Direct la conținutul principal
EURES
Știre12 mai 2021Autoritatea Europeană a Muncii, Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune

Viitorul pieței muncii: cercetători și ingineri

Prognoza Cedefop privind competențele ne oferă ocazia să ne imaginăm cum ar arăta piața muncii peste 10 ani, anticipând tendințele ocupării forței de muncă. În această nouă serie de articole, analizăm dificultățile și schimbările cu care s-ar putea confrunta anumite profesii, din prezent până în 2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

În articolul de față analizăm activitatea cercetătorilor și inginerilor. Această categorie cuprinde profesioniști cu locuri de muncă de înaltă calificare într-o mare varietate de sectoare diferite. Sunt persoane care lucrează în domeniul științelor vieții, al ingineriei și al electrotehnologiei sau ca arhitecți, proiectanți sau statisticieni.

Principalele elemente

 • În 2018, aproximativ 6,5 milioane de oameni din UE lucrau ca cercetători și ingineri.
 • Rata de ocuparea a forței de muncă în această categorie a crescut cu 17 % în perioada 2006-2018.
 • Concentrând 60 % din locurile de muncă pentru cercetători și ingineri, serviciile profesionale și industria prelucrătoare sunt cele mai mari sectoare de ocupare a forței de muncă pentru aceste meserii.
 • Culegerea și evaluarea de informații, creativitatea, soluționarea problemelor și autonomia sunt cele mai importante sarcini și competențe pentru aceste meserii.
 • Peste 80 % din cercetători și ingineri erau înalt calificați în 2018.

Sarcini și competențe

Principalele sarcini și competențe sunt prezentate pe scurt în lista de mai jos, în ordinea importanței generale:

 • Culegere și evaluare de informații
 • Creativitate și soluționarea problemelor
 • Autonomie
 • Utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)
 • Competențe scris-citit
 • Competențe numerice
 • Lucrul în echipă
 • Sarcini de rutină
 • Competențe de vânzare și de convingere

Care sunt tendințele viitorului?

 • Se preconizează că nivelul de ocupare a forței de muncă în rândul cercetătorilor și al inginerilor va crește cu încă 15 % în perioada 2018 - 2030.
 • În această perioadă, vor fi create peste un milion de noi locuri de muncă pentru cercetători și ingineri.
 • Se preconizează că 23 dintre statele membre ale UE vor crea noi locuri de muncă pentru cercetători și ingineri.
 • Având în vedere această creștere anticipată și cele 3,3 milioane de lucrători care se preconizează că, dintr-un motiv sau altul, își vor părăsi locul de muncă, vor trebui ocupate aproximativ 4,3 milioane de locuri de muncă vacante.
 • Ținând cont că activitatea cercetătorilor și a inginerilor implică multe tehnologii noi, se preconizează o cerere mare pentru acești lucrători, în majoritatea sectoarelor.
 • Printre sectoarele-cheie în care se prevede o creștere a cererii se numără serviciile pentru întreprinderi, industria prelucrătoare, educația și serviciile medicale.

Care sunt factorii de schimbare care vor afecta competențele?

Următorii factori, care cuprind diverse tendințe transsectoriale, ar putea schimba profilul de competențe al cercetătorilor și al inginerilor în următorii ani.

 • Noile tehnologii, cum ar fi cele legate de energia din surse regenerabile, creează seturi de competențe unice.
 • Biotehnologia stimulează, de asemenea, inovarea pentru cercetătorii și inginerii din diferite sectoare, inclusiv din domeniul serviciilor medicale.
 • Dispozitivele electronice, cum ar fi sistemele de automatizare a clădirilor și locuințele inteligente, joacă un rol din ce în ce mai important, în special în sectorul construcțiilor.
 • Cererea consumatorilor de produse mai specializate duce la procese de producție bazate într-o mai mare măsură pe tehnologie, creând provocări în materie de competențe pentru ingineri.
 • Schimbările climatice sporesc cererea de ingineri și de oameni de știință din domeniul științelor vieții pentru a sprijini cercetarea și dezvoltarea în acest domeniu.
 • Globalizarea crește importanța deținerii de către cercetători și ingineri a unor competențe solide de comunicare și interdisciplinare.
 • Tendințelesectoriale specifice vor juca, de asemenea, un rol; de exemplu, integrarea TIC în sectorul farmaceutic afectează nevoile în materie de competențe din acest sector.

Cum pot fi satisfăcute aceste nevoi de competențe?

Având în vedere că provocările în materie de competențe sunt legate de dezvoltarea sectorială, formarea joacă un rol important pe parcursul întregului proces. Este esențială pentru dezvoltarea de competențe sectoriale specifice, dar și de competențe transversale, cum ar fi expertiza în domeniul afacerilor, al conducerii și al managementului.

Parteneriatele și acțiunile comune între autoritățile guvernamentale, partenerii sociali și alte entități pot oferi soluții pentru abordarea deficitului în materie de competențe și pentru accelerarea adoptării unor măsuri adecvate în materie de formare în noile sectoare care necesită competențe specifice.

Formarea cadrelor didactice și orientarea profesională eficientă pot contribui și la creșterea atractivității așa-numitelor domenii STIM (știință, tehnologie, inginerie și matematică) în rândul elevilor din învățământul primar și secundar și al studenților. În plus, Comisia Europeană și statele membre depun eforturi pentru ca această profesie să devină mai atractivă pentru femei.

 

Linkuri conexe:

Prognoza de competențe

Cercetători și ingineri: oportunități și provocări în materie de competențe (actualizare 2019)

 

Mai multe informații:

Zilele europene ale locurilor de muncă

Căutare consilieri EURES

Condiții de viață și de muncă în țările participante la EURES

Baza de date cu locuri de muncă a EURES

Servicii EURES pentru angajatori

Calendarul evenimentelor EURES

Următoarele evenimente online

EURES pe Facebook

EURES pe Twitter

EURES pe LinkedIn

Teme
Știri despre piața muncii/știri despre mobilitateTendințe de recrutareTineret
Sectorul
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Disclaimer

Articolele sunt menite să ofere utilizatorilor portalului EURES informații despre subiecte și tendințe actuale și să stimuleze discuțiile și dezbaterile. Conținutul acestora nu reflectă neapărat punctul de vedere al Autorității Europene a Muncii (ELA) sau al Comisiei Europene. În plus, EURES și ELA nu aprobă site-urile web ale terților menționate mai sus.