Gå til hovedindholdet
EURES
Nyhedsartikel12. maj 2021Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Fremtidens arbejdsmarked: Forskere og ingeniører

Ved hjælp af kvalifikationsprognosen fra Cedefop kan vi forudsige tendenserne inden for beskæftigelsen og forestille os, hvordan arbejdsmarkedet kan tænkes at se ud om 10 år. I vores nye artikelserier ser vi på de mulige udfordringer og ændringer, som kan forventes inden for visse erhverv frem til 2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

I denne artikel ser vi på forskere og ingeniører. Denne erhvervsgruppe omfatter fagfolk i højtkvalificerede job inden for en lang række forskellige sektorer. Den omfatter personer, der arbejder inden for biovidenskab, ingeniørvidenskab og elektroteknologi eller som arkitekter, designere eller statistikere.

Vigtige fakta

 • Ca. 6,5 millioner personer i EU arbejdede som forskere og ingeniører i 2018.
 • Beskæftigelsen i denne erhvervsgruppe steg med lidt over 17 % mellem 2006 og 2018.
 • Liberale tjenesteydelser og fremstillingsvirksomhed er de største beskæftigelsessektorer for denne erhvervsgruppe og tegner sig for 60 % af forskernes og ingeniørernes job.
 • Indsamling og evaluering af oplysninger, kreativitet, problemløsningsevne og selvstændighed er de vigtigste opgaver og færdigheder for denne erhvervsgruppe.
 • Omkring 80% af forskerne og ingeniørerne havde kvalifikationer på højt niveau i 2018.

Opgaver og færdigheder

De vigtigste opgaver og færdigheder er anført nedenfor, primært ordnet efter overordnet betydning:

 • Indsamling og vurdering af oplysninger
 • Kreativitet og problemløsningsevne
 • Selvstændighed
 • Brug af IKT
 • Sproglige færdigheder
 • Regnefærdigheder
 • Teamwork
 • Rutine
 • Salg og reklame

Hvad er tendenserne for fremtiden?

 • Beskæftigelsesniveauet for forskere og ingeniører forventes at stige med yderligere 15 % mellem 2018 og 2030.
 • I løbet af denne periode vil der blive skabt mere end 1 mio. nye job til forskere og ingeniører.
 • 23 af EU's medlemsstater forventes at skabe nye job for forskere og ingeniører.
 • I betragtning af denne forventede vækst og de 3,3 mio. arbejdstagere, der forventes at forlade erhvervet af den ene eller anden grund, vil det være nødvendigt at besætte omkring 4,3 mio. ledige stillinger.
 • Eftersom forskeres og ingeniørers arbejde omfatter mange nye teknologier, forventes disse arbejdstagere at være stærkt efterspurgte inden for de fleste sektorer.
 • Blandt de nøglesektorer, hvor efterspørgslen forventes at stige, er tjenester til virksomheder, fremstillingsvirksomhed, uddannelse og sundhedspleje.

Hvilke faktorer vil få betydning for deres færdigheder?

Følgende faktorer, herunder forskellige tværsektorielle tendenser, forventes at påvirke forskeres og ingeniørers kvalifikationsprofil i de kommende år.

 • Nye teknologier, såsom dem der er knyttet til vedvarende energi, skaber unikke kompetencer.
 • Bioteknologi er ligeledes drivkraft for innovation for forskere og ingeniører inden for forskellige sektorer, herunder sundhedssektoren.
 • Elektroniske funktioner såsom bygningsautomatik og intelligente boliger spiller en stadig større rolle, navnlig inden for byggesektoren.
 • Forbrugernes efterspørgsel efter mere specialiserede produkter fører til mere teknologiintensive produktionsprocesser og skaber kvalifikationsudfordringer for ingeniører.
 • Klimaforandringer øger efterspørgslen efter ingeniører og biovidenskabsfolk for at støtte relevant forskning og udvikling på området.
 • Globaliseringen gør det stadig vigtigere for forskere og ingeniører at have stærke kommunikations- og tværfaglige færdigheder.
 • Sektorspecifikke tendenser vil også spille en rolle – f.eks. påvirker integrationen af IKT i lægemiddelsektoren, hvilke færdigheder der er brug for i sektoren.

Hvordan opfylder man behovet for disse færdigheder?

Selv om udfordringer med hensyn til kvalifikationer er med til at udvikle sektoren, spiller uddannelse gennemgående en vigtig rolle. Dette er afgørende for at udvikle sektorspecifikke færdigheder, men også tværgående færdigheder, såsom erhvervs-, ledelses- og forvaltningsekspertise.

Partnerskaber og fælles tiltag mellem offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter og andre kan skabe løsninger, der kan afhjælpe manglen på kvalificeret arbejdskraft og fremskynde gennemførelsen af passende uddannelsesstrategier inden for nye brancher, der kræver specifikke kvalifikationer.

Læreruddannelsen og effektiv karrierevejledning kan også bidrage til at gøre fagene inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) mere attraktive for elever på primær- og sekundærtrinnet og studerende på de videregående uddannelser. Samtidig arbejder Europa-Kommissionen og medlemsstaterne på at gøre dette erhverv mere attraktivt for kvinder.

 

Relevante links:

Kvalifikationsprognose

Researchers & engineers: skills opportunities and challenges (2019 update)

 

Læs mere:

Europæiske jobdage

Find en Euresvejleder

Leve- og arbejdsvilkår i Eureslandene

Eures' jobdatabase

Eures' tjenester for arbejdsgivere

Eures' kalender over events

Kommende onlineevents

Eures på Facebook

Eures på Twitter

Eures på LinkedIn

Emner
Arbejdsmarkedsnyheder/mobilitetsnyhederRekrutteringstendenserUngdom
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ansvarsfraskrivelse

Artikler har til formål at give brugere af EURES-portalen information om aktuelle emner og tendenser og stimulere diskussion og debat. Deres indhold afspejler ikke nødvendigvis holdningen fra European Labor Authority (ELA) eller Europa-Kommissionen. Desuden støtter EURES og ELA ikke tredjepartswebsteder nævnt ovenfor.