Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)
Uutisartikkeli24. maaliskuuta 2020Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosastoArvioitu lukuaika: 3 min

Työn tulevaisuus: Matkailu- ja ravitsemisalan sekä vähittäiskaupan päälliköt

Ennakoimalla tulevia työllisyyden suuntauksia Cedefopin taitojen tarve-ennusteen avulla voi kuvitella, miltä työelämä ehkä näyttää seuraavien kymmenen vuoden aikana. Uudessa artikkelisarjassa tarkastellaan mahdollisia haasteita ja muutoksia, joita tietyissä ammateissa saatetaan kohdata tästä hetkestä vuoteen 2030 ulottuvalla ajanjaksolla.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Tarkastelun kohteina ovat myös matkailu- ja ravitsemisalalla sekä vähittäismyynnin palveluksessa työskentelevät päälliköt. Tämä kattaa hotelli- ja ravintolapäälliköt, vähittäis- ja tukkukaupan päälliköt sekä muiden palvelujen, kuten urheilu-, virkistys- ja kulttuuripalvelujen, päälliköt.

Keskeisiä tietoja

 • Matkailu- ja ravitsemisalalla sekä vähittäismyynnissä työskenteli vuonna 2018 noin 4,2 miljoonaa henkilöä esimiestehtävissä.
 • Työpaikkojen määrä kyseisissä toimissa kasvoi hieman yli 3 prosenttiin vuosina 2006–2018.
 • Tällä alalla itsenäisyys, luovuus, ongelmanratkaisukyky sekä kyky palvella ja huolehtia ovat työntekijöiden tärkeintä osaamisaluetta.
 • Alan päälliköt työskentelevät pääasiassa tukku- ja vähittäiskaupan (35 %) sekä majoitus- ja ateriapalvelujen (32 %) tehtävissä.
 • Matkailu- ja ravitsemisalan päälliköiden osaamisprofiilin ei odoteta muuttuvan merkittävästi tulevaisuudessa.

Tehtävät ja taidot

Keskeiset tehtävät ja taidot on lueteltu jäljempänä tärkeysjärjestyksessä:

 • Itsenäisyys
 • Palveleminen ja huolehtiminen
 • Luovuus ja ongelmanratkaisukyky
 • Myynti ja vaikuttaminen
 • Johtaminen ja koordinointi
 • Tietojen kerääminen ja arviointi
 • Lukutaito
 • Tietotekniikan käyttö
 • Opetus, koulutus ja valmennus
 • Rutiinit
 • Laskutaito
 • Ryhmätyötaidot
 • Kätevyys
 • Vahvuus
 • Koneiden käyttö

Mitkä ovat tulevaisuuden suuntaukset?

 • Alalla on arvioitu olevan 3 miljoonaa avointa ja täytettävää työpaikkaa vuosina 2018–2030.
 • Matkailu- ja ravitsemisalan sekä vähittäiskaupan päälliköiden työllisyyden kasvuksi ennustetaan noin 10:tä prosenttia (noin 410 000 työpaikkaa lisää), ja kasvu on erityisen voimakasta Italiassa, Kyproksella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa ja Unkarissa.
 • Korkean osaamistason ammattilaisten osuuden odotetaan kasvavan vuoden 2018 22 prosentin tasolta 41 prosenttiin vuonna 2030.
 • Matalan koulutustason työntekijöiden osuuden odotetaan laskevan vuoden 2018 22 prosentin tasolta 18 prosenttiin vuonna 2030.
 • Automatisoinnin riski katsotaan hyvin alhaiseksi näissä esimiestehtävissä.

Mitkä muutostekijät vaikuttavat osaamiseen?

Tyypillisimmillään matkailu- ja ravitsemisalan sekä vähittäiskaupan päälliköt hallinnoivat tiloja, joissa palveluja tarjotaan suoraan yleisölle sellaisissa organisaatioissa, joissa ei ole hierarkkista hallintoa niiden pienen koon takia. Tämän vuoksi heiltä vaaditaan enemmän yleisöön suuntautunutta osaamista kuin päälliköiltä, jotka työskentelevät erikoistuneemmilla ja teknisemmillä aloilla. Muutostekijöitä, jotka muokkaavat suuntauksia keskeisessä ammattiosaamisessa, ovat seuraavat:

 • Uusi vaatimuksiltaan ja odotuksiltaan erilainen työntekijäsukupolvi. Nuoret ovat kasvaneet verkottuneessa maailmassa, minkä vuoksi heille sopii työn ja yksityiselämän sekoittuminen. He odottavat myös nopeampaa ja helpompaa yhteydenpitoa esimiesten kanssa, mikä edellyttää uudenlaista ja joustavampaa lähestymistapaa.
 • Väestön ikääntyminen kaikkialla EU:ssa asettaa rekrytointihaasteita esimiehille. Kun kokeneita johtajia jää eläkkeelle, myös johtotehtävissä voi olla osaamisvajetta.
 • Vähittäiskaupan teknologiset muutokset, kuten itsepalvelun käyttöönotto, ovat syrjäyttäneet  kassanhoitajien työpaikkoja ja avanneet uusia asiakaspalvelutehtäviä kyseisten laitteiden käytön tukena. Hyvät tiedonhallinnan, kriittisten analysoinnin, verkkoteknologian ja muun teknologian sekä strategisen suunnittelun taidot, jotka ovat olennaisen tärkeitä näiden alojen johtajille, ovat joissakin tapauksissa heikot tai puutteelliset.
 • Yritysten toiminnan laajentuminen eri kanavien, kuten sähköisen kaupankäynnin ja varausjärjestelmien sekä markkinoinnin, kautta tuo uusia vaatimuksia esimiehille matkailu- ja ravitsemisalalla sekä vähittäiskaupan ja muiden palvelujen alalla. Heidän on kyettävä hallinnoimaan asiakkaiden pyyntöjä näissä uusissa kanavissa sekä kouluttamaan ja opettamaan henkilöstöä.
 • Muuttuvat oikeudelliset ja sääntelyä koskevat puitteet edellyttävät esimiehiltä hyvää lakien ja säädösten tuntemusta (esimerkiksi työ- ja elintarvikehygieniasta ja huolenpidosta) sekä kykyä työskennellä niiden puitteissa. Määräaikaisten työsopimusten yleistyminen edellyttää esimiehiltä kykyä johtaa ryhmiä, joissa työntekijöiden vaihtuvuus voi olla suurta.

Miten näihin osaamistarpeisiin voidaan vastata?

Potentiaaliset ehdokkaat esimiestehtäviin on tunnistettava varhain ja otettava mukaan asianmukaiseen kehitysohjelmaan. Keskeisten esimies- ja johtamistaitojen kehittäminen edellyttää koulutusta johtamisen perustaidoissa työpaikalla tai sen ulkopuolella. Tällaisia taitoja voi oppia myös työssä ja kehittää mentoroinnin tai työnseurantajärjestelmän avulla. Yritysten on myös koulutettava esimiehiä näiden tehtävien kannalta keskeisen teknologisen kehityksen mukaisesti.

Asianomaiset kansalliset viranomaiset voivat myös osallistua johtamistaitojen kehittämiseen tarjoamalla rahoitusta pk-yritysten tukemiseen erityisesti yrittäjyyden ja uusien osaamistarpeiden alalla. Myymälöiden omistajien tai esimiesten ikääntymisen osalta koulutuksen painopisteen pitäisi liittyä esimiestehtävien siirtoon ja henkilöstöhallinnon vahvistamiseen.

Haluatko tietää lisää osaamisen tarve-ennusteesta ja tulevaisuuden työpaikoista Euroopassa? Tutustu artikkeleihin, joissa on yleiskatsaus aiheeseen ja lainopillisen sosiaalisen, kulttuurisuuntautuneen alan ammatteja.

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Drop’pin@EURES

Etsi EURES-neuvojaa

Eläminen ja työskentely EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat online-tapahtumat

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Tiedot

Aiheet
 • Ulkoiset EURES-uutiset
 • Työmarkkinauutiset/liikkuvuusuutiset
 • Uutiset/raportit/tilastot
 • Rekrytointitrendit
Sektori
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.