Mur għall-kontenut ewlieni
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet24 Marzu 2020L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Il-futur tax-xogħol: Maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut

It-Tbassir tal-Ħiliet mis-Cedefop jippermettilna nimmaġinaw kif tista’ tkun id-dinja għaxar snin oħra billi nbassru x-xejriet ta’ impjieg tal-futur. Fis-sensiela l-ġdida tal-artikli tagħna, se nħarsu lejn l-isfidi u l-bidliet potenzjali li qed jiffaċċjaw ċerti professjonijiet fil-preżent u sal-2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

It-tieni okkupazzjoni taħt investigazzjoni hija l-maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut. Din tkopri persuni li jaħdmu bħala maniġers tal-lukandi u r-ristoranti, maniġers tal-bejgħ bl-imnut u bl-ingrossa, u maniġers ta’ servizzi oħra li jinkludu servizzi sportivi, rikreattivi u kulturali.

Fatti ewlenin

 • Madwar 4.2 miljun persuna kienu impjegati bħala maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut fl-2018.
 • L-impjieg fl-okkupazzjoni kiber bi ftit aktar minn 3 % bejn l-2006 u l-2018.
 • L-awtonomija, il-kreattività u r-riżoluzzjoni, u l-kapaċità li jingħata servizz u jiġu moqdija l-klijenti huma l-aktar kompiti u ħiliet importanti għall-impjegati f’dan il-qasam.
 • Il-maniġers f’dan il-qasam huma prinċipalment impjegati fil-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut (35 %), u fl-akkomodazzjoni u l-catering (32 %).
 • Il-profil tal-kwalifiki għal maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut mhux mistenni li jinbidel b’mod sinifikanti fil-futur.

Kompiti u ħiliet

Il-kompiti u l-ħiliet ewlenin huma elenkati hawn taħt f’ordni bażika ta’ importanza ġenerali:

 • Awtonomija
 • Servizz u qadi tal-klijenti
 • Kreattività u riżoluzzjoni
 • Bejgħ u influwenza
 • Ġestjoni u koordinazzjoni
 • Ġbir u evalwazzjoni ta’ informazzjoni
 • Litteriżmu
 • Użu tal-ICT
 • Tagħlim, taħriġ u kkowċjar
 • Rutina
 • Numeriżmu
 • Ħidma f’tim
 • Destrezza
 • Saħħa
 • Użu ta’ magni

X’inhuma x-xejriet għall-futur?

 • Madwar 3 miljun opportunità ta’ xogħol f’dan il-qasam mistennija li se jkollhom jimtlew bejn l-2018 u l-2030.
 • It-tkabbir fl-impjiegi għall-maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut huwa mbassar li jkun ta’ madwar 10 % (żieda ta’ madwar 410,000 impjieg), bi tkabbir partikolarment b’saħħtu fl-Italja, f’Ċipru, fir-Renju Unit, fid-Danimarka u fl-Ungerija.
 • Il-perċentwal ta’ professjonisti f’dan il-qasam li għandhom kwalifiki ta’ livell għoli huwa mistenni li jiżdied minn 35 % fl-2018 għal 41 % fl-2030.
 • Il-perċentwal ta’ professjonisti f’dan il-qasam li għandhom kwalifiki ta’ livell baxx huwa mistenni li jonqos minn 22 % fl-2018 għal 18 % fl-2030.
 • Il-maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut huma allegatament okkupazzjoni b’riskju baxx ħafna ta’ awtomatizzazzjoni.

Liema fatturi li jirriżultaw f’tibdil se jaffettwaw il-ħiliet tagħhom?

Il-maniġers tal-ospitalità u tal-bejgħ bl-imnut l-aktar jiġġestixxu stabbilimenti li jipprovdu servizzi direttament lill-pubbliku, f’organizzazzjonijiet li huma żgħar wisq biex ikollhom ġerarkiji fil-ġestjoni. B’riżultat ta’ dan, huma jeħtieġu aktar ħiliet biex jaħdmu man-nies minn dawk ta’ maniġers f’setturi aktar speċjalizzati u tekniċi. L-ixprunaturi tal-bidla li se jsawru x-xejriet ewlenin fil-ħiliet fl-okkupazzjoni se jinkludu dan li ġej.

 • Ġenerazzjoni ġdida ta’ ħaddiema  b’talbiet u aspettattivi differenti. Iż-żgħażagħ kibru f’dinja konnessa, u għalhekk japprezzaw il-fużjoni tax-xogħol u l-ħajja personali tagħhom. Huma jistennew ukoll komunikazzjoni aktar rapida u disponibbli aktar malajr b’persunal ta’ livell ogħla, li se jkun jeħtieġ approċċ ġdid u aktar flessibbli għall-ġestjoni.
 • Il-popolazzjonijiet li qed jixjieħu madwar l-UE huma ta’ sfida għar-reklutaġġ tal-maniġers. Hekk kif il-maniġers b’esperjenza jirtiraw, jista’ jkun hemm ukoll nuqqasijiet fil-ħiliet fir-rwoli maniġerjali nfushom.
 • Il-bidliet teknoloġiċi fis-settur tal-bejgħ bl-imnut, inkluża l-introduzzjoni ta’ mekkaniżmi fejn il-klijent jipproċedi bil-pagament fl-aħħar tax-xirja waħdu, wasslu biex il-postijiet tax-xogħol tal-kaxxiera jiġu sostitwiti u jinħolqu rwoli ġodda li jassistu lill-klijenti bl-użu ta’ magni bħal dawn. Il-ħiliet avvanzati fil-ġestjoni tad-data, l-analiżi kritika, il-web u suġġetti oħrajn relatati mat-teknoloġija, kif ukoll l-ippjanar strateġiku, huma sottożviluppati jew nieqsa f’xi każijiet, u dawn se jkunu essenzjali għall-maniġers f’dawn is-setturi.
 • Iż-żieda fl-operazzjoni ta’ ditti permezz ta’ kanali differenti, bħall-kummerċ elettroniku/l-ibbukkjar elettroniku u l-kummerċjalizzazzjoni, se tagħmel domandi ġodda fuq maniġers fis-servizzi tal-ospitalità, il-bejgħ bl-imnut u servizzi oħra. Dawn se jkunu jeħtieġu li jkunu kapaċi jimmaniġġjaw it-talbiet tal-klijenti permezz ta’ dawn il-kanali ġodda, u li jipprovdu taħriġ u aġġornament tal-ħiliet lill-persunal.
 • L-oqfsa legali u regolatorji li qed jevolvu jeħtieġu li l-maniġers ikollhom fehim tajjeb tal-liġijiet u r-regolamenti (eż. dwar ix-xogħol u l-iġjene tal-ikel u l-kura), u li jkunu kapaċi jaħdmu fi ħdan oqfsa bħal dawn. Iż-żieda fil-kuntratti ta’ xogħol temporanju se teħtieġ li l-maniġers imexxu t-timijiet tagħhom filwaqt li potenzjalment jesperjenzaw livell għoli ta’ fatturat tal-impjegati.

Kif jistgħu jintlaħqu dawn il-ħiliet?

Il-kandidati potenzjali għal pożizzjonijiet maniġerjali jeħtieġ li jiġu identifikati fi stadju bikri u jiddaħħlu fi programm ta’ żvilupp xieraq. L-iżvilupp ta’ ħiliet ewlenin ta’ ġestjoni u tmexxija jeħtieġ xi taħriġ bażiku ta’ ġestjoni, li jista’ jkun intern jew estern. Ħiliet bħal dawn jistgħu wkoll jiġu mitgħallma fuq ix-xogħol, u mtejba permezz ta’ sistema ta’ mentoraġġ jew monitoraġġ tal-impjiegi. Id-ditti għandhom jipprovdu wkoll taħriġ għal ġestjoni dwar żviluppi teknoloġiċi rilevanti fis-settur tagħhom.

L-awtoritajiet nazzjonali rilevanti jista’ jkollhom ukoll rwol fl-iżvilupp tal-ħiliet ta’ ġestjoni billi jipprovdu finanzjament biex jappoġġa lill-SMEs, b’mod partikolari fl-oqsma tal-intraprenditorija u l-ħtiġijiet ta’ ħiliet emerġenti. F’termini tal-forza tax-xogħol li qed tixjieħ tas-sidien/maniġers tal-ħwienet, l-enfasi għandha tkun fuq l-għoti ta’ taħriġ dwar it-trasferiment ta’ funzjonijiet ta’ ġestjoni u t-tisħiħ tal-ġestjoni tar-riżorsi umani.

Tixtieq tkun taf aktar dwar it-Tbassir tal-Ħiliet u xi jfisser il-futur tal-impjiegi fl-Ewropa? Ara l-artiklu ta’ ħarsa ġenerali tagħna u l-artiklu tagħna dwar il-professjonijiet legali, soċjali u kulturali.

 

Aqra aktar:

Il-Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulenti tal-EURES

Kondizzjonijiet tal-ħajja u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
Aħbarijiet esterni tal-EURESAħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilitàAħbarijiet/rapporti/statistikaXejriet ta' reklutaġġ
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.