Prejsť na hlavný obsah
EURES
Novinový článok2. októbra 2019Európsky orgán práce, Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Európsky týždeň odborných zručností 2019 podporuje celoživotné odborné vzdelávanie a prípravu

Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa uskutoční od 14. do 18. októbra 2019 v Helsinkách vo Fínsku. V rámci Európskeho týždňa v spolupráci s fínskym predsedníctvom Rady EÚ a pod záštitou Európskej komisie sa bude naďalej názorne preukazovať hodnota odborného vzdelávania a prípravy vo všetkých fázach života.

European Vocational Skills Week 2019 promotes lifelong vocational education and training
European Union

Európsky týždeň odborných zručností, ktorý vznikol v roku 2016, je každoročná kampaň na podporu odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom kombinácie podujatí, ktoré sa konajú po celej Európe: na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Kampaň spája poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie občianskej spoločnosti, verejné orgány, podnikateľské organizácie, odbory a širšiu verejnosť s cieľom poukázať na výhody odborného vzdelávania a prípravy a prezentovať príležitosti z celej Európy.

Minulý rok bolo v rámci kampane 2018 zorganizovaných viac ako 1 800 podujatí a činností, ktoré oslovili viac ako 2,4 milióna ľudí. V tomto roku bolo zatiaľ zaregistrovaných takmer 500 podujatí a činností, pričom sa očakáva, že mnohé z nich sa budú konať počas samotného týždňa a po celý zvyšok roka.

Rozumná voľba pre všetkých

Napriek tomu, že takmer 80 % mladých absolventov odborného vzdelávania a prípravy si čoskoro po ukončení štúdia nájde zamestnanie, odborné vzdelávanie a príprava niekedy sa považujú až za „druhú voľbu“ v porovnaní s tradičnejšími kariérnymi postupmi. Európsky týždeň odborných zručností si kladie za cieľ zmeniť toto vnímanie v radoch potenciálnych zamestnancov aj zamestnávateľov.

„Hlavnou témou našej tohtoročnej kampane je „Odborné vzdelávanie a príprava pre všetkých – zručnosti pre život“, uviedla Marianne Thyssen, komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu. „Je to preto, lebo chcem, aby sa odborné vzdelávanie a príprava stali platnou prvou voľbou pre mladých ľudí, ako aj pre dospelých. Som úplne presvedčená, že odborné vzdelávanie a príprava sú odrazovým mostíkom pre zmysluplnú kariéru a napĺňajúci život.“

Doplnenie chýbajúcich zručností

EÚ vynakladá veľké úsilie na to, aby sa zmenšili rozdiely v zručnostiach v rámci európskeho hospodárstva spôsobené rýchlymi zmenami potrieb na trhu práce. Európsky týždeň odborných zručností kladie dôraz na to, ako môže odborné vzdelávanie a príprava pomôcť zamestnávateľom reagovať na neustále sa vyvíjajúce potreby zručností prostredníctvom zabezpečovania zvyšovania zručností a poskytovania možnosti získania nových zručností pre súčasných zamestnancov. To môže pomôcť ľuďom všetkých vekových skupín prispôsobiť sa zmenám na trhu práce, zvýšiť svoj potenciál a pracovať na kvalitných pracovných miestach. Okrem toho to môže pomôcť podnikom udržať si konkurenčnú výhodu v dnešnom rýchlo sa meniacom hospodárstve.

Posolstvo excelentnosti

Počas tohto týždňa sa tiež poukáže na úspechy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy tým, že sa v rámci udeľovania ocenení za excelentnosť v oblasti odborného vzdelávania a prípravy uzná zanietené úsilie osôb, organizácií a projektov v celej Európe. Oceneniami sa odmenia úspechy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na základe viacerých rôznych kategórií, pričom ocenení víťazi budú vybraní na základe hlasovania poroty zloženej z nezávislých členov a zástupcov verejnosti.

„Európsky týždeň odborných zručností bude slúžiť ako platforma na výmenu nášho posolstva excelentnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a chcem, aby toto posolstvo rezonovalo vo všetkých kútoch Európy,“ uzavrela komisárka Thyssenová. „Pred tromi rokmi sme sa stali priekopníkmi tejto ambicióznej iniciatívy a každý rok vidieť pokrok. Naše posolstvo každý rok oslovuje čoraz viac ľudí a čoraz viac ľudí sa zapája do oblasti odborného vzdelávania a prípravy.“

Zapojte sa!

 

Viac informácií o Európskom týždni odborných zručností 2019 nájdete na týchto odkazoch:

Webové sídlo týždňa odborných zručností EÚ 2019

Mapa podujatí Európskeho týždňa odborných zručností 2019

Zdroje v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2019

Facebooková stránka k podujatiu:Európsky týždeň odborných zručností 2019

Webové sídlo fínskeho predsedníctva Rady Európskej únie

Sledujte Marianne Thyssenovú na FacebookuTwitteri

Európsky týždeň odborných zručností:na Twitteri: #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalent

 

Ďalšie informácie:

Európske dni pracovných príležitostí

Drop’pin@EURES

Vyhľadať zamestnancov siete EURES

Pracovné a životné podmienky v krajinách siete EURES

Databáza pracovných miest siete EURES

Služby siete EURES pre zamestnávateľov

Kalendár podujatí siete EURES

Nadchádzajúce podujatia online

Sieť EURES na Facebooku

Sieť EURES na Twitteri

Sieť EURES na LinkedIn

Témy
Externé správy EURESMladosti
Súvisiace sekcie
Život a práca
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vylúčenie zodpovednosti

Články majú používateľom portálu EURES poskytnúť informácie o aktuálnych témach a trendoch a podnietiť diskusiu a diskusiu. Ich obsah nemusí nevyhnutne odrážať názor Európskeho úradu práce (ELA) alebo Európskej komisie. Okrem toho, EURES a ELA nepodporujú vyššie uvedené webové stránky tretích strán.