Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)
Alt nuachta26 Feabhra 2021An tÚdarás Eorpach Saothair, Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus CuimsiúAm léitheoireachta: 4 nóiméad

Ceithre leid le haghaidh CV a scríobh nuair atá easpa taithí agat

Is deacair a oibriú amach cad ba cheart duit a chur i do CV nuair atá easpa taithí agat. Ar an dea-uair, níl taithí ar an rud is tábhachtaí. Léigh ár gceithre phríomhleid chun cabhrú leat foirm iarratais a úsáid chun agallamh a fháil!

Four tips for writing a CV when you have limited experience
EURES
 1. Liostaigh scileanna seachas róil phoist

A luaithe a léigh tú riachtanais an róil a bhfuil tú ag déanamh iarratas air, smaoinigh faoi na scileanna atá agat cheana féin agus a d’fhéadfadh cabhrú leat sa phost. Áirítear leo sin scileanna a ghnóthaigh tú le linn duit staidéar a dhéanamh nó obair i bpost páirtaimseartha. Is minic a bhíonn obair foirne, ceannaireacht agus bainistíocht ama i measc na scileanna a bhíonn i gceist le hobair i gcomhar le piaraí ar thionscadail oideachais agus is gnách go mbíonn eagrú (bheith ar an láthair in am), freagracht agus scileanna cumarsáide i measc na scileanna a bhíonn i gceist le post a choinneáil. Déan do mhachnamh ar na scileanna atá agat agus ar dóigh leat go mbeidh siad ag teastáil sa phost a bhfuil tú ag déanamh iarratas air. Mura liostaíonn tú i do CV ach scileanna atá ábhartha, cabhrófar lena thaispeáint go bhfuil tú oiriúnach don phost.

 1. Áirigh eochairfhocail ábhartha

Beidh an duine a bheidh ag athbhreithniú do CV ag lorg eochairfhocail áirithe. Ní áirítear leo sin ach cáilíochtaí agus scileanna amháin – beidh an duine ag lorg focal amhail ‘baint amach’, ‘inspreagadh’, ‘feabhsú’ agus ‘tionscnamh’ freisin. Más féidir leat smaoineamh faoi shampla a léiríonn go ndearna tú rud éigin a bhaint amach nó duine éigin a inspreagadh in aon timpeallacht, cuir le do CV é. Seasfaidh na focail sin amach agus taispeánfaidh siad don fhostóir go bhfuil tú in ann gníomhaíocht a dhéanamh agus réitigh a aimsiú. Nuair atá easpa taithí agat, is fiú freisin a chur in iúl go bhfuil tú toilteanach le foghlaim.

 1. Cuir roinnt carachtair leis

Ós rud é go bhfuil CVanna lán le fíorais i bhformhór na gcásanna, tá sé tábhachtach a thaispeáint don léitheoir freisin cén sórt duine thú. Bí cruthaitheach leis an leagan amach agus mínigh na tréithe agus na scileanna araon atá agat. Mura bhfuil agat go fóill an taithí atá á lorg ag an bhfostóir, d’fhéadfadh do phearsantacht an méid sin a chúiteamh! Ní dhéanann earcaitheoirí breithniú ar cháilíochtaí amháin – féachann siad freisin ar cé na hiarrthóirí a bheadh oiriúnach dá dtimpeallacht oibre. Mar sin, is fiú go mór do phearsantacht a thaispeáint.

 1. Iarr ar dhuine éigin é a léamh

Is dea-chleachtas i gcónaí é iarraidh ar dhuine éigin do shaothar a léamh, agus baineann tábhacht ar leith leis sin i gcás CVanna. D’fhéadfadh botún cló beag, fiú, tionchar a imirt ar chinneadh an fhostóra ar d’iarratas. Mar aon le hearráidí a chuardach, d’fhéadfadh go mbeadh ball teaghlaigh, cara nó iar-chomhoibrí in ann scileanna nó taithí a lig tú i ndearmad a chur i gcuimhne duit. Is luachmhar an rud é comhairle agus dearcadh eile a lorg agus d’fhéadfá seans níos fearr a thabhairt duit féin an post a fháil trí thaithí a lig tú i ndearmad a chur le do CV.

Seachas aird a dhíriú ar an easpa taithí atá agat, cabhrófar le tuilleadh airde a dhíriú ar do CV ar deireadh trína thaispeáint do dhaoine cad is féidir leat a dhéanamh agus cén sórt duine thú. Mar sin, smaoinigh faoi scileanna ábhartha a lua, faoi na focail chearta a úsáid, faoi roinnt pearsantachta a chur leis agus faoi thuairim eile a fháil.

Uirlis saor in aisce ar líne lena bhféadtar cabhrú leat CV atá éifeachtach a ullmhú is ea Europass. Má tá spéis agat in obair thar lear, is féidir go mbeidh Comhairleoir de chuid EURES in ann cabhrú leat do CV a fheabhsú agus a oiriúnú. Faigh tuilleadh faisnéise anseo. Ádh mór ort agus tú ag cuardach!

I gcomhpháirt le EURES, an Tairseach Eorpach um Shoghluaisteacht ó Phost go Chéile.

 

Naisc ghaolmhara:

Microsoft Word

Europass

Ailt nuachta EURES

 

Léigh tuilleadh:

Laethanta Fostaíochta Eorpacha

Drop’pin@EURES

Aimsigh Comhairleoirí EURES

Dálaí maireachtála agus oibre i dtíortha EURES

Bunachar Sonraí Post EURES

Seirbhísí EURES le haghaidh fostóirí

Féilire Imeachtaí EURES

Imeachtaí ar Líne a bheidh ar siúl go luath

EURES ar Facebook

EURES ar Twitter

EURES ar LinkedIn

 

Ábhair
 • Bosca uirlisí AE le haghaidh soghluaisteachta
 • Leideanna agus Moltaí
 • Óige
Cuid(eanna) gaolmhara
 • Foghlaim
Earnáil
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Séanadh

Tá sé mar aidhm ag na hailt faisnéis a sholáthar d’úsáideoirí na tairsí EURES ar ábhair agus treochtaí reatha agus chun plé agus díospóireacht a spreagadh. Ní gá go léiríonn a n-ábhar dearcadh an Údaráis Eorpaigh Saothair (ELA) nó an Choimisiúin Eorpaigh. Ina theannta sin, ní fhormhuiníonn EURES agus ELA na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a luaitear thuas.