Skip to main content
EURES
News article12 mai 2021European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Fremtidens arbeidsliv: Forskere og ingeniører

Kompetanseframskrivingen fra Cedefop gir oss muligheten til å forestille oss hvordan arbeidsverdenen kan se ut om 10 år ved å framskrive fremtidige sysselsettingstrender. I vår nye artikkelserie ser vi på de potensielle utfordringene og endringene som visse yrker står overfor i perioden frem til 2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

I denne artikkelen ser vi på forskere og ingeniører. Dette yrket dekker fagpersoner i jobber med høy kompetanse i et bredt spekter av forskjellige sektorer. Det inkluderer personer som arbeider innen biovitenskap, ingeniørarbeid og elektroteknikk, samt personer som jobber som arkitekter, designere eller statistikere.

Hovedfunn

 • Ca. 6,5 millioner mennesker i EU var ansatt som forskere og ingeniører i 2018.
 • Yrket hadde en sysselsettingsvekst på 17 % mellom 2006 og 2018.
 • Profesjonelle tjenester og produksjon er de største sysselsettingssektorene for dette yrket og omfatter ca. 60 % av forsker- og ingeniørjobbene.
 • Innhenting og evaluering av informasjon, kreativitet, problemløsning og selvstendighet er de viktigste oppgavene og ferdighetene for dette yrket.
 • Over 80 % av forskere og ingeniører hadde kvalifisering på høyt nivå i 2018.

Arbeidsoppgaver og kompetanse

De viktigste arbeidsoppgavene og kompetansene er oppført nedenfor i en grunnleggende rekkefølge av overordnet betydning:

 • Hente inn og evaluere informasjon
 • Kreativitet og problemløsning
 • Selvstendighet
 • Bruk av IKT
 • Lese- og skriveferdigheter
 • Tallforståelse
 • Samarbeid
 • Rutine
 • Selge og påvirke

Hva er trendene for fremtiden?

 • Det forventes en sysselsettingsvekst på ytterligere 15 % mellom 2018 og 2030 for forskere og ingeniører.
 • I løpet av denne tiden vil det bli etablert mer enn 1 million nye jobber for forskere og ingeniører.
 • 23 av EUs medlemsstater forventes å skape nye jobber for forskere og ingeniører.
 • I betraktning av denne anslåtte veksten og de 3,3 millioner arbeidstakere som forventes å forlate yrket av en eller annen grunn, vil det være behov for å fylle rundt 4,3 millioner ledige stillinger.
 • Ettersom arbeidet til forskere og ingeniører innebærer mange nye teknologier, forventes det at disse arbeidstakerne vil være svært etterspurt i de fleste sektorene.
 • Hovedsektorene der det forventes økt etterspørsel inkluderer forretningstjenester, produksjon, utdanning og helseomsorg.

Hvilke endringsdrivere vil påvirke ferdighetene deres?

Følgende drivere, inkludert forskjellige sektorovergripende trender, vil sannsynligvis endre kompetanseprofilen til forskere og ingeniører i de kommende årene.

 • Nye teknologier, f.eks. de som er knyttet til fornybar energi, skaper unike ferdighetssett.
 • Bioteknologi driver også innovasjon for forskere og ingeniører i ulike sektorer, inkludert helseomsorg.
 • Elektroniske funksjoner som bygningsautomatisering og smarte bygg spiller en økende rolle, spesielt i bygg- og anleggssektoren.
 • Forbrukeretterspørsel etter mer spesialiserte produkter fører til mer teknologikrevende produksjonsprosesser, noe som skaper kompetanseutfordringer for ingeniører.
 • Klimaendringer øker etterspørselen etter ingeniører og forskere innen biovitenskap til å støtte relatert forskning og utvikling.
 • Globalisering gjør det stadig viktigere for forskere og ingeniører å ha gode kommunikasjonsferdigheter og tverrfaglige kompetanse.
 • Sektorspesifikke trender vil også spille en rolle – integrasjonen av IKT i legemiddelsektoren påvirker for eksempel kompetansebehovet i sektoren.

Hvordan kan disse kompetansebehovene imøtekommes?

Mens kompetanseutfordringer varierer avhengig av utviklingen i sektorene, spiller opplæring en viktig rolle i alle sektorene. Dette er viktig for å utvikle sektorspesifikk kompetanse, men også overførbar kompetanse, som for eksempel ekspertise innen forretning, ledelse og administrasjon.

Partnerskap og felles tiltak mellom offentlige myndigheter, partene i arbeidslivet og andre parter kan tilby løsninger i henhold til kompetansemangler og påskynde implementeringen av passende opplæringsmetoder i nye bransjer som krever spesifikke ferdighetssett.

Lærerutdanning og effektiv karriereveiledning kan også bidra til å gjøre de såkalte STEM-fagene (naturvitenskap, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk) |mer attraktive for studenter i grunnskolen, videregående og høyere utdanning. Europakommisjonen og medlemsstatene jobber også for å gjøre dette yrket mer attraktivt for kvinner.

 

Relevante lenker:

Kompetanseframskriving

Researchers & engineers: skills opportunities and challenges (2019 update)

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Arbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheterRekrutteringstrenderUngdom
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.