Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2021. gada 19. februārisEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātsLasīšanas ilgums: 3 min

Četras nozares, kurās Covid-19 pandēmijas dēļ ir liels pieprasījums

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi lielus traucējumus un smagi ietekmējusi darba tirgu. Lai gan krīzes rezultātā dažas nozares ir cietušas, daudzas no tām ir uzplaukušas. Iepazīstieties ar četrām lielākajām nozarēm, kurās pēc pandēmijas ir liels pieprasījums.  

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Veselības aprūpe

Eiropas un visas pasaules valstis pandēmijas laikā ir lielā mērā paļāvušās uz veselības nozari un var sagaidīt, ka turpmākajos gados tā augs. Lai gan vienmēr būs pieprasījums pēc veselības aprūpes, pandēmija ir izgaismojusi tās nozīmi un mainījusi kopainu, radot jaunas darbvietas un iespējas.

Jauns uzsvars uz veselības aprūpi pēc pandēmijas sekmēs ieguldījumus gan pašreizējās, gan jaunās vakancēs. To vidū būs ārsti, farmaceiti, infekciju izsekošanas speciālisti, virtuālo slimnīcu vadītāji un 3D drukāšanas speciālisti. Izstrādājot jaunas vakcīnas, iekārtas un automatizētas sistēmas, nozarei būs vajadzīgi cilvēki ar jaunām prasmēm.

Zinātne un inovācijas

Pandēmija ir radījusi daudzus zinātniskus jautājumus, uz kuriem pasaule ir centusies atbildēt, tādējādi radot pieprasījumu pēc zinātniekiem un pētniekiem. Krīze ir arī pievērsusi lielāku uzmanību zinātnei, videi un inovācijām. Vairāk cilvēku pievēršas zinātnes attīstībai, tāldarba ietekmei uz vidi un jaunu risinājumu izstrādāšanai.

Pēc pandēmijas, lai atbildētu uz šiem jautājumiem un sniegtu ieguldījumu jaunu inovatīvu ideju un risinājumu izstrādē nākotnē, būs vajadzīgas tādas profesijas kā biomedicīnas zinātnieki, biologi, ķīmijas inženieri un datu analītiķi.

Informācijas tehnoloģijas

Pandēmija ir paātrinājusi virtuālās realitātes un mākslīgā intelekta ieviešanu mūsu ikdienas dzīvē. Sanāksmēm, klasēm un izklaidei strauji pārejot uz tiešsaistes platformām, tehnoloģijas un tie, kas prot tās lietot, ir ļoti pieprasīti, un nav paredzams, ka tas mainīsies. Pandēmijas laikā tiešsaistē ir risinājušies daudzi notikumi, jo nebija citas iespējas. Pieredze liecina, ka šis formāts ne tikai darbojas, bet ir izmaksu un laika ziņā lietderīgāks.

Paredzams, ka informācijas tehnoloģijas turpinās strauji augt un tām būs vajadzīgi plaša profila speciālisti. No programmatūru izstrādātājiem, programmētājiem un tehniķiem līdz IT drošības un tehnoloģiju konsultantiem. Nozare ir jauna ar attīstības potenciālu.

Digitālā saziņa

Paredzams, ka komunikācijas nozare augs un pielāgosies, jo tajā tiek ieviests arvien vairāk digitālo rīku. Pandēmija ir paātrinājusi daudzu šo rīku lietošanu, radot speciālistu deficītu, kas prastu ar šiem rīkiem darboties un tos izmantot. Covid-19 ir arī krasi palielinājis attālināto darbinieku skaitu, būtiski palielinot digitālās komunikācijas nozīmi.

Paredzams, ka pēc Covid-19 pasaulē augs pieprasījums pēc komunikācijas konsultantiem, tiešsaistes pasākumu plānotājiem, sociālo mediju vadītājiem un plašsaziņas līdzekļu plānotājiem.

Covid-19 pandēmija bija negaidīta un lika darba tirgum mainīties un pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Tā ir paātrinājusi digitalizāciju un attālinātu darbu un uzsvērusi vajadzību attīstīt veselības aprūpi, zinātni un inovācijas, informācijas tehnoloģijas un digitālo komunikāciju, un ieguldīt šajās nozarēs.

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā atrast darbu pēc pandēmijas, skatiet mūsu Ieteikumus, kā saglabāt savu vērtību darba tirgū pēc pandēmijas.

 

Saistītās saites:

Ieteikumi, kā saglabāt savu vērtību darba tirgū pēc pandēmijas

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Atrast EURES padomdevējus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
 • Uzņēmējdarbība
 • Ieteikumi un padomi
 • Darba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumi
 • Ziņas/ziņojumi/statistika
Nozare
 • Administrative and support service activities
 • Arts, entertainment and recreation
 • Education
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.