrieri tagħhom. Hekk kif jaraw li sħabhom irnexxielhom, jirrealizzaw li huma jistgħu jirnexxielhom ukoll. Jien nilqa’ b’mod speċjali t-tibdiliet riċenti li saru f’EURES, li jfisser li issa, xi finanzjament disponibbli permezz ta’ xi skemi speċifiċi, jista’ jintuża għal dan it-taħriġ.”

Barra minn hekk, it-tħejjija tal-parteċipanti fil-lingwa u l-kultura qatt mhi ġenerika. POD taħdem mill-qrib ma’ sħab ta’ taħriġ madwar Spanja kollha, bħal Ellen Braun tal-akkademja tal-lingwi ELCLA f’Pego, ħdejn Alicante.

“Aħna nipprovdu 3 xhur ta’ tħejjija intensiva fil-kultura u l-lingwistika għal bosta rekluti ta’ POD,” tgħid Ellen. “Dan irid ikun imfassal apposta għall-ħtiġijiet ta’ kull persuna. Il-kollegi ta’ POD dejjem jinfurmawni dwar is-sitwazzjoni ta’ kull kandidat, il-livell tal-lingwa tagħhom u l-bqija u aħna niffukaw il-kors fuq il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom. Barra minn hekk, il-maġġoranza tal-kandidati huma żgħażagħ, għalhekk aħna nmexxu ċ-ċentru xi ftit jew wisq bħal post ta’ impjieg. L-istudenti jdumu magħna tliet xhur u huma mistennija li jkunu fil-ħin u jlestu ammont kbir ta’ xogħol għad-dar. Dan jagħtihom il-mentalità t-tajba biex jaħdmu fil-Ġermanja.”

Barra minn hekk, l-impjegaturi, naturalment, jimpenjaw ruħhom bil-bosta meta jirreklutaw ħaddiema minn barra l-pajjiż. It-tim ta’ POD iqis li huwa importanti ferm li huwa jaħdem mal-klijenti tiegħu (prinċipalment negozji żgħar u ditti tal-familja) biex jiżgura li dawn jiksbu dak kollu li jistgħu minnEURES u jifhmu r-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom.

“Il-klijenti tagħna jafu sew li aħna m’aħniex nipprovdulhom ħaddiema temporanji. Aħna nirrakkomandaw li b’mod ġenerali, individwu jdum madwar sena biex jitħarreġ sal-livell meħtieġ, u madwar l-istess ammont ta’ żmien qabel ma dawn isiru kompletament midħla tal-Ġermaniż. Huma jieħdu gost li jkunu involuti minħabba li dawn jafu li huwa probabbli li l-impjegat se jibqa’ magħhom għal bosta snin. Għalihom, dan huwa investiment fit-tul.”

POD ma sabet l-ebda diffikultà biex issib impjegaturi li huma lesti li jipprovdu xogħlijiet ta’ kwalità għolja lir-rekluti tal-EURES bit-taħriġ u l-appoġġ. Reċentement, ħafna minn dawk li javviċinaw il-kumpanija rebħu kuntratti tal-kostruzzjoni assoċjati ma’ bini kbir jew proġetti ta’ restawr. Dan ifisser li dawn iridu jespandu fi żmien qasir.

“Fil-Ġermanja, huma verament ftit dawk iż-żgħażagħ li kisbu l-ħiliet jew li jixtiequ japplikaw għal impjieg relatat mal-kostruzzjoni fil-plaming, it-tisħin, l-installazzjoni elettrika, l-arja kundizzjonata u x-xorta. Dawn huma impjiegi importanti u qed isiru dejjem aktar speċjalizzati minħabba l-bidla teknoloġika. Bl-użu tan-netwerk li aħna bnejna permezz ta’ EURES, issa l-klijenti tagħna għandhom provvista stabbli ta’ kandidati kwalifikati li qed ifittxu li jispeċjalizzaw ma’ impjegatur fuq għadd akbar ta’ snin.”

Din l-istorja hija ċertament dik ta’ Jose Antonio, plamer, li t-tim ta’ POD jemmen li huwa tassew jista’ jkun l-400 rekluta tagħhom (huwa diffiċli li jingħata n-numru preċiż minħabba li diversi individwi sejrin jibdew jaħdmu simultanjament).

Huwa jispjega li “fi Spanja hemm ħafna qgħad u pagi baxxi”. “Għalhekk jien fittixt online u sibt impjieg ta’ plamer fil-Ġermanja permezz tal-portal tal-EURES…Naturalment, jien qed inħossni anzjuż dwaru, iżda din hija opportunità tajba ħafna, permanenti u ċans biex nitgħallem lingwa ġdida f’pajjiż ġdid.”

Preċiżament bħal Carlos, 399 kandidat qablu, Jose Antonio ma kienx jaf jitkellem bil-Ġermaniż qabel ma aċċessa l-EURES u, bħala xi ħadd li attwalment jinsab mingħajr impjieg, huwa jilqa’ l-appoġġ finanzjarju u prattiku li rċieva.

Issa, is-suċċess ta’ POD joħloq xi ftit jew wisq ta’ dilemma għal Stephan u l-kollegi tiegħu. Xi jmiss? Il-kumpanija qed tikkunsidra jekk għandhiex tespandi l-operazzjonijiet ta’ reklutaġġ tagħha f’pajjiżi oħrajn tal-EURES jew jekk tibqax iffukata biss fuq Spanja.

“Bdejna naħsbu biex nidħlu fl-Ewropa tal-Lvant, iżda dan ikun ifisser li jkollna nibdew mill-bidu nett f’kull pajjiż. B’mod ġenerali, iddeċidejna li minflok, inkabbru l-attivitajiet fi Spanja, peress li bħalissa tassew għandna netwerk kbir. Dan ifisser li rridu ntejbu aktar l-influwenza reġjonali tagħna u nestendu l-varjetà tal-profili li nirreklutaw. Pereżempju, apparti l-impjiegi tas-settur tal-kostruzzjoni, li se jkomplu jibqgħu l-fokus ewlieni tagħna, issa aħna qed naħdmu ma’ impjegaturi biex jirreklutaw professjonisti differenti – pereżempju, mekkaniks, inġiniera u professjonisti akkademiċi oħrajn.”

POD qed tipprova wkoll varjetà akbar ta’ opportunitajiet tal-EURES. Il-kumpanija diġà ttella’ impjiegi fuq il-portal tal-EURES permezz tal-uffiċċju lokali tal-EURES u tirrekluta kandidati bl-appoġġ minn L-ewwel Impjieg EURES Tiegħek (YfEJ). Madankollu, Stephan għadu kif sema’ dwar l-iskema l-ġdida Reactivate (Irriattiva) u riċentement beda japplika għaliha wkoll. Reactivate tipprovdi opportunitajiet ta’ karriera tal-EURES fil-pajjiżi parteċipanti lil kandidati li għandhom aktar minn 35 sena.

Għalissa, il-kumpanija qed tiċċelebra s-suċċess tagħha peress li qabżet l-400 ħatra tal-EURES minn kważi ħames snin ilu ‘l hawn, minn mindu Carlos beda l-ewwel xift tiegħu f’ditta żgħira tal-plaming li tinsab f’Palatine fid-19 ta’ Frar 2013.

Stephan Behringer jixtieq jirrikonoxxi l-kontribut tal-kollegi li ġejjin minn EURES tal-Ġermanja u EURES ta’ Spanja, li appoġġjaw lill-POD fir-reklutaġġ tal-kandidati: Rita Mager u Marina Weigand, (EURES tal-Ġermanja/Agentur für Arbeit Würzburg); Carlos Palomo (Malaga); Diego Moliner u Julia Roca (Valencia); Carlos Pastor (Alicante), Isabel Garcia (Castellón); Rosario Sanmartín Alcaraz (Murcia); Yolanda Delgado Lazaro u Francisca Fuentes (Madrid); Cesar Martin u Araceli Carillo Urena (Seville); Jesús Caparrós Martín (Almeria); Arnau Soy Massoni (Girona); José Luis Gredilla Illera (Barċellona); Dionisio Manuel Acebal Minano (Albacete).

 

Links relatati

Sit web tal- POD www.pod-personalberatung.de

Kanal: YouTube ta’ POD: www.youtube.com/user/PODpersonalberatung

ELCLA Akkademja tal-Lingwi: www.elcla.es

 

Aqra aktar:

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • L-aħjar prattika tal-EURES
 • Taħriġ EURES
 • Partijiet interessati esterni
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Stejjer ta' suċċess
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.