Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet17 Settembru 2021L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni3 min qari

Ħames affarijiet li l-kumpaniji għamlu matul il-pandemija li mhux se jitneħħew

Kif u fejn naħdmu malajr inbidlu meta feġġet il-pandemija COVID-19 fil-bidu tal-2020. Nagħtu ħarsa lejn liema minn dawn il-bidliet se jibqgħu jeżistu ladarba jitneħħew ir-restrizzjonijiet.

Five things companies did in the pandemic that are here to stay
EURES

Xogħol mill-bogħod

Ix-xogħol mid-dar jelimina l-ivvjaġġar lejn ix-xogħol u lura kif ukoll il-bżonn li jkun hemm spazji ta’ uffiċċji komuni, u b’hekk dan jiffranka lill-impjegaturi u lill-impjegati l-ħin u l-flus. L-evitar ta’ sigħat twal fit-traffiku jagħti lill-impjegati aktar ħin biex jagħmlu dawk l-affarijiet li jieħdu pjaċir jagħmlu u jnaqqas il-kontijiet tat-trasport. Fl-istess ħin, it-tnaqqis tal-ispazji ta’ uffiċċji jew it-tneħħija totali tagħhom jista’ jiffranka lill-kumpaniji ammont sinifikanti ta’ flus, u b’hekk l-idea mhijiex biss popolari fost il-persunal iżda hija wkoll profittabbli ħafna.

Laqgħat u avvenimenti virtwali

Waħda mill-ewwel bidliet ikkawżati mill-pandemija kienet il-kanċellazzjoni tal-laqgħat wiċċ imb wiċċ kollha. Minflok, in-negozji rrikorrew għal varjetà ta’ pjattaformi online, bħal Zoom u Microsoft Teams, biex jorganizzaw laqgħat u avvenimenti biex ikomplu jiffaċilitaw l-interazzjonijiet fi grupp. Il-bidla ppermettiet lil dawk li jaħdmu mid-dar biex jieħdu sehem f’avvenimenti u jikkomunikaw tajjeb mal-kollegi. Dan kien ifisser ukoll li aktar persuni setgħu jattendu sessjonijiet online peress li ma kellhomx għalfejn ikunu fuq il-post f’ħin partikolari. Maż-zmien, il-laqgħat saru iqsar u aktar regolari b’riżultat tal-pandemija, l-ispejjeż tal-ivvjaġġar naqsu għal dawk kollha involuti u l-impjegati ggwadanjaw aktar ħin biex jiffokaw fuq kompiti oħrajn.

Ħinijiet flessibbli tax-xogħol

B’xi membri tal-persunal li jibbilanċjaw ir-responsabbiltajiet tal-kura tat-tfal u l-ambjenti tax-xogħol differenti matul il-pandemija, ix-xogħol flessibbli sar dejjem aktar popolari madwar l-Ewropa. Intwera li l-aġġustar tal-ħinijiet tax-xogħol biex jiġu akkomodati impenji u stili ta’ ħajja differenti jżid il-produttività kif ukoll il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol tal-individwi. Meta ġie mistoqsi f’diversi stħarriġiet tal-kumpaniji dwar il-COVID-19 matul is-sena li għaddiet, il-persunal minn madwar id-dinja qal lill-impjegatur tiegħu li ħass li x-xogħol tiegħu jew baqa’ kif kien jew mar għall-aħjar permezz ta’ politiki ġodda dwar ix-xogħol flessibbli.

Reklutaġġ diġitali

Biex jaderixxu ma’ firxa ta’ restrizzjonijiet tal-COVID-19, il-kumpaniji minn madwar id-dinja kollha aġġustaw il-metodi ta’ reklutaġġ tagħhom biex ikomplu jirreklutaw persunal ġdid matul il-pandemija globali. Dan wassal għal bidla għal “reklutaġġ virtwali” li jinvolvi l-intervistar ta’ kandidati bl-użu ta’ pjattaformi online u permezz ta’ testijiet u stħarriġiet online biex tiġi identifikata l-aħjar persuna għat-tim. Il-proċessi ta’ reklutaġġ diġitali (magħrufa wkoll bħala reklutaġġ elettroniku) wrew li huma effiċjenti u kosteffettivi, u d-dipartimenti tar-Riżorsi Umani huma entużjasti biex ikomplu jużaw dawn il-metodi u l-għodod ġodda.

Taħriġ online

Tradizzjonalment, it-taħriġ wiċċ imb wiċċ kien l-aktar mod komuni biex wieħed iħarreġ lill-persunal ġdid u jtejjeb il-ħiliet tal-persunal eżistenti. Dan ta’ spiss kien jinkludi li jiġi mistieden espert speċifiku biex jivvjaġġa lejn post separat jew inkella li l-pari jintalbu joħolqu preżentazzjonijiet biex jikkondividu l-għarfien tagħhom ma’ kamra mimlija kollegi. Madankollu, minn mindu bdiet il-pandemija kien hemm żieda kbira fit-taħriġ online, u b’hekk l-esperti saru aktar aċċessibbli għall-persunal, u dan ippermetta li aktar persuni jattendu sessjonijiet ta’ taħriġ mingħajr ma jitilfu l-ħin jiċċaqalqu minn bini ta’ uffiċċji għal ieħor. L-attendenza ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ minn kullimkien fid-dinja introduċiet opportunitajiet ta’ tagħlim għan-negozji kollha.

Biex issir taf aktar dwar ix-xogħol f’dinja ta’ wara l-COVID-19 world, ara l-artiklu tagħna Kif torganizza intervista ta’ impjieg online b’suċċess.

 

Links relatati:

Zoom

Microsoft Teams

 

Aqra aktar:

Il-Jiem tal-Impjieg Ewropej

Sib

Il-kundizzjonijiet tal-għajxien u x-xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi tad-Data tal-Impjiegi  tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avvenimenti Online li ġejjin

L-EURES fuq Facebook

L-EURES fuq Twitter

L-EURES fuq LinkedIn

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Xejriet ta' reklutaġġ
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.