Siirry pääsisältöön
EURES (EURopean Employment Services)
Uutisartikkeli17. syyskuuta 2021Euroopan työviranomainen, Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto

Viisi yritysten pandemian aikana tekemää muutosta, jotka ovat tulleet jäädäkseen

Työn tekemisen tavat ja paikka muuttuivat nopeasti covid-19-pandemian puhjetessa alkuvuodesta 2020. Seuraavassa tarkastellaan sitä, mitkä näistä muutoksista jäävät osaksi arkeamme sen jälkeen, kun kaikki rajoitukset on poistettu.

Five things companies did in the pandemic that are here to stay
EURES

Etätyö

Kotoa käsin työskentelyn ansiosta työmatkat ja yhteisten toimistotilojen tarve vähenevät, mikä säästää sekä työnantajien että työntekijöiden aikaa ja rahaa. Välttäessään pitkät ruuhkat työntekijöillä on enemmän aikaa tehdä itselleen mieluisia asioita, ja työmatkaliikenteen kulut pienenevät. Vähentämällä toimistotiloja tai pääsemällä niistä jopa kokonaan eroon yritykset voivat säästää huomattavia summia rahaa. Näin ollen etätyö on yritykselle varsin kannattavaa sen lisäksi, että henkilöstökin kannattaa käytäntöä.

Virtuaalikokouksia ja -tapahtumia

Yksi ensimmäisistä pandemian aiheuttamista muutoksista oli se, että henkilökohtaista läsnäoloa edellyttäviä tapahtumia ei voitu enää järjestää. Tämän seurauksena yritykset siirtyivät käyttämään kokouksissa ja tapahtumissa erilaisia verkkoalustoja, kuten Zoomia ja Microsoft Teamsia, jotta työntekijät kykenivät olemaan edelleen vuorovaikutuksessa keskenään. Viestintäsovelluksiin siirtymisen ansiosta kotoa käsin työskentelevät pystyivät osallistumaan tapahtumiin ja pitämään yhteyttä työtovereihin. Samalla verkossa järjestettäviin kokouksiin ja tapahtumiin pystyi osallistumaan enemmän ihmisiä, koska heidän ei enää tarvinnut olla toimistolla tiettyyn aikaan. Ajan myötä kokoukset lyhenivät ja niistä tuli säännöllisempiä pandemian vuoksi, kaikkien työmatkakustannukset vähenivät ja työntekijöille jäi enemmän aikaa muihin tehtäviin keskittymiseen.

Joustavat työajat

Joustavista työajoista tuli pandemian aikana yhä suositumpia ympäri Eurooppaa, kun osa työntekijöistä tasapainoili lastenhoidon ja erilaisissa työympäristöissä työskentelyn välillä. Työaikojen mukauttaminen erilaisiin velvollisuuksiin ja elämäntyyleihin sopiviksi on lisännyt tuottavuutta sekä parantanut työn ja yksityiselämän välistä tasapainoa. Useissa viime vuoden aikana tehdyissä covid-19-pandemiaan liittyvissä yrityskyselyissä työntekijät eri puolilla maailmaa ovat kertoneet kokevansa, että heidän työskentelynsä on pysynyt samanlaisena tai se on parantunut uusien joustavien työaikamallien ansiosta.

Digitaalinen rekrytointi

Noudattaakseen covid-19-rajoituksia yritykset kaikkialla maailmassa mukauttivat rekrytointimenettelyjään, jotta ne pystyivät palkkaamaan uutta henkilöstöä myös maailmanlaajuisen pandemian aikana. Rekrytointi muuttui virtuaaliseksi, ja yritykset siirtyivät haastattelemaan ehdokkaita verkkoalustojen avulla sekä käyttämään verkkotestejä ja -kyselyjä tiimiin parhaiten sopivien henkilöiden löytämiseksi. Koska digitaaliset rekrytointimenettelyt (niin kutsuttu sähköinen rekrytointi) ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja kustannustehokkaiksi, henkilöstöosastot ovat halukkaita käyttämään näitä uusia menetelmiä ja välineitä jatkossakin.

Verkkokoulutus

Henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävä koulutus on perinteisesti ollut yleisin tapa kouluttaa uutta ja nykyistä henkilöstöä. Usein tähän liittyy asiantuntijan kutsuminen tiettyyn paikkaan tai se, että työtoverit jakavat tietämystään toimitiloissa annettavien koulutusten avulla. Pandemian myötä verkkokoulutus on kuitenkin lisääntynyt valtavasti, minkä ansiosta asiantuntijat ovat paremmin henkilöstön saatavilla, useammat ihmiset voivat osallistua koulutustilaisuuksiin ja aikaa säästyy, kun toimistorakennuksessa ei tarvitse siirtyä paikaista toiseen. Oppimismahdollisuuksia on avautunut kaikille yrityksille, kun koulutustilaisuuksiin voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa.

Lisätietoa työskentelystä covid-19-pandemian jälkeisessä maailmassa saatavissa täältä: Kuinka järjestää onnistunut työhaastattelu verkossa.

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Zoom

Microsoft Teams

 

Lisätietoja:

Euroopan työpaikkapäivät

Hae EURES-neuvojat

Eläminen ja työskentely EURES-maissa

EURESin työpaikkatietokanta

EURES-palvelut työnantajille

EURESin tapahtumakalenteri

Tulevat tapahtumat verkossa

EURES Facebookissa

EURES Twitterissä

EURES LinkedInissä

Aiheet
Liiketoiminta / YrittäjyysTyömarkkinauutiset/liikkuvuusuutisetRekrytointitrendit
Aiheeseen liittyvä(t) osio(t)
Asuminen ja työskentely
Sektori
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastuuvapauslauseke

Artikkelien tarkoituksena on tarjota EURES-portaalin käyttäjille tietoa ajankohtaisista aiheista ja suuntauksista sekä herättää keskustelua ja keskustelua. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa Euroopan työviranomaisen (ELA) tai Euroopan komission näkemystä. Lisäksi EURES ja ELA eivät tue edellä mainittuja kolmansien osapuolien verkkosivustoja.