Pāriet uz galveno saturu
EURES
Raksts par jaunumiem2019. gada 2. oktobrisEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

2019. gada Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa popularizē profesionālo izglītību un apmācību mūža garumā

Helsinkos (Somijā) 2019. gada 14.–18. oktobrī ceturto reizi norisināsies Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa. Nedēļu vadīs Eiropas Komisija partnerībā ar ES Padomes prezidentvalsti Somiju, un tajā turpinās apliecināt profesionālās izglītības un apmācības (PIA) vērtību visos dzīves posmos.

European Vocational Skills Week 2019 promotes lifelong vocational education and training
European Union

Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa pirmoreiz norisinājās 2016. gadā, tā ir ikgadēja kampaņa, kas izstrādāta, lai popularizētu PIA ar dažādiem pasākumiem visā Eiropā: vietējā, reģionālā un valstu mērogā. Kampaņa saved kopā izglītības un apmācības nodrošinātājus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, publiskās iestādes, uzņēmumu organizācijas, arodbiedrības un plašu sabiedrību ar mērķi uzsvērt PIA ieguvumus un iepazīstināt ar iespējām visā Eiropā.

Pagājušajā gadā saistībā ar 2018. gada kampaņu tika organizēti vairāk nekā 1800 pasākumi un darbības, tajos iesaistījās vairāk nekā 2,4 miljoni cilvēku. Līdz šim šogad jau reģistrēti gandrīz 500 pasākumi un darbības, un paredzams, ka atlikušā gada garumā un pašas nedēļas garumā notiks vēl vairāk pasākumu un darbību.

Gudra izvēle visiem

Neraugoties uz to, ka gandrīz 80 % no jaunajiem PIA iestāžu absolventiem drīz pēc absolvēšanas atrod darbu, PIA joprojām reizēm uzskata par “otro izvēli” salīdzinājumā ar tradicionālākiem karjeras ceļiem. Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas mērķis ir mainīt šo uzskatu gan potenciālo darba ņēmēju, gan potenciālo darba devēju vidū.

“Šogad mūsu kampaņas galvenā tēma ir “PIA visiem — prasmes uz mūžu,” norāda nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianne Thyssen. “Vēlos, lai profesionālā izglītība un apmācība kļūtu par apzinātu pirmo izvēli gan jauniešu, gan pieaugušo vidū. Es ticu, ka PIA nodrošina atspēriena punktu jēgpilnai karjerai un piepildītai dzīvei.”

Prasmju nepietiekamības novēršana

ES smagi strādā, lai mazinātu tādu prasmju nepietiekamību Eiropas ekonomikā, ko izraisa darba tirgus vajadzību straujās pārmaiņas. Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa uzsver, kā PIA var palīdzēt darba devējiem reaģēt uz pastāvīgi mainīgajām prasmju vajadzībām, esošajiem darba ņēmējiem sniedzot prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas iespējas. Tas var palīdzēt cilvēkiem jebkurā vecumā pielāgoties pārmaiņām darba tirgū, vairot savu potenciālu un veikt kvalitatīvu darbu. Turklāt tas var palīdzēt uzņēmumiem saglabāt konkurences priekšrocību mūsdienu strauji mainīgajā ekonomikā.

Vēstījums par izcilību

Nedēļas ietvaros tiks izcelti arī panākumi PIA jomā, paužot atzinību cilvēku, organizāciju un projektu saistībām visā Eiropā Balvas par izcilību PIA pasniegšanas ceremonijā. Balvas pasniegšanas ceremonijā godinās sasniegumus PIA dažādās kategorijās, un balvu ieguvējus izraudzīsies saskaņā ar neatkarīgu dalībnieku žūrijas un sabiedrības balsojumu.

“Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa kalpos kā platforma, kuras mērķis būs izplatīt mūsu vēstījumu par izcilību PIA, un es vēlos, lai šis vēstījums izskan visā Eiropā, no ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz rietumiem,” nobeigumā min komisāre Marianne Thyssen. “Pirms trim gadiem mēs ieviesām šo vērienīgo iniciatīvu, un ar katru gadu tā kļūst labāka. Katru gadu mūsu vēstījums sasniedz vairāk cilvēku un vairāk cilvēku iesaistās PIA.”

Iesaistieties!

 

Lai iegūtu plašāku informāciju par 2019. gada Eiropas Profesionālo prasmju nedēļu, apmeklējiet šādas saites:

2019. gada Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas tīmekļa vietne

2019. gada Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas pasākumu karte

2019. gada Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas resursi

Pasākuma lapa Facebook:2019. gada Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa

2019. gada Somijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē tīmekļa vietne

Sekojiet Marianne Thyssen sociālajā tīklā Facebook un Twitter

Eiropas Profesionālo prasmju nedēļasociālajā tīklā Twitter: #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalent

 

Plašāka informācija:

Eiropas Darba dienas

Drop’pin@EURES

Sazināties ar EURES darbiniekiem

Dzīvošana un darbsEURES valstīs

EURESdarbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURESpasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
Ārējās EURES ziņasJaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
Dzīvošana un darbs
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.