Preskoči na glavno vsebino
EURES
Novice12. maj 2021Evropski organ za delo, Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Prihodnost dela: raziskovalci in inženirji

Napoved potreb po znanjih in spretnosti, ki jo je pripravil Cedefop, nam z napovedovanjem prihodnjih trendov zaposlovanja omogoča, da si predstavljamo, kako bo svet dela morda videti čez deset let. V novi seriji člankov raziskujemo morebitne izzive in spremembe, s katerimi se bodo v obdobju do leta 2030 soočili nekateri poklici.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

V tem članku so podrobneje predstavljeni raziskovalci in inženirji. Poklica zajemata strokovnjake na zahtevnih delovnih mestih v najrazličnejših gospodarskih panogah. Vključujeta ljudi, ki delujejo na področju bioloških znanosti, inženirstva in elektrotehnike ali pa kot arhitekti, oblikovalci ali statistiki.

Glavna dejstva

 • Leta 2018 je bilo v EU zaposlenih približno 6,5 milijona raziskovalcev in inženirjev.
 • Zaposlovanje v teh poklicih se je med letoma 2006 in 2018 povečalo za 17 %.
 • Največ delovnih mest raziskovalcev in inženirjev vključuje področja strokovnih storitev in proizvodnje – na tovrstnih delovnih mestih je tako zaposlenih 60 % ljudi z enim od teh dveh poklicev.
 • Najpomembnejše naloge, znanja in spretnosti, značilni za ta poklica, so zbiranje in vrednotenje informacij, ustvarjalnost, odločnost in samostojnost.
 • Več kot 80 % raziskovalcev in inženirjev je imelo v letu 2018 visoko izobrazbo.

Naloge, znanja in spretnosti

Glavne naloge, znanja in spretnosti so navedeni v nadaljevanju po vrstnem redu pomembnosti:

 • zbiranje in vrednotenje informacij,
 • ustvarjalnost in odločnost,
 • samostojnost,
 • uporaba IKT,
 • pismenost,
 • matematična pismenost,
 • skupinsko delo,
 • usposobljenost za rutinska dela,
 • prodajne veščine in prepričljivost.

Kakšni so obeti za prihodnost?

 • Delež zaposlenih med raziskovalci in inženirji bo med letoma 2018 in 2030 predvidoma zrasel za nadaljnjih 15 %.
 • V tem času bo ustvarjenih več kot milijon novih delovnih mest za raziskovalce in inženirje.
 • Pričakuje se, da bo nova delovna mesta za raziskovalce in inženirje ustvarilo 23 držav članic EU.
 • Ob upoštevanju te predvidene rasti in 3,3 milijona delavcev, ki naj bi iz različnih razlogov opustili poklic, bo treba zapolniti okoli 4,3 milijona prostih delovnih mest.
 • Delo raziskovalcev in inženirjev je povezano s številnimi novimi tehnologijami, zato je pričakovati, da bo povpraševanje po teh delavcih v večini dejavnosti veliko.
 • Glavne panoge, v katerih pričakujemo povečanje povpraševanja, so poslovne storitve, predelovalne dejavnosti, izobraževanje in zdravstvo.

Kateri dejavniki sprememb bodo vplivali na njihova znanja in spretnosti?

Na profil znanj in spretnosti raziskovalcev in inženirjev bodo v prihodnjih letih poleg različnih medpanožnih gibanj vplivali še naslednji dejavniki.

 • Nove tehnologije, na primer v povezavi z obnovljivo energijo in ustvarjanjem edinstvenih naborov znanj in spretnosti.
 • Gonilo inovacij za raziskovalce in inženirje v različnih sektorjih, med drugim v zdravstvu, je tudi biotehnologija.
 • Pomen elektronskih funkcij, na primer avtomatizacije gradbeništva in pametnih domov, je vse večji, zlasti v gradbeništvu.
 • Povpraševanje potrošnikov po bolj specializiranih proizvodih vodi k tehnološko bolj intenzivnim proizvodnim postopkom, ki prinašajo izzive glede znanj in spretnosti inženirjev.
 • S podnebnimi spremembami se povečuje potreba po inženirjih in strokovnjakih na področju bioloških znanosti ter njihovem sodelovanju v raziskavah in razvoju na tem področju.
 • Zaradi globalizacije je vse pomembnejše, da imajo raziskovalci in inženirji močne komunikacijske in interdisciplinarne veščine.
 • Posebno vlogo imajo tudi panožni trendi – na primer vključevanje IKT v farmacevtski sektor vpliva na potrebe po znanjih in spretnostih v tej panogi.

Kako lahko zadostimo tem potrebam po znanjih in spretnostih?

Izzivi glede znanj in spretnosti so povezani z razvojem dogodkov v panogi, pri tem pa ima na vseh stopnjah pomembno vlogo usposabljanje. To je ključnega pomena za razvoj panožnih ter prenosljivih znanj in spretnosti, kot so na primer znanje in izkušnje na področju poslovanja, vodenja in upravljanja.

S partnerstvi in skupnimi ukrepi med vladnimi organi, socialnimi partnerji in drugimi je mogoče najti rešitve za odpravljanje nezadostnih znanj in spretnosti ter pospešiti sprejetje ustreznih pristopov glede usposabljanja v novih dejavnostih, v katerih so potrebni posebni nabori znanj in spretnosti.

Usposabljanje učiteljev in učinkovito karierno svetovalno delo lahko pripomoreta, da bodo naravoslovje, tehnologija, inženirstvo in matematika kot šolski predmeti za učence, dijake in študente privlačnejši. Evropska komisija in države članice si tudi prizadevajo, da bi te poklice približale ženskam.

 

Sorodne povezave:

Napoved potreb po znanjih in spretnostih

Raziskovalci in inženirji: priložnosti in izzivi v zvezi z znanji in spretnostmi (posodobljeno leta 2019)

 

Več o tem:

Evropski dnevi zaposlovanja

Poišči Euresove svetovalce

Življenjske in delovne razmere v državah Euresa

Euresova zbirka podatkov o prostih delovnih mestih

Euresove storitve za delodajalce

Euresov koledar prireditev

Prihodnji spletni dogodki

EURES na Facebooku

EURES na Twitterju

EURES na LinkedInu

Teme
Novice s trga dela/novice mobilnostiTrendi zaposlovanjaMladina
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Izjava o omejitvi odgovornosti

Članki so namenjeni zagotavljanju informacij uporabnikom portala EURES o aktualnih temah in trendih ter spodbujanju razprav in debat. Njihova vsebina ne odraža nujno stališča Evropskega urada za delo (ELA) ali Evropske komisije. Poleg tega EURES in ELA ne podpirata zgoraj omenjenih spletnih mest tretjih oseb.