Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet5 Diċembru 2019L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Xjentista tad-data Franċiża tidra tgħix fid-Danimarka bis-saħħa tal-appoġġ tal- EURES

Aurelie Giraud minn dejjem riedet tgħix fl-Iskandinavja, u għalhekk meta ġietha l-opportunità biex tmur tgħix id-Danimarka, ħaditha. Tkellimna ma’ Aurelie, kif ukoll ma’ Lars Rungø minn Workindenmark, biex insiru nafu kif l-EURES għenha biex tmur tgħix id-Danimarka.

French data scientist settles into life in Denmark thanks to EURES support
Aurelie Giraud

“Sakemm ittini l-memorja, dejjem xtaqt ngħix f’pajjiż ieħor u niskopri kultura oħra,” qalet Aurelie, minn Franza. “Il-pajjiżi Skandinavi kienu fil-quċċata tal-lista tiegħi. Jiena nħobb ħafna l-mentalità Daniża; hija taħlita li tieħu l-affarijiet b’mod rilassat u li taħseb b’mod effiċjenti. Għalhekk meta l-għarus tiegħi rċieva sejħa għal intervista tax-xogħol f’Aalborg, ħadna l-opportunità — u kollox mar sew.”

Trasferiment tal-benefiċċji tal-qgħad

Aurelie kienet f’pożizzjoni kemxejn mhux tas-soltu meta ttrasferixxiet ruħha, minħabba li minkejja li kienet ilha taħdem għal 10 snin, kienet telqet mill-impjieg tagħha u kienet qed tirċievi benefiċċji tal-qgħad fi Franza. Bis-saħħa tal-politika tal-UE dwar it-trasferiment tal-benefiċċji tal-qgħad, Aurelie setgħet tkompli tirċievi l-benefiċċji għal tliet xhur oħra biex jgħinuha waqt li tfittex ix-xogħol fid-Danimarka. Kif tgħid Aurelie: “Hu ż-żmien opportun biex insib xogħoli!”

Biex tattiva l-benefiċċji tagħha, Aurelie kellha bżonn iżżur Workindenmark biex tirreġistra bħala persuna li qed tfittex ix-xogħol li ġiet bid-dritt għall-benefiċċji tal-qgħad minn pajjiż ieħor tal-UE/taż-ŻEE. F’Aalborg, Workindenmark hija rrappreżentata fis-Servizz Internazzjonali taċ-Ċittadini (ICS), għalhekk hija żaret l-uffiċċju tagħhom biex tiffinalizza t-trasferiment tal-benefiċċju tal-qgħad tagħha. Fiċ-ċentru ICS, hija tista’ twettaq ukoll firxa ta’ reġistrazzjonijiet u tirċievi linji gwida minn istituzzjonijiet pubbliċi differenti fid-Danimarka.

“Li tkun tista’ tittrasferixxi l-benefiċċji tal-qgħad jagħti inċentiv ulterjuri biex tmur tgħix f’pajjiż ieħor [anke meta tkun qiegħda], billi tkun taf li se jkollok benefiċċji għal ċertu perjodu u b’hekk ikollok xibka ta’ sikurezza biex tmur tgħix barra minn pajjiżek u tipprova ssib impjieg,” jispjega Lars Rungø minn Workindenmark. Hu jfakkar, “Aurelie kienet qed tagħmel ukoll xogħol freelance u għalhekk aħna rreferejniha lill-awtoritajiet tat-taxxa Daniżi sabiex tkun tista’ tiġi rreġistrata b’mod korrett”.

Seminars għal persuni li qed ifittxu impjieg fuq livell internazzjonali

Biex tappoġġa t-tfittxija għax-xogħol tagħha, Aurelie attendiet seminar ta’ tiftix ta’ xogħol f’Aalborg organizzat minn Workindenmark, li huwa parti min-netwerk tal-EURES.

“Is-seminar ta’ tiftix ta’ impjieg huwa mmirat lejn iċ-ċittadini internazzjonali li jixtiequ jiksbu xi ispirazzjoni għat-tfittxija tagħhom għax-xogħol fid-Danimarka,” jispjega Lars. Is-seminars jipprovdu wkoll pariri dwar kif jistgħu jitħejjew CVs u ittri ta’ akkumpanjament li jolqtu lil dak li jkun, b’sessjonijiet ta’ feedback bla ħlas offruti lill-parteċipanti wara.

Minħabba l-isfond tagħha fl-Informatika, il-mentalità internazzjonali, u l-ħiliet fil-Franċiż u l-Ingliż, Lars kien jaf li Aurelie kienet kandidata b’saħħitha, b’mod partikolari peress li bħalissa d-Danimarka qed tesperjenza nuqqas ta’ ħaddiema fis-settur tal-informatika. Aurelie sabet xogħol bħala Xjentista tad-Data ma’ Trackunit, fornitur ewlieni tas-soluzzjonijiet tal-Internet tal-Oġġetti, fil-kwartieri ġenerali tiegħu f’Aalborg. Ir-rwol tagħha jinvolvi l-ġbir u l-analiżi ta’ data biex jiġi pprovdut għarfien kummerċjali siewi għall-klijenti.

It-tħejjija, iċ-ċavetta għall-integrazzjoni

Aurelie tagħti l-parir li “Għalija l-fattur ewlieni għal integrazzjoni tajba f’pajjiż ieħor hija li wieħed ikun ippreparat tajjeb. Huwa faċli li tħossok mitluf f’pajjiż ieħor għaliex kollox ikun ġdid: l-amministrazzjoni, il-lingwa, il-kultura, il-proċeduri, is-suq tax-xogħol... l-EURES jista’ jgħinek minn perspettiva professjonali u hu parti kbira mill-integrazzjoni”.

Hi tgħid, “Il-portal tal-EURES huwa minjiera tad-deheb”. “Sibt ħafna informazzjoni utli speċifika għad-Danimarka, iżda wkoll pariri ġeneriċi dwar kif issib impjieg barra mill-pajjiż. Dan għenni nħejji saħansitra qabel ma wasalt id-Danimarka.”

“In-nies staqsewni kemm qed nippjanaw li ndumu fid-Danimarka,” qalet Aurelie. “Ma għandix tweġiba,” tammetti Aurele. “Hu żgur li nħobbu l-familja u l-ħbieb tagħna u nħossu n-nuqqas tagħhom. Iżda l-ħajja hawnhekk toffri sens ta’ hygge u nħobbuha!”

 

Links relatati:

Trasferiment ta’ benefiċċji tal-qgħad

Is-Servizz Internazzjonali taċ-Ċittadini (ICS)

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Persunal tal-EURES

Kundizzjonijiet tax-xogħol u l-għajxien fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Database tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Kaxxa tal-għodda tal-UE għall-mobilità
 • L-aħjar prattika tal-EURES
 • Taħriġ EURES
 • Aħbarijiet esterni tal-EURES
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Stejjer ta' suċċess
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.