Pāriet uz galveno saturu
EURES (EURopean Employment Services)
Raksts par jaunumiem2018. gada 26. jūlijsEiropas Darba iestāde, Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts

Eiropa piedāvā darba iespējas tūrisma nozarē visa gada garumā

Vai jūs meklējat darbu? Vai vēlaties ceļot un iepazīt jaunas vietas? Tādā gadījumā tūrisma/viesu uzņemšanas nozare varētu būt jums kā radīta!Kur ir labākās darbvietas, un vai darbu iespējams atrast jebkurā gada laikā?

Europe offers tourism job opportunities all year round
Shutterstock

ES ir daudz tūrisma iespēju — no galamērķiem jūras piekrastē un kalnos līdz populārām pilsētām. Šī nozare Eiropā tiešā un netiešā veidā nodrošina 25 miljonus darbvietu. Kā norādījusi Eiropas Komisija un Starptautiskā Darba organizācija (SDO), tūrisma nozare ir lielākā darba devēja jauniešiem, migrantiem, nepilna darba laika darba ņēmējiem un sievietēm. Šajā nozarē ir vajadzīgas dažāda līmeņa prasmes, tādējādi darbinieki var ātri pievienoties un/vai atgriezties darbaspēka rindās.

Pasaules Tūrisma organizācija (UNWTO) ir Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kuras uzdevums ir sekmēt atbildīgu, ilgtspējīgu un visiem pieejamu tūrismu. Tās jaunākie dati liecina, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu citu valstu tūristu skaits Eiropā (28 ES dalībvalstīs un galamērķos ārpus ES robežām) līdz 2017. gada augusta beigām pieauga par 8 %. Ziņojumā par Eiropas Savienības īstermiņa tūrisma tendencēm tika konstatēts, ka, aplūkojot tūrisma galamērķus ES, vislielākā izaugsme bija vērojama Eiropas dienvidos, kur citu valstu tūristu skaits iepriekš minētajā periodā palielinājās par 12 %.

Saskaņā ar ziņojumu citu valstu tūristu skaita pieaugums Horvātijā, Kiprā, Maltā un Slovēnijā sasniedza divciparu skaitli (līdz augusta beigām — salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu). Arī Grieķijā, Itālijā, Portugālē un Spānijā tika reģistrēts būtisks pieaugums. Šīm valstīm 2017. gada februāra “Eiropas darba dienas” pasākumā tika pievērsta īpaša uzmanība. Ķeriet vasaru ar EURES 2017 ļāva darba meklētājiem no visām dalībvalstīm un EEZ valstīm nonākt saskarē ar tādiem darba devējiem Eiropas dienvidos, kuri meklē motivētus darbiniekus ar dažādu valodu prasmēm un daudzveidīgu darba pieredzi. Tiešsaistes pasākums bija veltīts tieši tūrisma, viesnīcu un ēdināšanas nozares darba devējiem Horvātijā, Kiprā, Grieķijā, Itālijā, Maltā, Portugālē, Slovēnijā un Spānijā. Skatiet rakstu “Tiešsaistes darba dienas nosūta Francijas ekskursiju vadītāju uz Portugāles salām”, lai uzzinātu par to, kā pasākums palīdzēja Portugāles tūrisma uzņēmumam TuriAzores un darba meklētājai Laura Combrié no Francijas.

Lieliskas darba iespējas tūrisma nozarē visa gada garumā

Vairākas valstis Eiropas dienvidos, tostarp Grieķija un Spānija, arvien vairāk pievēršas jaunām jomām, lai pārveidotu ierasto tūrisma produktu “saule un pludmale” daudzveidīgos dažādām tēmām veltītos produktos.

Tie ietver:

  • īsu pilsētu apmeklējumu tūrismu;
  • kultūras tūrismu;
  • medicīnisko tūrismu;
  • veselības uzlabošanu;
  • romantiku;
  • piedzīvojumu vai luksusa tūrismu;
  • konferenču, sanāksmju un pasākumu tūrismu.

Pateicoties šādām iniciatīvām, darba iespējas tūrisma nozarē šķiet ļoti labas, jo īpaši cilvēkiem, kuri meklē darba iespējas visa gada garumā.

Darba meklētāji var atrast darba iespējas arī ziemā, piemēram, tādā vietā kā Lapzemes reģions Somijā. Tiešsaistes darbā pieņemšanas pasākumā, kas notika 2017. gada septembrī, EURES šim reģionam veltīja īpašu uzmanību. Cita iespēja varētu būt Islande. Saskaņā ar ceturkšņa ziņojumu, ko Eiropas Ceļojumu komisijas (ECK) uzdevumā sagatavoja Tourism Economics (Oxford Economics uzņēmums), Islandē 2017. gada pirmajos astoņos mēnešos (salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu) būtiski pieauga citu valstu tūristu skaits. Ziņojums “Eiropas tūrisms 2017. gadā: tendences un prognozes (C3/2017)” apliecināja, ka Amerikas ceļotāju galamērķu vidū Islande piedzīvo visstraujāko popularitātes kāpumu un tā bija iecienīts galamērķis arī Itālijas tūristu vidū.

Citu valstu tūristi varētu radīt vairāk iespēju Eiropas iedzīvotājiem ar valodu prasmēm

Ja meklējat darbu tūrisma/viesu uzņemšanas nozarē, jums varētu palīdzēt citu valodu prasmes (papildus angļu valodai). Eiropa piesaista arvien vairāk tūristu no Ķīnas un Indijas . Saskaņā ar ECK ziņojumu pēdējā laikā ir palielinājies arī tūristu skaits no Krievijas. Šajā ziņojumā arī bija norādīts, ka visos Eiropas galamērķos tūristu skaita pieaugumu turpina radīt tūristi no Ķīnas. Ziņojumā norādīts: “Tūrisma pieprasījumu no šī [Ķīnas] tirgus sekmē pozitīvie ekonomiskie apstākļi un nepieredzēta Ķīnas vidusslāņa paplašināšanās.” Tajā arī minēts, ka Serbija bija viens no galamērķiem, kas Ķīnas tūristu vidū sasniedza visstraujāko popularitātes kāpumu kā apmeklējumu, tā nakšņošanas ziņā.

Arī Indijas tūristu pieprasījums pēc ceļojumiem Eiropā bija vērā ņemams, un saskaņā ar aplēsēm tūristu skaits no šīs valsts ir pieaudzis par 14 %. Apmeklējumu ziņā populārākais Indijas tūristu galamērķis bija Horvātija (pamatojoties uz datiem līdz 2017. gada septembrim). Ziņojumā norādīts: “Laika gaitā šīs valsts [Indijas] kā Eiropas tūrisma galamērķu tirgus nozīme arvien vairāk palielināsies.”

Ņemot vērā Ķīnas pieaugošo nozīmi Eiropas tūrisma nozarē, Komisija kopā ar Ķīnas Nacionālo tūrisma administrāciju 2018. gadā organizēs ES un Ķīnas Tūrisma gadu (ECTY).

Meklējot darbu tūrisma/viesu uzņemšanas nozarē, jūs varat izmantot EURES, lai:

 

Saistītās saites:

Eiropas Komisija

Starptautiskā Darba organizācija (SDO).

Eiropas Savienības īstermiņa tūrisma tendences

Ķeriet vasaru ar EURES 2017

Tiešsaistes darba dienas nosūta Francijas ekskursiju vadītāju uz Portugāles salām

Lapzeme Somijā

Tiešsaistes darbā pieņemšanas pasākums

“Eiropas tūrisms 2017. gadā: tendences un prognozes (C3/2017)”

Ķīnas pieaugošā nozīme

ECTY

stažēšanās, mācekļa prakse — kas tev ir vispiemērotākais?

Prasmju pase

 

Papildu informācija:

Atrodiet EURESdarbiniekus

Dzīvošana un darbs EURES valstīs

EURES Darbavietu datubāze

EURES pakalpojumi darba devējiem

EURES Pasākumu kalendārs

Turpmākie pasākumi tiešsaistē

EURES sociālajā tīklā Facebook

EURES sociālajā tīklā Twitter

EURES sociālajā tīklā LinkedIn

Sīkāka informācija

Temati
UzņēmējdarbībaĀrējās ieinteresētās pusesIeteikumi un padomiDarba tirgus jaunumi/mobilitātes jaunumiPersonāla atlases tendencesJaunatne
Saistītā(s) sadaļa(s)
Dzīvošana un darbs
Nozare
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Atruna

Raksti ir paredzēti, lai sniegtu EURES portāla lietotājiem informāciju par aktuālām tēmām un tendencēm un rosinātu diskusijas un debates. To saturs ne vienmēr atspoguļo Eiropas Darba iestādes (ELA) vai Eiropas Komisijas viedokli. Turklāt EURES un ELA neatbalsta iepriekš minētās trešo pušu tīmekļa vietnes.