Direct naar de inhoud
EURES
Nieuwsartikel12 mei 2021Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

De toekomst van werk: onderzoekers en technici

De Cedefop-vooruitzichten inzake vaardigheden (“Skills Forecast”) leveren voorspellingen over toekomstige trends op het gebied van werkgelegenheid en bieden zo inzicht in de wereld van werk zoals die er over tien jaar zou kunnen uitzien. In onze nieuwe artikelenreeks kijken we naar de uitdagingen en veranderingen waarmee bepaalde beroepen tussen nu en 2030 mogelijk zullen worden geconfronteerd.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

In dit artikel kijken we naar onderzoekers en technici. Deze beroepsgroep omvat hooggekwalificeerde professionals in zeer uiteenlopende sectoren. Onderzoekers en technici werken bijvoorbeeld in de levenswetenschappen, engineering en elektrotechnologie of als architect, ontwerper of statisticus.

Belangrijke feiten

 • In 2018 werkten rond de 6,5 miljoen mensen in de EU als onderzoeker of technicus.
 • De werkgelegenheid in deze beroepen is tussen 2006 en 2018 met 17 % toegenomen.
 • De professionele dienstverlening en de maakindustrie zijn de sectoren die de meeste werkgelegenheid voor deze beroepsgroep bieden en zijn goed voor 60 % van alle banen voor onderzoekers en technici.
 • De belangrijkste taken en vaardigheden voor deze beroepen zijn informatie verzamelen en beoordelen, creativiteit, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid.
 • In 2018 had meer dan 80 % van de onderzoekers en technici een hogere opleiding genoten.

Taken en vaardigheden

Hieronder vindt u een lijst van essentiële vaardigheden en taken, globaal gerangschikt naar het belang dat eraan wordt toegekend:

 • het verzamelen en beoordelen van informatie
 • creativiteit en doorzettingsvermogen
 • zelfstandigheid
 • IT-vaardigheden
 • geletterdheid
 • rekenvaardigheid
 • teamwork
 • bedrevenheid
 • verkopen en influencen

Wat zijn de trends voor de toekomst?

 • De werkgelegenheid voor onderzoekers en technici zal tussen 2018 en 2030 naar verwachting met nog eens 15 % stijgen.
 • In die periode zullen er meer dan 1 miljoen nieuwe banen voor onderzoekers en technici bij komen.
 • Naar verwachting zullen 23 van de EU-lidstaten nieuwe banen voor onderzoekers en technici creëren.
 • Gecombineerd met de naar verwachting 3,3 miljoen werknemers die de beroepsgroep om welke reden dan ook zullen verlaten, betekent deze groeiprognose dat er 4,3 miljoen vacatures vervuld zullen moeten worden.
 • Omdat het werk van onderzoekers en technici veel met nieuwe technologieën te maken heeft, zal er in de meeste sectoren veel vraag zijn naar deze werknemers.
 • De voornaamste sectoren waar de vraag naar verwachting zal stijgen, zijn onder meer de zakelijke dienstverlening, de maakindustrie, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Welke drijvende krachten voor verandering zijn van invloed op hun vaardigheden?

De volgende drijvende krachten, die deels een sectoroverschrijdend karakter hebben, zullen het vaardigheidsprofiel van onderzoekers en technici de komende jaren waarschijnlijk gaan veranderen:

 • Nieuwe technologieën, zoals technologieën in verband met hernieuwbare energie, vragen om unieke vaardigheden.
 • De biotechnologie is ook een drijvende kracht voor innovatie voor onderzoekers en technici in tal van sectoren, waaronder de gezondheidszorg.
 • Elektronica, onder meer op het gebied van gebouwautomatisering en intelligente huizen, speelt een steeds grotere rol, vooral in de bouw.
 • De vraag van consumenten naar sterker gespecialiseerde producten leidt tot meer technologie-intensieve productieprocessen, die nieuwe eisen stellen aan de vaardigheden van de betrokken technici.
 • De klimaatverandering zorgt voor meer vraag naar technici en levenswetenschappers die bijdragen aan onderzoek en ontwikkeling op dat terrein.
 • Vanwege de globalisering is het steeds belangrijker dat onderzoekers en technici over sterke communicatieve en interdisciplinaire vaardigheden beschikken.
 • Sectorspecifieke trends zullen ook een rol spelen – zo is de integratie van ICT in de farmaceutische sector van invloed op de behoeften aan vaardigheden in die sector.

Hoe kan aan de vraag naar deze vaardigheden worden voldaan?

Hoewel de knelpunten op het vlak van vaardigheden sectorafhankelijk zijn, speelt opleiding over de hele linie een belangrijke rol. Opleiding is essentieel voor de ontwikkeling van sectorspecifieke maar ook overdraagbare vaardigheden, zoals zakelijke, leidinggevende en managementexpertise.

Partnerschappen en gemeenschappelijk optreden van overheden, sociale partners en anderen kunnen oplossingen aanreiken om tekorten aan vaardigheden aan te pakken en om de invoering van geschikte opleidingsbenaderingen voor nieuwe sectoren die specifieke vaardighedensets nodig hebben, te versnellen.

Bovendien kunnen de opleiding van onderwijzend personeel en effectieve loopbaanbegeleiding helpen de exacte vakken (natuurwetenschappen, technologie, ingenieurswetenschappen en wiskunde) aantrekkelijk te maken voor leerlingen/studenten in het primair, secundair en hoger onderwijs. De Europese Commissie en de lidstaten spannen zich bovendien in om deze beroepen aantrekkelijker te maken voor vrouwen.

 

Links:

Skills Forecast

Researchers & engineers: skills opportunities and challenges (2019 update) (in het Engels)

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuwsWervingstrendsJeugd
Sector
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.