Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva12. května 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Budoucnost práce: výzkumní pracovníci a inženýři

Prognóza poptávky po dovednostech střediska Cedefop nám díky předpovědím budoucích trendů v oblasti zaměstnanosti nabízí možnost představit si, jak by svět práce mohl vypadat za deset let. V naší nové sérii článků se zaměříme na možné výzvy a změny, jimž některé profese budou čelit ode dneška až do roku 2030.

The future of work: Researchers and engineers
Shutterstock

Tento článek se zabývá výzkumnými pracovníky a inženýry. Toto povolání zahrnuje odborníky na vysoce kvalifikovaných pracovních místech v celé řadě různých odvětví. Řadí se do něj pracovníci v oblasti věd o živé přírodě, inženýrství a elektrotechnologií a také architekti, designéři a statistici.

Klíčová fakta

 • Na pozicích výzkumných pracovníků a inženýrů působilo v EU v roce 2018 přibližně 6,5 milionu osob.
 • Zaměstnanost v tomto povolání v letech 2006 až 2018 vzrostla o 17 %.
 • Největšími odvětvími zaměstnanosti jsou u tohoto povolání odborné služby a zpracovatelský průmysl, ve kterých působí 60 % výzkumných pracovníků a inženýrů.
 • Nejdůležitějšími úkoly a dovednostmi tohoto povolání jsou shromažďování a vyhodnocování informací, kreativita, rozhodnost a samostatnost.
 • Více než 80 % výzkumných pracovníků a inženýrů mělo v roce 2018 vysokou kvalifikaci.

Úkoly a dovednosti

Klíčové úkoly a dovednosti jsou uvedeny níže v základním pořadí podle celkové důležitosti:

 • shromažďování a vyhodnocování informací,
 • kreativita a rozhodnost,
 • samostatnost,
 • používání informačních a komunikačních technologií,
 • gramotnost,
 • matematická gramotnost,
 • týmová práce,
 • rutina,
 • schopnost prodávat a ovlivňovat.

Jaké jsou trendy do budoucnosti?

 • Očekává se, že v letech 2018 až 2030 úroveň zaměstnanosti výzkumných pracovníků a inženýrů vzroste o dalších 15 %.
 • Během této doby se vytvoří více než 1 milion nových pracovních míst pro výzkumné pracovníky a inženýry.
 • Předpokládá se, že nová pracovní místa pro výzkumné pracovníky a inženýry vytvoří 23 z členských států EU.
 • S ohledem na tento předpokládaný růst a 3,3 milionu pracovníků, u nichž se očekává, že z nějakého důvodu tato povolání opustí, bude třeba obsadit přibližně 4,3 milionu volných pracovních míst.
 • Vzhledem k tomu, že se v práci výzkumných pracovníků a inženýrů využívá mnoho nových technologií, předpokládá se, že po těchto pracovnících bude ve většině odvětví velká poptávka.
 • Mezi klíčová odvětví, kde se počítá s nárůstem poptávky, patří podnikatelské služby, zpracovatelský průmysl, vzdělávání a zdravotnictví.

Jaké hnací síly změn budou mít vliv na jejich dovednosti?

V nadcházejících letech budou kvalifikační profil výzkumných pracovníků a inženýrů pravděpodobně ovlivňovat níže uvedené faktory (včetně různých meziodvětvových trendů).

 • Nové technologie, například technologie související s obnovitelnou energií, vytvářejí jedinečné soubory dovedností.
 • Biotechnologie jsou rovněž hnací silou inovací pro výzkumné pracovníky a inženýry v různých odvětvích, včetně zdravotnictví.
 • Elektronické prvky, např. automatizace budov a inteligentní domácnosti, hrají stále větší úlohu, zejména ve stavebnictví.
 • Poptávka spotřebitelů po specializovanějších výrobcích vede k technologicky náročnějším výrobním procesům, což vytváří výzvy v oblasti dovedností inženýrů.
 • Změna klimatu zvyšuje poptávku po inženýrech a vědeckých pracovnících v oblasti věd o živé přírodě v rámci souvisejícího výzkumu a vývoje.
 • Globalizace způsobuje, že pro výzkumné pracovníky a inženýry je stále důležitější mít vynikající komunikační a mezioborové dovednosti.
 • Odvětvové trendy budou rovněž hrát svou úlohu – například integrace informačních a komunikačních technologií do farmaceutického odvětví ovlivňuje potřeby v oblasti dovedností v tomto odvětví.

Jak lze tyto potřeby v oblasti dovedností uspokojit?

S rozvojem odvětví vznikají výzvy v oblasti dovedností. V této souvislosti sehrává důležitou úlohu odborná příprava. Je nezbytná pro rozvoj odvětvových dovednosti, ale také přenositelných dovedností, jako jsou odborné znalosti v oblasti podnikání, vedení a řízení.

Partnerství mezi orgány státní správy, sociálními partnery a dalšími stranami a jejich společná opatření mohou nabídnout řešení k odstranění nedostatku v oblasti dovedností a urychlení přijetí vhodných přístupů k odborné přípravě v nových odvětvích, která vyžadují specifické soubory dovedností.

Odborná příprava učitelů a účinné profesní poradenství mohou také pomoci zaujmout studenty základních, středních a vysokých škol pro předměty v oblasti přírodních věd, technologie, inženýrství a matematiky (STEM). Evropská komise a členské státy rovněž usilují o to, aby se tato povolání stala atraktivnějším pro ženy.

 

Související odkazy:

Prognóza poptávky po dovednostech

Výzkumní pracovníci a inženýři: příležitosti a výzvy v oblasti dovedností (aktualizace z roku 2019)

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěTrendy náboruMládí
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.