Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)
Nieuwsartikel24 maart 2020Europese Arbeidsautoriteit, Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en InclusieLeestijd: 4 min

De toekomst van werk: Managers in de horeca en detailhandel

De Cedefop-vooruitzichten inzake vaardigheden (“Skills Forecast”) leveren voorspellingen over toekomstige trends op het gebied van werkgelegenheid en bieden zo inzicht in de wereld van werk zoals die er over 10 jaar zou kunnen uitzien. In onze nieuwe artikelenreeks kijken we naar de uitdagingen en veranderingen waarmee bepaalde beroepen tussen nu en 2030 mogelijk zullen worden geconfronteerd.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

De tweede beroepsgroep waar we aandacht aan besteden is die van managers in de horeca en detailhandel. Hieronder vallen personen die werken als managers in hotels en restaurants, managers in de detailhandel en groothandel en managers van andere diensten, onder meer op het gebied van sport, recreatie en cultuur.

Belangrijke feiten

 • In 2018 werkten rond de 4,2 miljoen mensen als managers in de horeca en detailhandel.
 • De werkgelegenheid in dit beroep is tussen 2006 en 2018 met iets meer dan 3 % toegenomen.
 • Zelfstandigheid, creativiteit en doorzettingsvermogen en bekwaamheid op het gebied van dienstverlening en klantenbegeleiding zijn de belangrijkste vaardigheden waarover werknemers in deze sector moeten beschikken.
 • Managers op dit gebied werken voornamelijk in de groot- en detailhandel (35 %) en de sector accommodatie en catering (32 %).
 • Het kwalificatieprofiel voor managers in de horeca en detailhandel zal naar verwachting in de toekomst niet aanzienlijk veranderen.

Taken en vaardigheden

Hieronder vindt u een lijst van essentiële vaardigheden en taken, globaal gerangschikt naar het belang dat eraan wordt toegekend:

 • zelfstandigheid
 • dienstverlening en begeleiding
 • creativiteit en doorzettingsvermogen
 • verkopen en influencen
 • beheren en coördineren
 • verzamelen en beoordelen van informatie
 • geletterdheid
 • IT-vaardigheden
 • lesgeven, opleiden, coachen
 • bedrevenheid
 • rekenvaardigheid
 • teamwork
 • behendigheid
 • kracht
 • kennis van machines

Wat zijn de trends voor de toekomst?

 • Tussen 2018 en 2030 zullen naar verwachting 3 miljoen nieuwe vacatures op dit gebied moeten worden ingevuld.
 • De geraamde groei van de werkgelegenheid voor managers in de horeca en detailhandel zal ongeveer 10 % bedragen (een toename van ongeveer 410.000 banen), met bijzonder sterke groei in Italië, Cyprus, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Hongarije.
 • Het percentage hooggekwalificeerden in deze beroepsgroep zal naar verwachting stijgen van 35 % in 2018 tot 41 % in 2030.
 • Het percentage laaggekwalificeerden in deze beroepsgroep zal naar verwachting dalen van 22 % in 2018 tot 18 % in 2030.
 • Voor deze beroepsgroep van managers in de horeca en detailhandel is het risico van automatisering naar verluidt zeer klein.

Welke drijvende krachten voor verandering zijn van invloed op hun vaardigheden?

Managers in de horeca en detailhandel geven meestal leiding aan bedrijven die rechtstreeks diensten verlenen aan het publiek, in organisaties die te klein zijn voor een hiërarchie binnen het management. Als gevolg daarvan hebben ze meer vaardigheden nodig voor de omgang met het publiek dan managers in meer gespecialiseerde en technische sectoren. De drijvende krachten achter verandering die bepalend zullen zijn voor de ontwikkeling van de vaardigheden in het beroep, zijn onder meer:

 • Een nieuwe generatie werknemers met andere eisen en verwachtingen. Jongeren zijn opgegroeid in een verbonden wereld en hechten belang aan het combineren van werk en privéleven. Ze verwachten ook snellere en sneller beschikbare communicatie met personeel op hogere niveaus, waarvoor een nieuwe, flexibelere managementaanpak vereist is.
 • De vergrijzing van de bevolking in de hele EU brengt voor managers uitdagingen op het gebied van personeelswerving met zich mee. De pensionering van ervaren managers kan ook leiden tot vaardigheidstekorten bij degenen die managementfuncties bekleden.
 • Technologische veranderingen in de detailhandel, met inbegrip van de invoering van zelfbedieningskassa's, hebben ertoe geleid dat banen voor caissières zijn vervangen door nieuwe banen voor het begeleiden van klanten bij het gebruik van dergelijke machines. Geavanceerde vaardigheden op het gebied van gegevensbeheer, kritische analyse, het internet en andere aan technologie gerelateerde onderwerpen, alsmede strategische planning, zijn in sommige gevallen onderontwikkeld of ontbreken, terwijl deze vaardigheden voor managers in deze sectoren van essentieel belang zullen zijn.
 • Werkzaamheden van ondernemingen worden steeds meer via verschillende kanalen uitgevoerd, zoals elektronische handel/elektronische boeking en marketing. Dit zal nieuwe eisen stellen aan managers in de horeca, de detailhandel en in andere dienstverleningssectoren. Zij moeten de verzoeken van klanten via deze nieuwe kanalen kunnen beheren en opleiding en bijscholing kunnen aanbieden aan werknemers.
 • De ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving vereisen dat managers een goed inzicht hebben in geldende wetten en voorschriften (bijvoorbeeld inzake arbeids- en voedselhygiëne en -zorg) en in staat zijn om binnen dergelijke kaders te werken. De toename van het aantal tijdelijke arbeidscontracten zorgt ervoor dat managers leiding moeten kunnen geven aan teams met een hoog personeelsverloop.

Hoe kan aan de vraag naar deze vaardigheden worden voldaan?

Mogelijke kandidaten voor managementfuncties moeten in een vroeg stadium worden geselecteerd voor een passend ontwikkelingsprogramma. De ontwikkeling van kernvaardigheden voor management en leiderschap vereist een aantal basisopleidingen op managementgebied, die intern of extern kunnen plaatsvinden. Dergelijke vaardigheden kunnen ook op de werkplek worden aangeleerd en verbeterd door een mentor- of meeloopsysteem. Ondernemingen moeten ook opleidingen voor het management aanbieden op het gebied van relevante technologische ontwikkelingen in hun sector.

De bevoegde nationale autoriteiten kunnen ook een rol spelen bij de ontwikkeling van managementvaardigheden door financiering te verstrekken ter ondersteuning van kmo’s, met name op het gebied van ondernemerschap en nieuwe behoeften aan vaardigheden. Wat de vergrijzende beroepsbevolking van eigenaren/managers van winkels betreft, moet de nadruk komen te liggen op het aanbieden van opleidingen inzake het overdragen van managementtaken en het versterken van het personeelsbeheer.

Wilt u meer weten over de vooruitzichten met betrekking tot vaardigheden en toekomstige ontwikkelingen op de banenmarkt in Europa? Bekijk ons overzichtsartikel en ons artikel over juridische, sociale en culturele beroepen.

 

Meer informatie:

Europese banendagen

Drop'pin@EURES

Zoek een EURES-adviseur

Leven en werken in EURES-landen

EURES-vacaturebank

EURES-diensten voor werkgevers

EURES-evenementenkalender

Komende online-evenementen

EURES op Facebook

EURES op Twitter

EURES op LinkedIn

Onderwerpen
 • Extern EURES-nieuws
 • Arbeidsmarktnieuws/mobiliteitsnieuws
 • Nieuws/rapporten/statistieken
 • Wervingstrends
Sector
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vrijwaring

De artikelen zijn bedoeld om gebruikers van het EURES-portaal informatie te verstrekken over actuele onderwerpen en trends en om discussie en debat te stimuleren. Hun inhoud komt niet noodzakelijk overeen met het standpunt van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) of de Europese Commissie. Bovendien onderschrijven EURES en ELA de bovengenoemde websites van derden niet.