Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok19. februára 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Štyri odvetvia sú veľmi žiadané v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Pandémia ochorenia COVID-19 priniesla veľa nepokoja a výrazne ovplyvnila pracovný trh. Niektoré odvetvia koronakríza ťažko postihla, ale pre iné znamenala veľký posun. V dôsledku pandémie sú štyri odvetvia veľmi žiadané.  

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Zdravotná starostlivosť

Štáty v Európe i na celom svete sú počas pandémie mimoriadne odkázané na zdravotníctvo, a preto sa v nadchádzajúcich rokoch očakáva, že toto odvetvie bude rásť. Hoci zdravotníctvo je a zostane kľúčové odvetvie, pandémia vyzdvihla jeho význam a zmenila jeho prostredie tak, že vznikol priestor na viac pracovných príležitostí.

Po pandémii sa zdravotníctvo bude prezentovať v novom svetle, čo bude viesť k investíciám do existujúcich, ale aj nových pracovných miest. Konkrétne ide o miesta lekárov, farmaceutov, odborníkov na sledovanie vývoja infekcií, virtuálnych manažérov nemocníc a špecialistov na 3D tlač. V súvislosti s vývojom nových vakcín, zariadení a automatizovaných systémov sa v zdravotníctve počíta s rastúcou potrebou kvalifikovaných pracovníkov.

Veda a inovácie

Do sveta vedy pandémia priniesla veľa otázok, na ktoré sa ešte len hľadajú odpovede a ktoré si vyžadujú posilnenie vedeckých a výskumných kruhov. V kríze sa do stredobodu pozornosti dostala aj veda, životné prostredie a inovácie. Stúpa záujem o trendy vo vedeckom vývoji, vplyv práce z domu na životné prostredie a hľadanie nových riešení.

Pri hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s pandémiou, vývoji nových inovatívnych postupov a riešení do budúcnosti exituje rastúca potreba odborníkov v povolaniach ako sú biomedicínski inžinieri, biológovia, chemickí inžinieri a dátoví analytici.

Informačné technológie

Pandémia urýchlila zavedenie virtuálnej reality a umelej inteligencie do každodenného života. Vzhľadom na razantný presun pracovných stretnutí, vyučovania a kultúry na virtuálne platformy existuje veľký dopyt po technológiách a ľuďoch, ktorí s nimi vedia zaobchádzať, keďže so zvrátením tohto procesu sa už nepočíta. Počas pandémie prebieha mnoho podujatí online nielen preto, že neexistuje iná možnosť, ale aj preto, že táto forma dobre funguje a navyše je ekonomicky a časovo výhodnejšia.

Všetko nasvedčuje tomu, že informačné technológie budú ďalej rýchlo expandovať a budú si vyžadovať viac odborníkov aj v nových oblastiach. Softvéroví vývojári, programátori a bezpečnostní IT technici a technologickí konzultanti nájdu uplatnenie v tomto ešte stále mladom a rozvíjajúcom sa odvetví.

Digitálna komunikácia

Sektor komunikácie zrejme bude ďalej rásť a meniť sa, keďže neustále pribúdajú nové digitálne nástroje. Pandémia urýchľuje používanie týchto nástrojov, pričom však často chýbajú zručnosti na ich prevádzku a používanie. Navyše v dôsledku ochorenia COVID-19 sa extrémne zvýšil počet ľudí pracujúcich na diaľku a digitálna komunikácia sa stala kľúčovým komunikačným prostriedkom.

Aj po skončení pandémie COVID-19 budú pravdepodobne veľmi žiadaní konzultanti v oblasti komunikácie, odborníci na plánovanie online podujatí, manažéri pre sociálne médiá a odborníci na mediálne kampane.

Nečakaný príchod pandémie COVID-19 viedol vzhľadom na nové podmienky k posunom a zmenám na pracovnom trhu. Urýchlila sa digitalizácia a práca na diaľku a do popredia sa dostala potreba rozvoja a investovania v oblasti zdravotníctva, vedy a inovácií, informačných technológií a digitálnej komunikácie.

Viac informácií o hľadaní zamestnania po pandémii nájdete v našom článku Ako zotrvať na trhu práce po koronakríze.

 

Súvisiace odkazy:

Ako zotrvať na trhu práce po koronakríze

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieRady a tipySprávy z trhu práce/správy o mobiliteSprávy/reportáže/štatistiky
Sektor
Administrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activities

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.