Skip to main content
EURES (EURopean Employment Services)
fréttaskýring24 Mars 2020European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion5 min read

Framtíð vinnumarkaðarins: Þjónustu- og verslunarstjórar

Færnispá Cedefop gerir okkur kleift að ímynda okkur hvernig vinnumarkaðurinn gæti litið út eftir 10 ár með því að spá fyrir um framtíðarþróun í atvinnumálum. Í nýrri greinaröð munum við skoða hugsanlegar áskoranir og breytingar sem vissar starfsstéttir munu standa frammi fyrir fram til 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Annað starfið sem verið er að rannsaka er þjónustu- og verslunarstjórar. Þetta tekur til fólks sem starfa sem stjórnendur á hóteli eða veitingahúsi, verslunarstjórar í verslun eða heildsölu og stjórnendur annarrar þjónustu sem felur í sér íþrótta-, afþreyingar- og menningarþjónustu.

Helstu staðreyndir

 • Um það bil 4,2 milljónir manna voru starfandi sem þjónustu- og verslunarstjórar árið 2018.
 • Ráðning í þetta starf jókst um rúm 3% milli áranna 2006 og 2018.
 • Sjálfstjórn, sköpunargáfa og staðfesta, ásamt hæfni til að þjónusta og sinna þörfum eru mikilvægustu verkefni og færni starfsmanna á þessu sviði.
 • Stjórnendur á þessu sviði eru aðallega starfandi í heildsölu- og smásöluverslun (35%) og gisti- og veisluþjónustu (32%).
 • Ekki er búist við að hæfnisforsendur fyrir þjónustu- og verslunarstjóra muni breytast verulega í framtíðinni.

Verkefni og færni

Helstu verkefni og færni er talin upp að neðan út frá mikilvægi í heild:

 • Sjálfræði
 • Þjónusta og ástundun
 • Sköpunargáfa og viljastyrkur
 • Sala og áhrifamáttur
 • Stjórnun og samræming
 • Finna og leggja mat á upplýsingar
 • Læsi
 • Notkun upplýsinga- og samskiptatækni
 • Kennsla, fræðsla og þjálfun
 • Reglusemi
 • Tölulæsi
 • Hópavinna
 • Handlagni
 • Styrkur
 • Notkun véla

Hver verður framtíðarþróunin?

 • Áætlað er að það þurfi 3 milljónir nýrra starfa á þessu sviði á milli áranna 2018 og 2030.
 • Gert er ráð fyrir að atvinnuaukning fyrir þjónustu- og verslunarstjóra verði um 10% (fjölgun um 410.000 störf), með sérstaklega miklum vexti á Ítalíu, Kýpur, Bretlandi, Danmörku og Ungverjalandi.
 • Reiknað er með að hlutfall fagfólks með mikla menntun á þessu sviði hækki úr 35% árið 2018 í 41% árið 2030.
 • Reiknað er með að hlutfall fagfólks með minni menntun á þessu sviði munu lækka úr 22% árið 2018 í 18% árið 2030.
 • Þjónustu- og verslunarstjórar er að sögn atvinnugrein þar sem lítil hætta er á sjálfvirkni.

Hvaða breytingarhvatar munu hafa áhrif á færni þeirra?

Yfirleitt stjórna þjónustu- og verslunarstjórar starfsstöðvum sem veita þjónustu beint til almennings, í samtökum sem eru of lítil til að hafa stigskipta stjórnun. Fyrir vikið þurfa þeir sértæka hæfileika sem snúa að almenningi meira en stjórnendur í sérhæfðum og tæknilegum geirum. Drifkraftar breytinga sem munu móta lykilþróun færni í starfi verða eftirfarandi.

 • Ný kynslóð starfsmanna með mismunandi kröfur og væntingar. Ungt fólk hefur alist upp í tengdum heimi og kunna þess vegna að meta það að geta blandað saman vinnu og persónulegu lífi. Þeir búast einnig við hraðari og auðveldari samskiptum við hærra sett starfsfólk sem mun krefjast nýja, sveigjanlegri nálgun á stjórnun.
 • Hækkandi aldur þjóðar víðs vegar í ESB valda stjórnendum áskoranir við ráðningar. Þegar reynslumiklir stjórnendur láta af störfum geta einnig orðið brestir á færni í stjórnunarhlutverkunum sjálfum.
 • Tæknibreytingar í smásölugeiranum, þar með talin innleiðing sjálfsafgreiðslustöðva, hafa leitt til þess að gjaldkerastörfum er skipt út og ný störf búin til að aðstoða viðskiptavini við notkun slíkra véla. Háþróuð færni í gagnaumsýslu, greining áhættuþátta, vef- og aðrar tæknitengdar greinar, svo og stefnumótun, eru í sumum tilvikum vanþróuð eða vantar í sumum tilvikum, og þetta mun reynast nauðsynlegt fyrir stjórnendur í þessum greinum.
 • Aukning á rekstri fyrirtækja með mismunandi leiðum, svo sem rafræn viðskipti/rafbókun og markaðssetningu, mun setja nýjar kröfur á stjórnendur í hótelþjónustu, smásölu og annarri þjónustu. Þeir munu þurfa að vera færir til að stjórna beiðnum viðskiptavina í gegnum þessar nýju rásir og þjálfað og eflt færni starfsfólks.
 • Þróun laga- og reglugerðarramma krefst þess að stjórnendur hafi góðan skilning á lögum og reglum (t.d. varðandi vinnu og hollustuhætti matvæla) og geti starfað innan slíkra ramma. Aukning tímabundinna vinnusamninga mun krefjast þess að stjórnendur geti stýrt teymum sínum og á sama tíma hugsanlega upplifað mikla starfsmannaveltu.

Hvernig er hægt að uppfylla þessar færniþarfir?

Auðkenna þarf mögulega umsækjendur fyrir stjórnunarstöður á frumstigi og setja þá í viðeigandi þróunarprógram. Þróun kjarnastýringu og forystuhæfileikar krefjast smá grunnþjálfunar í stjórnun, sem getur verið bæði innanhúss þjálfun eða utanaðkomandi. Slíka færni er einnig hægt að læra í starfi og bæta þau með kennslu eða með því að fylgja öðrum starfsmanni eftir. Fyrirtæki verða einnig að veita þjálfun fyrir stjórnendur um viðeigandi tækniþróun í sínum geira.

Viðkomandi innlend yfirvöld geta einnig haft hlutverk í þróun stjórnunarhæfileika með því að veita fjármagn til að styðja lítil og meðalstór fyrirtæki, sérstaklega á sviði frumkvöðlastarfsemi og nýsköpunarþarfar. Hvað hækkandi aldur vinnuafls hjá verslunareigendum/stjórnendum varðar ætti áherslan að vera á að veita þjálfun í að flytja stjórnunarstörf og styrkja mannauðsstjórnun.

Vilt þú vita meira um færnispána og hvað framtíðin ber í skauti sér varðandi störf í Evrópu? Skoðaðu yfirlitsgreinina okkar og greinina okkar um lögfræði-, félags- og menningarstéttir.

 

Nánari upplýsingar:

Evrópskir atvinnudagar

Drop’pin@EURES

Finna Eures ráðgjafa

Atvinnu- og búsetuskilyrði í Eures-löndum

Vinnugagnagrunnur Eures

Þjónusta Eures fyrir vinnuveitendur

Viðburðadagatal Eures

Næstu viðburðir á Netinu

Eures á Facebook

Eures á Twitter

Eures á LinkedIn

Viðfangsefni
 • Ytri EURES fréttir
 • Vinnumarkaðsfréttir/hreyfanleikafréttir
 • Fréttir/skýrslur/tölfræði
 • Nýliðunarstraumar
Geirinn
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Fyrirvari

Greinum er ætlað að veita notendum EURES vefgáttarinnar upplýsingar um málefni líðandi stundar og stefnur og örva umræður og umræður. Efni þeirra endurspeglar ekki endilega skoðun Vinnumálastofnunar Evrópu (ELA) eða framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins. Ennfremur styðja EURES og ELA ekki vefsíður þriðja aðila sem nefnd eru hér að ofan.