Skip to main content
EURES
News article19 februar 2021European Labour Authority, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion

Fire jobbsektorer med høy etterspørsel som et resultat av covid-19-pandemien

Covid-19-pandemien har forårsaket mange forstyrrelser i og hatt store konsekvenser for arbeidsmarkedet. Mens noen sektorer har lidd som følge av krisen, har andre blomstret. Ta en titt på de fire jobbsektorene med størst etterspørsel etter pandemien.  

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Helseomsorg

Land i Europa og over hele verden har vært svært avhengige av helsesektoren gjennom hele pandemien, og den forventes å vokse i løpet av de kommende årene. Selv om det alltid vil være etterspørsel etter helsetjenester, har pandemien understreket dens betydning og endret dens landskap, noe som gir rom for flere jobber og muligheter.

Et nytt fokus på helseomsorg etter pandemien vil føre til investeringer i både eksisterende og nye stillinger. Disse inkluderer leger, farmasøyter, spesialister innen smittesporing, virtuelle sykehusledere og 3D-utskriftsspesialister. Med utviklingen av nye vaksiner, anlegg og automatiserte systemer, vil bransjen trenge folk med ny kompetanse.

Vitenskap og innovasjon

Pandemien har reist mange vitenskapelige spørsmål som verden har slitt med å besvare, noe som har ført til etterspørsel etter vitenskapsmenn og -kvinner og forskere. Krisen har også rettet mer oppmerksomhet mot vitenskap, miljø og innovasjon. Flere mennesker følger med på vitenskapelige utviklinger, konsekvensene av eksternt arbeid på miljøet og etableringen av nye løsninger.

Det vil være behov for yrker som biomedisinske forskere, biologer, kjemiingeniører og dataanalytikere etter pandemien for å svare på disse spørsmålene og bidra til å utvikle nye innovative ideer og løsninger i fremtiden.

Informasjonsteknologi

Innføringen av virtuell virkelighet og kunstig intelligens i vårt daglige liv har blitt akselerert av pandemien. I en verden der møter, klasserom og underholdning har opplevd et raskt skifte til elektroniske plattformer, er det stor etterspørsel etter teknologi og de som vet hvordan den skal brukes, og dette forventes ikke å endre seg. Under pandemien har mange arrangementer funnet sted på nettet fordi det ikke var noe annet alternativ. Dette formatet har imidlertid vist seg å ikke bare fungere, men også være mer kostnads- og tidseffektivt.

Informasjonsteknologi forventes å fortsette å vokse i et raskt tempo og vil kreve en rekke nye eksperter. Fra programvareutviklere, programmerere og teknikere til IT-sikkerhetskonsulenter og teknologikonsulenter; bransjen er fortsatt ung og det er rom for å vokse.

Digital kommunikasjon

Kommunikasjonssektoren forventes å vokse og tilpasse seg etter hvert som flere og flere digitale verktøy blir introdusert. Pandemien har påskyndt bruken av mange av disse verktøyene, noe som har resultert i et kompetansegap i hvordan de skal brukes og anvendes. Covid-19 har også økt antallet fjernarbeidere drastisk, noe som gjør digital kommunikasjon uunnværlig.

Yrker som kommunikasjonskonsulenter, arrangementsplanlegger for nettarrangementer, sosiale medieadministratorer og medieplanleggere forventes å trives i en verden etter covid-19.

Pandemien var uventet og har fått arbeidsmarkedet til å forandre og tilpasse seg det nye miljøet. Den har akselerert digitalisering og fjernarbeid og fremhevet et behov for utvikling og investering innen helseomsorg, vitenskap og innovasjon, informasjonsteknologi og digital kommunikasjon.

For mer informasjon om å finne arbeid etter pandemien, se våre Tips for å holde seg relevant i arbeidsmarkedet etter pandemien.

 

Relevante lenker:

Tips for å holde seg relevant i arbeidsmarkedet etter pandemien

 

Les mer:

Europeiske jobbdager

Drop’pin@EURES

Finn en EURES-rådgiver

Leve- og arbeidsvilkår i EURES-landene

EURES’ jobbdatabase

EURES’ tjenester for arbeidsgivere

EURES’ aktivitetskalender

Kommende arrangementer på nett

EURES på Facebook

EURES på Twitter

EURES på LinkedIn

Nærmere opplysninger

Temaer
Business /EntreprenørskapRåd og tipsArbeidsmarkedsnyheter/mobilitetsnyheterNyheter/rapporter/statistikk
Sektor
Administrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activities

Ansvarsfraskrivelse

Artiklene er ment å gi brukere av EURES-portalen informasjon om aktuelle emner og trender og stimulere til diskusjon og debatt. Innholdet deres gjenspeiler ikke nødvendigvis synet til European Labour Authority (ELA) eller EU-kommisjonen. EURES og ELA støtter heller ikke tredjeparts nettsteder nevnt ovenfor.