Přejít na hlavní obsah
EURES
Zpráva2. října 2019Evropský orgán pro pracovní záležitosti, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Evropský týden odborných dovedností 2019 na podporu celoživotního odborného vzdělávání a přípravy

Čtvrtý ročník Evropského týdne odborných dovedností proběhne ve dnech 14.–18. října 2019 ve finských Helsinkách. Tato akce, kterou pořádá Evropská komise v partnerství s finským předsednictvím Rady EU, bude i nadále poukazovat na hodnotu odborného vzdělávání a přípravy ve všech stádiích života.

European Vocational Skills Week 2019 promotes lifelong vocational education and training
European Union

Evropský týden odborných dovedností, který se poprvé konal v roce 2016, je každoroční kampaň zaměřená na podporu odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím kombinace akcí konaných po celé Evropě: na místní a regionální úrovni a na úrovni jednotlivých států. Tato kampaň sdružuje poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, organizace občanské společnosti, veřejné orgány, podniky, odbory a širší veřejnost s cílem zdůraznit přínosy odborného vzdělávání a přípravy a představit ty nejlepší příležitosti z celé Evropy.

Loni bylo v souvislosti s kampaní pro rok 2018 uspořádáno více než 1 800 akcí a aktivit s dosahem působnosti na více než 2,4 milionu osob. V tomto roce již bylo zaregistrováno téměř 500 akcí a aktivit, přičemž mnoho dalších se očekává po celý zbytek roku a během samotného týdne kampaně.

Inteligentní volba pro všechny

Ačkoli téměř 80 % mladých absolventů odborného vzdělávání a přípravy získává zaměstnání brzy po ukončení studia, odborné vzdělávání a příprava je ve srovnání s tradičnějšími profesními dráhami stále někdy považováno za „druhou volbu“. Evropský týden odborných dovedností si klade za cíl toto vnímání změnit jak u potenciálních zaměstnanců, tak u zaměstnavatelů.

„Hlavní motto naší kampaně v letošním roce zní ‚Odborné vzdělávání a příprava pro všechny – dovednosti pro celý život‘,“ říká Marianne Thyssenová, členka Komise odpovědná za zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu. „Je to proto, že si přeji, aby se odborné vzdělávání a příprava staly přesvědčivě první volbou jak pro mladé lidi, tak pro dospělé. Pevně věřím, že odborné vzdělávání a příprava představují odrazový můstek k dosažení smysluplné profesní dráhy a naplněného života.“

Snižování nedostatků v oblasti dovedností

EU usilovně pracuje na snížení nedostatků v oblasti dovedností v evropském hospodářství, které jsou způsobeny rychlými změnami v potřebách trhu práce. Evropský týden odborných dovedností zdůrazňuje, jak může odborné vzdělávání a příprava pomoci zaměstnavatelům reagovat na stále se měnící potřeby v oblasti dovedností tím, že jejich stávajícím zaměstnancům nabízí příležitosti k rozšíření dovedností nebo rekvalifikaci. To může pomoci lidem všech věkových kategorií přizpůsobit se změnám na trhu práce, posílit jejich potenciál a zastávat vysoce kvalitní pracovní místa. Odborné vzdělávání a příprava může navíc podnikům pomoci udržet si v dnešním rychle se měnícím hospodářství konkurenční výhodu.

Poselství excelence

Evropský týden rovněž představí úspěchy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a to během udílení cen za excelenci v této oblasti, kdy se dostane uznání za vynaložené úsilí výjimečným osobám, organizacím a projektům. Ceny za úspěchy v oblasti odborného vzdělávání a přípravy budou uděleny v celé řadě kategorií, přičemž výherci budou vybráni na základě hlasování poroty složené z nezávislých členů a hlasů od veřejnosti.

„Evropský týden odborných dovedností poslouží jako platforma ke sdílení našeho poselství excelence v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Přeji si, aby toto poselství mělo ohlas v celé Evropě, od severu na jih a od východu na západ,“ dodala závěrem komisařka Thyssenová. „Před třemi lety jsme byli průkopníky této ambiciózní iniciativy, která se rok od roku zlepšuje. Každoročně se naše poselství dostane k většímu počtu lidí a stále více osob se zapojuje do odborného vzdělávání a přípravy.“

Zapojte se!

 

Další informace o Evropském týdnu odborných dovedností 2019 najdete na těchto odkazech:

Evropský týden odborných dovedností 2019 – internetové stránky

Evropský týden odborných dovedností 2019 – mapa akcí

Evropský týden odborných dovedností 2019 – zdroje

Facebooková stránka kampaně: Evropský týden odborných dovedností 2019

Finské předsednictví Rady Evropské unie – internetové stránky

Sledujte Marianne Thyssenovou na Facebooku a Twitteru

 #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalent

 

Další informace:

Evropské dny pracovních příležitostí

Drop’pin@EURES

Najděte si svého pracovníka sítě EURES

Životní a pracovní podmínky v zemích sítě EURES

Databáze pracovních míst na portálu EURES

Služby sítě EURES pro zaměstnavatele

Kalendář akcí EURES

Připravované on-line akce

EURES na Facebooku

EURES na Twitteru

EURES na LinkedIn

Témata
Externí zprávy EURESMládí
Související sekce
Život a práce
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zřeknutí se odpovědnosti

Články mají uživatelům portálu EURES poskytnout informace o aktuálních tématech a trendech a podnítit diskusi a debatu. Jejich obsah nemusí nutně odrážet názor Evropského úřadu práce (ELA) nebo Evropské komise. EURES a ELA dále nepodporují výše uvedené webové stránky třetích stran.