Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)
Artykuł prasowy19 lutego 2021Europejski Urząd ds. Pracy, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia SpołecznegoCzas na przeczytanie: 3 min

Cztery sektory zatrudnienia, w których w wyniku pandemii COVID-19 odnotowano najwyższe zapotrzebowanie na pracowników

Pandemia COVID-19 spowodowała liczne zakłócenia i wywarła olbrzymi wpływ na rynek pracy. Choć niektóre sektory ucierpiały z powodu kryzysu, wiele z nich rozwinęło się. Zapoznaj się z naszymi czterema głównymi sektorami zatrudnienia, w których w wyniku pandemii odnotowano najwyższe zapotrzebowanie na pracowników.

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Opieka zdrowotna

Państwa w Europie i na całym świecie w znacznym stopniu korzystały z usług sektora zdrowia w trakcie pandemii i mogą oczekiwać jego dalszego rozwoju w nadchodzących latach. Choć zawsze będzie istniało zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, pandemia uwidoczniła jej znaczenie i zmieniła jej środowisko, umożliwiając stworzenie większej liczby miejsc pracy i lepszych perspektyw.

Nowy nacisk na opiekę zdrowotną po pandemii przyczyni się do inwestowania w już istniejące, jak i nowe miejsca pracy. Dotyczy to m.in. lekarzy, farmaceutów, specjalistów ds. wykrywania zakażeń, kierowników szpitali wirtualnych oraz specjalistów ds. drukowania przestrzennego. W związku z opracowywaniem nowych szczepionek, obiektów i zautomatyzowanych systemów w branży tej pojawi się zapotrzebowanie na pracowników z nowymi umiejętnościami.

Nauka i innowacje

Pandemia sprowokowała wiele pytań naukowych, na które świat z trudem próbował znaleźć odpowiedzi, co doprowadziło do zapotrzebowania na naukowców i badaczy. W wyniku kryzysu zwrócono również większą uwagę na znaczenie nauki, środowiska i innowacji. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę ze znaczenia osiągnięć naukowych, wpływu telepracy na środowisko oraz tworzenia nowych rozwiązań.

W wyniku pandemii osoby pracujące w zawodach, takich jak naukowcy biomedyczni, biolodzy, inżynierowie chemicy i analitycy danych, będą musiały odpowiedzieć na te pytania i przyczynić się do opracowania nowych innowacyjnych koncepcji i rozwiązań w przyszłości.

Technologia informacyjna

Pandemia przyspieszyła wprowadzenie rzeczywistości wirtualnej i sztucznej inteligencji do naszego codziennego życia. Spotkania, zajęcia szkolne i wydarzenia kulturalne coraz częściej odbywają się za pośrednictwem platform internetowych, dlatego znacznie wzrosło zapotrzebowanie na technologię i osoby, które wiedzą, w jaki sposób z niej korzystać, i nie zapowiada się, by ta sytuacja miała ulec zmianie. W trakcie pandemii wiele wydarzeń organizowano za pośrednictwem internetu, ponieważ było to jedyne możliwe rozwiązanie, niemniej jednak formuła ta okazała się nie tylko skuteczna, lecz także bardziej korzystna pod względem czasu i kosztów.

Oczekuje się, że technologia informacyjna nadal będzie się rozwijała w szybkim tempie, co przyczyni się również do zwiększenia zapotrzebowania na nowych ekspertów. Począwszy od twórców oprogramowania, programistów i techników, aż po konsultantów ds. bezpieczeństwa informatycznego i konsultantów ds. technologii, branża ta jest wciąż młoda i ma potencjał rozwoju.

Komunikacja cyfrowa

Oczekuje się, że sektor komunikacji będzie się rozwijał i dostosowywał w odpowiedzi na wprowadzanie do niego coraz większej liczby narzędzi cyfrowych. Pandemia przyspieszyła wdrażanie wielu z tych narzędzi, co uwypukliło lukę kompetencyjną w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Pandemia COVID-19 przyczyniła się również do drastycznego wzrostu liczby telepracowników, sprawiając, że komunikacja cyfrowa zyskała kluczowe znaczenie.

Oczekuje się, że zawody, takie jak konsultanci ds. komunikacji, organizatorzy wydarzeń internetowych, menedżerowie mediów społecznościowych i planiści mediów, będą coraz bardziej popularne w świecie po pandemii COVID-19.

Pandemia COVID-19 wybuchła nieoczekiwanie i sprawiła, że rynek pracy musiał się zmienić i dostosować do nowego środowiska. Pandemia przyspieszyła również procesy cyfryzacji i przechodzenia na telepracę, a także uwypukliła potrzebę rozwoju opieki zdrowotnej, nauki i innowacji, technologii informacyjnej i komunikacji cyfrowej oraz inwestowania w nie.

Więcej informacji na temat możliwości zatrudnienia po pandemii można znaleźć w naszych wskazówkach, jak utrzymać szanse na rynku pracy po pandemii.

 

Powiązane linki:

Wskazówki, jak utrzymać szanse na rynku pracy po pandemii

 

Więcej informacji:

Europejskie Dni Pracy

Drop’pin@EURES

Znajdź doradców EURES

Warunki życia i pracy w państwach EURES

Baza ofert pracy EURES

Usługi EURES adresowane do pracodawców

Kalendarz wydarzeń EURES

Nadchodzące wydarzenia online

EURES na Facebooku

EURES na Twitterze

EURES na LinkedIn

Tematy
 • Biznes/Przedsiębiorczość
 • Porady i wskazówki
 • Wiadomości z rynku pracy/wiadomości dotyczące mobilności
 • Wiadomości/raporty/statystyki
Sektor
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities

Zastrzeżenie

Artykuły mają na celu dostarczenie użytkownikom portalu EURES informacji na temat aktualnych tematów i trendów oraz stymulowanie dyskusji i debaty. Ich treść niekoniecznie odzwierciedla pogląd Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA) lub Komisji Europejskiej. Ponadto EURES i ELA nie promują wymienionych powyżej stron internetowych osób trzecich.