Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva19. února 2021Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Čtyři odvětví s vysokou poptávkou po pracovní síle v důsledku pandemie COVID-19

Pandemie COVID-19 má dalekosáhlé dopady a těžce zasáhla trh práce. Zatímco některá odvětví v důsledku krize velmi utrpěla, mnohým se daří. Představujeme čtyři odvětví trhu práce, která v souvislosti s pandemií zažívají největší rozmach.  

Four job sectors in high demand as a result of the COVID-19 pandemic
EURES

Zdravotnictví

Země v Evropě a po celém světě v průběhu pandemie značnou měrou spoléhají na zdravotnictví a lze očekávat, že toto odvětví v následujících letech dále poroste. Poptávka po zdravotní péči tu bude vždy, pandemie však upozornila na její důležitost a také toto odvětví do jisté míry proměnila, čímž vznikl prostor pro více pracovních míst a příležitostí.

Nové nahlížení na zdravotnictví po odeznění pandemie povede k investicím do stávajících i nových pracovních pozic, ať již se jedná o lékaře, lékárníky, odborníky na trasování infekčních nemocí, manažery virtuálních nemocnic nebo odborníky na 3D tisk. Vývoj nových vakcín, zařízení a automatizovaných systémů bude v tomto odvětví vyžadovat pracovníky s novými dovednostmi.

Věda a inovace

Pandemie přinesla řadu vědeckých otázek, na které svět těžko hledá odpovědi, což vede k poptávce po vědeckých a výzkumných pracovnících. Krize také přitahuje větší pozornost k vědě, životnímu prostředí a inovacím. Větší počet lidí se zajímá o vědecký vývoj, o dopady práce na dálku na životní prostředí a o vytváření nových řešení.

V návaznosti na pandemii budou zapotřebí pracovníci v profesích, jako jsou vědečtí pracovníci v oboru biomedicíny, biologové, inženýři chemie a datoví analytici, aby přinesli odpovědi na uvedené otázky a přispěli k vývoji nových inovativních nápadů a řešení do budoucna.

Informační technologie

Pandemie urychluje zavádění virtuální reality a umělé inteligence do našeho každodenního života. Jelikož se schůze, vyučování i zábava rychle přesunuly na on-line platformy, panuje velká poptávka po technologiích a těch, kdo je umí používat, a neočekává se, že by se tato situace měla změnit. Během pandemie se mnoho akcí koná on-line, protože není jiná možnost, ukázalo se však, že tento formát nejenže funguje, ale je také nákladově i časově efektivnější.

Předpokládá se, že informační technologie budou i nadále rychle expandovat a toto odvětví bude potřebovat širokou škálu odborníků: od vývojářů softwaru, programátorů a techniků po konzultanty v oblasti bezpečnosti IT a technologií. Jedná se o stále mladý obor s potenciálem růstu.

Digitální komunikace

Vzhledem k zavádění stále nových digitálních nástrojů do odvětví komunikace se očekává jeho růst a adaptace. Pandemie urychlila využití řady z těchto nástrojů, což se projevilo nedostatkem dovedností potřebných k jejich ovládání a využívání. Pandemie COVID-19 také měla za následek výrazné zvýšení počtu lidí pracujících z domova, díky čemuž se digitální komunikace stala nutností.

Očekává se, že ve světě bude po odeznění pandemie COVID-19 panovat velká poptávka po profesích, jako jsou konzultanti v oblasti komunikace, organizátoři on-line akcí, manažeři sociálních médií a mediální plánovači.

Pandemie COVID-19 přišla nečekaně a přiměla trh práce ke změnám a přizpůsobení se nové situaci. Urychlila digitalizaci a práci na dálku a upozornila na potřebu rozvoje a investic v odvětví zdravotnictví, vědy a inovací, informačních technologií a digitální komunikace.

Více informací o hledání pracovního uplatnění po odeznění pandemie naleznete v našem článku Tipy na to, jak si zachovat schopnost obstát na trhu práce po pandemii.

 

Související odkazy:

Tipy na to, jak si zachovat schopnost obstát na trhu práce po pandemii

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého poradce EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Obchod / PodnikáníRady a tipyZprávy z trhu práce/zprávy o mobilitěZprávy/přehledy/statistiky
Sektor
Administrative and support service activitiesArts, entertainment and recreationEducationHuman health and social work activitiesInformation and communicationOther service activitiesProfessional, scientific and technical activities

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.