Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)
Zpráva24. března 2020Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňováníOdhadovaná doba čtení: 7 min

Budoucnost práce: Manažeři v oblasti pohostinství a maloobchodu

Prognóza poptávky po dovednostech střediska Cedefop nám díky předpovědím budoucích trendů v oblasti zaměstnanosti nabízí možnost představit si, jak by svět práce mohl vypadat za deset let. V naší nové sérii článků se zaměříme na možné výzvy a změny, jimž některé profese budou čelit ode dneška až do roku 2030.

The future of work: Hospitality and retail managers
EURES

Druhým povoláním, na které se zaměříme, jsou manažeři v oblasti pohostinství a maloobchodu. Patří mezi ně lidé, kteří pracují jako vedoucí a řídící pracovníci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, vedoucí a řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě a manažeři v oblasti dalších služeb, včetně sportovních, rekreačních a kulturních služeb.

Klíčová fakta

 • Na pozicích manažerů v oblasti pohostinství a maloobchodu v roce 2018 působilo přibližně 4,2 milionu osob.
 • Zaměstnanost v tomto povolání mezi lety 2006 až 2018 stoupla o něco více než o 3 %.
 • Nejdůležitějšími úkoly a dovednostmi zaměstnanců v této oblasti jsou samostatnost, kreativita a rozhodnost, schopnost poskytovat služby a péči zákazníkům.
 • Manažeři působící v této oblasti jsou obvykle zaměstnáni ve sféře velkoobchodu a maloobchodu (35 %) nebo ubytování a stravování (32 %).
 • Neočekává se, že by se kvalifikační profil manažerů v oblasti pohostinství a maloobchodu v budoucnosti výrazně měnil.

Úkoly a dovednosti

Klíčové úkoly a dovednosti jsou uvedeny níže v základním pořadí podle celkové důležitosti:

 • samostatnost,
 • poskytování služeb a péče zákazníkům,
 • kreativita a rozhodnost,
 • schopnost prodávat a ovlivňovat,
 • řízení a koordinace,
 • shromažďování a vyhodnocování informací,
 • gramotnost,
 • používání IKT,
 • výuka, odborná příprava a koučování,
 • rutina,
 • matematická gramotnost,
 • týmová práce,
 • zručnost,
 • síla,
 • používání strojů.

Jaké jsou trendy do budoucnosti?

 • Odhaduje se, že v této oblasti bude třeba mezi lety 2018 a 2030 obsadit 3 miliony pracovních míst.
 • Očekává se, že růst zaměstnanosti v případě manažerů v oblasti pohostinství a maloobchodu dosáhne přibližně 10 % (nárůst zhruba o 410 000 pracovních míst), přičemž ke zvláště výraznému růstu dojde v Itálii, na Kypru, ve Spojeném Království, v Dánsku a v Maďarsku.
 • Procentní podíl osob s vysokou kvalifikací působících v tomto oboru podle předpokladů vzroste z 35 % v roce 2018 na 41 % v roce 2030.
 • Naopak procentní podíl osob s nízkou kvalifikací působících v této oblasti podle očekávání klesne z 22 % v roce 2018 na 18 % v roce 2030.
 • Manažeři v oblasti pohostinství a maloobchodu jsou podle dostupných informací povoláním, kterému hrozí velmi nízké riziko automatizace.

Jaké hnací síly změn budou mít vliv na jejich dovednosti?

Manažeři v oblasti pohostinství a maloobchodu nejčastěji řídí zařízení, která poskytují služby přímo veřejnosti, a to v organizacích, které jsou příliš malé na to, aby měly několik úrovní vedení. V důsledku toho je u nich vyžadován soubor dovedností, který je více orientovaný na veřejnost, než je tomu v případě manažerů ve více specializovaných a technických oborech. Toto jsou některé z hnacích sil změn, které budou ovlivňovat klíčové trendy v oblasti dovedností u tohoto povolání:

 • Nová generace pracovníků s různými požadavky a očekáváními. Mladí lidé vyrostli v propojeném světě, a proto oceňují prolínání jejich pracovního a osobního života. Očekávají také rychlejší a snadnější komunikaci s vedoucími pracovníky, což bude vyžadovat nový, pružnější přístup k řízení.
 • Stárnoucí populace v celé EU komplikuje nábor manažerů. Při odchodu zkušených manažerů do důchodu může také panovat nedostatek v oblasti dovedností u samotných manažerů.
 • Technologické změny v odvětví maloobchodu, včetně zavádění samoobslužných pokladen, vedou k tomu, že jsou nahrazována pracovní místa pokladních a vznikají nové pozice pro poskytování asistence zákazníkům při používání těchto strojů. Pokročilé dovednosti v oblasti správy dat, kritické analýzy, webu a dalších technických oborech, jakož i ve strategickém plánování, jsou v některých případech nedostatečně rozvinuté nebo zcela chybí, tyto dovednosti však budou pro manažery v uvedených odvětvích hrát zásadní úlohu.
 • Rostoucí trend fungování společností prostřednictvím různých kanálů, jako je elektronické obchodování / elektronické rezervace a marketing, budou na manažery v oblasti pohostinství, maloobchodu a dalších služeb klást nové nároky. Budou muset být schopni řídit požadavky zákazníků prostřednictvím těchto nových kanálů a svým zaměstnancům poskytovat školení a příležitosti k prohlubování příslušných dovedností.
 • Vyvíjející se právní a regulační rámce vyžadují, aby manažeři dobře znali zákony a předpisy (např. týkající se práce, hygieny potravin a péče o ně) a dokázali se při své činnosti těmto rámcům přizpůsobit. Širší využívání pracovních smluv na dobu určitou bude od manažerů vyžadovat, aby byli schopni řídit své týmy navzdory možné vysoké míře fluktuace zaměstnanců.

Jak lze tyto potřeby v oblasti dovedností uspokojit?

Potenciální uchazeči o manažerské pozice by měli být identifikováni v počáteční fázi a zařazeni do vhodného programu osobního rozvoje. Rozvoj klíčových dovedností v oblasti řízení a vedení vyžaduje určité základní manažerské školení, které může probíhat v rámci společnosti nebo externě. Potřebné dovednosti je možné si osvojit i přímo při výkonu povolání a zdokonalit je pomocí systému mentorování nebo praktické stáže. Podniky také musí manažerům poskytovat odbornou přípravu týkající se technologického vývoje v jejich odvětví.

K rozvoji manažerských dovedností mohou přispět i příslušné vnitrostátní orgány prostřednictvím poskytování finančních prostředků na podporu malých a středních podniků, zejména co se týče dovedností pro podnikatele a nových potřeb v oblasti dovedností. Pokud jde o stárnoucí pracovní sílu z řad vlastníků/manažerů obchodů, je třeba se zaměřit na poskytování odborné přípravy týkající se předávání manažerských funkcí a posilování řízení lidských zdrojů.

Chcete se dozvědět více o prognóze poptávky po dovednostech a o budoucnosti pracovních míst v Evropě? Podívejte se na náš přehled a na článek o právnických, sociálních a kulturních profesích.

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhledejte poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
 • Externí zprávy EURES
 • Zprávy z trhu práce/zprávy o mobilitě
 • Zprávy/přehledy/statistiky
 • Trendy náboru
Sektor
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.