Mur għall-kontenut ewlieni
EURES
Artiklu tal-aħbarijiet26 Frar 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni

Erba’ suġġerimenti biex tikteb CV meta jkollok esperjenza limitata

Meta jkollok esperjenza limitata, jista’ jkun diffiċli li tkun taf x’għandek tpoġġi fis-CV tiegħek. Fortunatament, l-esperjenza mhijiex kollox. Aqra l-ewwel erba’ suġġerimenti tagħna biex jgħinuk tasal minn formola ta’ applikazzjoni għal intervista!

Four tips for writing a CV when you have limited experience
EURES
  1. Elenka l-ħiliet aktar milli r-rwoli tax-xogħol

Ladarba tkun qrajt ir-rekwiżiti tar-rwol li qed tapplika għalih, aħseb dwar il-ħiliet li diġà għandek li jistgħu jgħinuk fix-xogħol. Dawn jistgħu jinkludu ħiliet li żviluppajt waqt li kont qed tistudja jew taħdem f’impjieg part-time. Il-ħidma mal-pari fuq proġetti edukattivi spiss tinkludi xogħol f’tim, tmexxija u ġestjoni tal-ħin u ż-żamma ta’ kwalunkwe impjieg normalment tinvolvi l-organizzazzjoni (tkun fil-ħin), ir-responsabbiltà u l-ħiliet ta’ komunikazzjoni. Ikkunsidra liema ħiliet għandek u liema taħseb li se jkunu meħtieġa fl-impjieg li qed tapplika għalih. L-inklużjoni tal-ħiliet rilevanti biss tgħin lis-CV tiegħek biex tidher adattata għax-xogħol.

  1. Inkludi l-kliem ewlieni rilevanti

Il-persuna li tirrevedi s-CV tiegħek se tkun qed tfittex ċertu kliem ewlieni. Dan ma jinkludix biss kwalifiki u ħiliet – huma qed ifittxu wkoll kliem bħal “miksuba”, “motivat”, “imtejba” u “mibdija”. Jekk tista’ taħseb dwar eżempju fi kwalunkwe ambjent li juri li ksibt xi ħaġa jew immotivajt lil xi ħadd, żidu mas-CV tiegħek. Dan il-kliem jispikka u juri lill-impjegatur li int kapaċi tieħu azzjoni u ssib soluzzjonijiet. Meta jkollok esperjenza limitata, ikun utli wkoll li tindika li int lest li titgħallem.

  1. Żid xi ftit karattru

Is-CVs spiss ikunu mimlija fatti, għalhekk huwa importanti li turi wkoll lill-qarrej min int bħala persuna. Kun kreattiv fil-format u spjega l-karatteristiċi tiegħek kif ukoll il-ħiliet tiegħek. Jekk m’għandekx l-esperjenza li qed ifittex l-impjegatur, tista’ tpatti għaliha bil-personalità! Dawk li jirreklutaw iqisu aktar mill-kwalifiki – huma jħarsu lejn liema kandidati jkunu adattati għall-ambjent tax-xogħol, u b’hekk li turi min int jista’ jgħin ħafna.

  1. Itlob lil xi ħadd jaqraha

Dejjem hija prattika tajba li tgħid lil xi ħadd li taf biex jiċċekkja xogħlok, u dan huwa partikolarment importanti f’dak li għandu x’jaqsam ma’ CV. Anki żball tipografiku żgħir jista’ jinfluwenza d-deċiżjoni tal-impjegatur dwar l-applikazzjoni tiegħek. Minbarra l-verifika tal-iżbalji, membru tal-familja, ħabib jew eks koħaddiem jaf jista’ jissuġġerixxi ħiliet jew esperjenzi li tkun insejt iżżid. Li tfittex parir u perspettiva differenti jistgħu jkunu siewja, u ż-żieda ta’ esperjenza li tkun insejt tista’ tagħtik opportunità aħjar biex tikseb l-impjieg.

Li turi lin-nies x’tista’ tagħmel u min int minflok ma tiġbed l-attenzjoni għall-esperjenza limitata fl-aħħar mill-aħħar se jgħin lis-CV tiegħek biex tiġbed aktar attenzjoni. Għalhekk, aħseb biex tinkludi l-ħiliet rilevanti, uża l-kliem it-tajjeb, żid xi ftit personalità u ikseb opinjoni oħra.

Europass huwa għodda online bla ħlas li tista’ tgħinek tħejji CV effettiva. Jekk int interessat taħdem barra minn pajjiżek, Konsulent tal-EURES jista’ jgħinek ukoll biex ittejjeb u tfassal is-CV tiegħek. Sir af aktar hawnhekk. Awguri bit-tiftixa tiegħek!

Fi sħubija mal-EURES, il-Portal Ewropew dwar il-Mobilità fix-Xogħol.

 

Links relatati:

Microsoft Word

Europass

Artikli tal-aħbarijiet tal-EURES

 

Aqra aktar:

Jiem Ewropej tal-Impjiegi

Drop’pin@EURES

Sib Konsulenti tal-EURES

Kondizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta’ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

Il-EURES fuq Facebook

Il-EURES fuq Twitter

Il-EURES fuq LinkedIn

 

Temi
Kaxxa tal-għodda tal-UE għall-mobilitàIdeat u SuġġerimentiŻgħażagħ
Sezzjoni(jiet) relatati
Taħriġ
Settur
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.