Pāriet uz galveno saturu
EURES
Raksts par jaunumiem2021. gada 12. maijsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Darba nākotne: pētnieki un inženieri

Cedefopprasmju prognoze ļauj mums iztēloties, kā darba pasaule varētu izskatīties pēc 10 gadiem, prognozējot nākotnes nodarbinātības tendences. Jaunajā rakstu sērijā mēs aplūkojam potenciālās problēmas un pārmaiņas, kas dažās profesijās būs vērojamas no šā brīža līdz 2030. gadam.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

Šajā rakstā palūkosimies uz pētniekiem un inženieriem. Šī profesija aptver daudzu dažādu nozaru speciālistus, kuriem darbā nepieciešamas īpašas, padziļinātas prasmes. Šīs profesijas pārstāvji strādā, piemēram, dzīvības zinātnēs, inženierijā un elektrotehnoloģijā vai par arhitektiem, dizaineriem vai statistiķiem.

Galvenie fakti

 • Eiropas Savienībā 2018. gadā aptuveni 6,5 miljoni cilvēku strādāja par pētniekiem un inženieriem.
 • Nodarbinātība šajā profesijā laikposmā no 2006. gada līdz 2018. gadam pieauga par 17 %.
 • Visvairāk šīs profesijas pārstāvju ir nodarbināti profesionālo pakalpojumu un ražošanas nozarēs, nodrošinot 60 % no visām pētnieku un inženieru darbvietām.
 • Vissvarīgākais uzdevums šajā profesijā ir informācijas apkopošana un izvērtēšana, bet vissvarīgākās īpašības ir radošums, apņēmība un patstāvība.
 • Vairāk nekā 80 % pētnieku un inženieru 2018. gadā bija augsta līmeņa kvalifikācija.

Uzdevumi un prasmes

Galvenie uzdevumi un prasmes, sākot ar kopumā vissvarīgāko, ir šādi:

 • informācijas apkopošana un izvērtēšana;
 • radošums un apņēmība;
 • patstāvība;
 • IKT izmantošana;
 • rakstpratība;
 • rēķinpratība;
 • darbs grupā;
 • ierasta kārtība;
 • pārdošana un ietekmēšana.

Kādas ir nākotnes tendences?

 • Paredzams, ka pētnieku un inženieru nodarbinātības līmenis laikā no 2018. gada līdz 2030. gadam pieaugs vēl par 15 %.
 • Šajā laikā tiks radīts vairāk nekā 1 miljons jaunu darbvietu pētniekiem un inženieriem.
 • Sagaidāms, ka 23 no ES dalībvalstīm izveidos jaunas darbvietas pētniekiem un inženieriem.
 • Ņemot vērā šo prognozēto izaugsmi un tos 3,3 miljonus darba ņēmēju, kuri, paredzams, kāda iemesla dēļ pārtrauks darbu šajā profesijā, būs jāaizpilda aptuveni 4,3 miljoni brīvu darbvietu.
 • Tā kā pētnieki un inženieri strādā ar daudzām jaunām tehnoloģijām, sagaidāms, ka pēc šiem darba ņēmējiem vairumā nozaru būs liels pieprasījums.
 • Sagaidāms, ka pieprasījums visvairāk pieaugs komercpakalpojumu, ražošanas, izglītības un veselības aprūpes nozarē.

Kādi pārmaiņu virzītājspēki ietekmēs viņu prasmes?

Nākamajos gados pētnieku un inženieru prasmju profilu, visticamāk, izmainīs šādi virzītājspēki, tostarp dažādas pārnozaru tendences:

 • jaunas tehnoloģijas, piemēram, tās, kas ir saistītas ar atjaunojamo enerģiju, rosina attīstīt unikālas prasmes;
 • biotehnoloģija arī palīdz pētniekiem un inženieriem rast inovatīvus risinājumus dažādās nozarēs, tostarp veselības aprūpē;
 • elektroniski elementi, piemēram, ēku automatizācija un viedie mājokļi, kļūst arvien svarīgāki, jo īpaši būvniecības nozarē;
 • patērētāju pieprasījums pēc speciālākiem produktiem rosina ražošanas procesos izmantot aizvien vairāk tehnoloģiju, liekot inženieriem pārskatīt savas prasmes;
 • klimata pārmaiņu dēļ palielinās pieprasījums pēc inženieriem un dzīvības zinātņu speciālistiem, kuri varētu piedalīties ar tām saistītā pētniecībā un attīstībā;
 • globalizācijas dēļ pētniekiem un inženieriem arvien svarīgāk ir attīstīt saskarsmes un starpdisciplināras prasmes augstā līmenī;
 • konkrētu nozaru tendencēm arī būs nozīme, piemēram, IKT integrēšana farmācijā maina šajā nozarē vajadzīgās prasmes.

Kā var apmierināt šo nepieciešamību pēc prasmēm?

Nepieciešamība pēc aizvien jaunām prasmēm liecina par nozares attīstību, un, lai neatpaliktu, ir svarīga pastāvīga apmācība. Tas ir svarīgi, lai attīstītu ne vien konkrētajai nozarei vajadzīgas prasmes, bet arī caurviju prasmes, piemēram, iemaņas un zināšanas uzņēmējdarbībā, līderībā un vadībā.

Valsts iestādes, sociālie partneri un citi dalībnieki sadarbojoties un kopīgi rīkojoties var rast veidus, kā novērst prasmju nepietiekamību un paātrināt atbilstošu apmācības pieeju ieviešanu jaunās nozarēs, kurās ir vajadzīgs specifiskas prasmes.

Arī skolotāju apmācība un efektīva karjeras konsultēšana var palīdzēt vairot zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (tā saukto STEAM priekšmetu) pievilcību pamatskolas un vidusskolas skolēnu, kā arī studentu skatījumā. Eiropas Komisija un dalībvalstis cenšas padarīt šo profesiju pievilcīgāku arī sievietēm.

 

Saistītās saites

Prasmju prognoze

Pētnieki un inženieri: prasmju iespējas un problēmas (2019. gada atjauninājums)

 

Plašāka informācija

Eiropas Darba dienas

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbsEURES valstīs

EURESdarbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURESpasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
Darba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiPersonāla atlases tendencesJaunatne
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.