Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok17. septembra 2021Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Päť vecí, ktoré spoločnosti počas pandémie robili a ktoré zostanú zachované

Spôsoby a miesta našej práce sa po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 začiatkom roka 2020 rýchlo zmenili. Pozrime sa na to, ktoré z týchto zmien zostanú zachované aj po zrušení všetkých obmedzení.

Five things companies did in the pandemic that are here to stay
EURES

Práca na diaľku

Práca z domu eliminuje dochádzanie, ako aj potrebu spoločných kancelárskych priestorov, čím zamestnávatelia a zamestnanci ušetria čas aj peniaze. Vyhnutie sa dlhým hodinám v dopravnej zápche umožní zamestnancom stráviť viac času vecami, ktoré ich bavia, a znižuje výdavky na dopravu. Zároveň by zmenšenie kancelárskych priestorov alebo ich úplné odstránenie mohlo spoločnostiam ušetriť značné množstvo peňazí, čo by nielenže potešilo zamestnancov, ale prinieslo by to aj obrovský zisk.

Virtuálne schôdze a podujatia

Jednou z prvých zmien spôsobených pandémiou bolo zrušenie všetkých osobných stretnutí. Namiesto toho podniky prešli na rôzne online platformy, napríklad Zoom a Microsoft Teams. Mohli tak organizovať stretnutia a podujatia a naďalej uľahčovať skupinové interakcie. Táto zmena umožnila ľuďom pracujúcim z domu účasť na podujatiach a dobrú komunikáciu s kolegami. Znamenalo to tiež, že na on-line stretnutiach sa mohlo zúčastniť viac osôb, keďže už nebolo potrebné, aby sa v určitom čase nachádzali na určitom mieste. Časom sa stretnutia v dôsledku pandémie skrátili a stali sa pravidelnejšie, cestovné náklady pre všetky zúčastnené strany sa znížili a zamestnanci získali viac času na to, aby sa zamerali na iné úlohy.

Pružný pracovný čas

Vzhľadom na to, že niektorí zamestnanci počas pandémie hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie zvládnuť zodpovednosti vyplývajúce zo starostlivosti o deti a zároveň fungovať v rôznych pracovných prostrediach, pružná práca sa v celej Európe stáva čoraz populárnejšou. Ukázalo sa, že úprava pracovného času s cieľom zohľadniť rôzne záväzky a životné štýly zvyšuje produktivitu, ako aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom jednotlivcov. V rámci rôznych prieskumov spoločností venovaných téme ochorenia COVID-19 v minulom roku zamestnanci na celom svete svojim zamestnávateľom hlásili, že ich práca je v dôsledku nových opatrení na podporu pružnej práce buď rovnaká, alebo sa zlepšila.

Digitálne prijímanie do zamestnania

S cieľom dodržiavať celý rad obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 spoločnosti na celom svete upravili svoje metódy prijímania zamestnancov tak, aby počas celosvetovej pandémie naďalej mohli prijímať nových zamestnancov. To spôsobilo posun k „virtuálnemu náboru“, ktorý zahŕňa pohovory s uchádzačmi s využitím online platforiem a využívanie online testov a prieskumov s cieľom určiť, kto sa najlepšie hodí do (už existujúceho) tímu. Ukázalo sa, že digitálne postupy prijímania zamestnancov do zamestnania (známe aj ako elektronický nábor) sú účinné a nákladovo efektívne, a preto sú personálne oddelenia odhodlané používať tieto nové metódy a nástroje aj v budúcnosti.

Zaškolenie a odborná príprava on-line

Odborná príprava s osobnou účasťou bola tradične najbežnejším spôsobom zaškolenia nových zamestnancov a zvyšovania kvalifikácie existujúcich zamestnancov. Často to zahŕňalo pozvanie konkrétneho odborníka, aby pricestoval na určité miesto, alebo žiadosť kolegov, aby vytvorili prezentácie s cieľom podeliť sa o svoje poznatky v určitej miestnosti za účasti mnohých ďalších kolegov. Od pandémie však došlo k obrovskému nárastu online odbornej prípravy, vďaka čomu sú odborníci prístupnejší pre zamestnancov. Umožňuje to účasť i vyššieho počtu osôb na školeniach a šetrí čas, pokiaľ ide o presun do kancelárskych budov. Účasťou na školeniach z ktoréhokoľvek miesta na svete sa otvorili príležitosti na vzdelávanie pre všetky podniky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci vo svete po pandémii COVID-19, pozrite si Ako zorganizovať úspešný pracovný pohovor online .

 

Súvisiace odkazy:

Zoom

Microsoft Teams

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Vyhľadať poradcov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Obchod / PodnikanieSprávy z trhu práce/správy o mobiliteTrendy náboru
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.