Przejdź do treści głównej
EURES
Artykuł prasowy12 maja 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego

Przyszłość rynku pracy: naukowcy i inżynierowie

Strona Skills Forecast (prognozowanie zapotrzebowania na umiejętności), opracowana przez Cedefop, przewidując przyszłe tendencje w zatrudnieniu, pozwala nam wyobrazić sobie, jak za 10 lat będzie wyglądał rynek pracy. W naszej nowej serii artykułów przyglądamy się potencjalnym wyzwaniom i zmianom, w obliczu których stoją niektóre zawody już teraz, i z którymi będą się mierzyć do 2030 r.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

W niniejszym artykule przyglądamy się naukowcom i inżynierom. Zawody te obejmują specjalistów pracujących na stanowiskach wymagających wysokich kwalifikacji w wielu różnych sektorach. Są to m.in. osoby pracujące w dziedzinie nauk biologicznych, inżynierii i elektrotechnologii, jak również architekci, projektanci i statystycy.

Najważniejsze informacje

 • W 2018 r. około 6,5 mln osób w UE było zatrudnionych jako naukowcy i inżynierowie.
 • W latach 2006–2018 zatrudnienie w tych zawodach zwiększyło się o 17%.
 • Profesjonalne usługi i produkcja są największymi sektorami zatrudnienia w tych zawodach, obejmującymi 60% miejsc pracy naukowców i inżynierów.
 • Gromadzenie i ocena informacji, kreatywność, zdecydowanie i samodzielność to najważniejsze zadania i umiejętności w tej profesji.
 • W 2018 r. ponad 80% naukowców i inżynierów posiadało wysokie kwalifikacje.

Zadania i umiejętności

Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania i umiejętności o znaczeniu ogólnym:

 • gromadzenie i ocena informacji;
 • kreatywność i zdecydowanie;
 • samodzielność;
 • korzystanie z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT);
 • umiejętność czytania i pisania;
 • umiejętność rozumowania matematycznego;
 • praca zespołowa;
 • wykonywanie rutynowych czynności;
 • perswazja i wywieranie wpływu.

Co nas czeka w przyszłości?

 • Oczekuje się, że poziom zatrudnienia naukowców i inżynierów wzrośnie o kolejne 15% w latach 2018–2030.
 • W tym czasie powstanie ponad 1 mln nowych miejsc pracy dla naukowców i inżynierów.
 • Oczekuje się, że 23 spośród państw członkowskich stworzy nowe miejsca pracy dla naukowców i inżynierów.
 • Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost i 3,3 mln pracowników, którzy według przewidywań mają opuścić takie zawody z różnorodnych powodów, konieczne będzie obsadzenie około 4,3 mln wolnych miejsc pracy.
 • Zważywszy że praca naukowców i inżynierów wiąże się z wieloma nowymi technologiami, oczekuje się, że w większości sektorów zaistnieje duże zapotrzebowanie na takich pracowników.
 • Do kluczowych sektorów, w których oczekuje się wzrostu popytu, należą usługi dla przedsiębiorstw, produkcja, edukacja i opieka zdrowotna.

Które czynniki stymulujące zmiany wpłyną na ich umiejętności?

Następujące czynniki, w tym różne tendencje międzysektorowe, prawdopodobnie zmienią profil umiejętności naukowców i inżynierów w nadchodzących latach.

 • Nowe technologie, takie jak technologie związane z odnawialnymi źródłami energii, tworzą unikalne zestawy umiejętności.
 • Biotechnologia również napędza innowacje dla naukowców i inżynierów w różnych sektorach, w tym w sektorze opieki zdrowotnej.
 • Funkcje elektroniczne, takie jak automatyka budynków i inteligentne domy, odgrywają coraz większą rolę, zwłaszcza w sektorze budowlanym.
 • Popyt konsumentów na bardziej specjalistyczne produkty prowadzi do bardziej zaawansowanych technologicznie procesów produkcyjnych, co stwarza wyzwania w zakresie umiejętności dla inżynierów.
 • Zmiana klimatu zwiększa zapotrzebowanie na to, by inżynierowie i naukowcy nauk biologicznych wspierali powiązane badania i rozwój.
 • Globalizacja sprawia, że dla naukowców i inżynierów coraz ważniejsze staje się posiadanie silnych umiejętności komunikacyjnych i interdyscyplinarnych.
 • Pewną rolę odegrają również tendencje specyficzne dla danego sektora – na przykład włączenie ICT do sektora farmaceutycznego wpływa na zapotrzebowanie na umiejętności w tym sektorze.

W jaki sposób można zaspokoić te potrzeby w zakresie umiejętności?

Choć wyzwaniem w zakresie umiejętności jest rozwój sektora, szkolenia odgrywają ważną rolę w całym procesie. Ma to zasadnicze znaczenie dla rozwoju umiejętności specyficznych dla danego sektora, ale również umiejętności przekrojowych, takich jak wiedza fachowa w zakresie biznesu, przywództwa i zarządzania.

Partnerstwa i wspólne działania między organami rządowymi, partnerami społecznymi i innymi podmiotami mogą oferować rozwiązania dotyczące problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej i przyspieszenia przyjmowania odpowiednich podejść szkoleniowych w nowych gałęziach przemysłu wymagających szczególnych umiejętności.

Kształcenie nauczycieli i skuteczne poradnictwo zawodowe mogą również przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności tzw. przedmiotów z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) dla uczniów szkół podstawowych, średnich i wyższych. Komisja Europejska i państwa członkowskie pracują również nad zwiększeniem atrakcyjności tych zawodów dla kobiet.

 

Powiązane linki:

Skills Forecast

Reasearchers & engineers: skills opportunities and challenges (2019 update) [Naukowcy i inżynierowie: możliwości i wyzwania w zakresie umiejętności (aktualizacja z 2019 r.)]

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilnościTrendy rekrutacyjneMłodzież
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.