Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)
Artikkel26. juuli 2018Euroopa Tööjõuamet, Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat

Euroopa pakub turismialaseid töövõimalusi aasta ringi

Kas otsite töökohta? Soovite reisida ja uusi paiku avastada? Sellisel juhul võib turismi-/majutussektor sobida just teile!Kuid millised on parimad kohad töötamiseks ja kas leiaksite töökohti ükskõik millisel aastaajal?

Europe offers tourism job opportunities all year round
Shutterstock

Üle kogu ELi on palju turismivõimalusi, alates ranniku- ja mägiste alade sihtkohtadest kuni populaarsete linnadeni. Sektoriga on otseselt ja kaudselt seotud 25 miljonit töökohta Euroopas. See on suurim noorte inimeste, rändajate, osalise tööajaga töötajate ja naiste tööandja, nagu on märkinud Euroopa Komisjon ja Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO). Erineva keerukusastmega oskusi nõudev turismisektor pakub sellistele töötajatele kiiret ja/või uut sisenemist tööjõuturule.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni asutuse, Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO), mille ülesandeks on vastutustundliku, jätkusuutliku ja üldiselt kättesaadava turismi edendamine, uusimate andmete kohaselt kasvas Euroopas (nii ELi 28 liikmesriigis kui ka väljaspool ELi asuvates sihtkohtades) saabuvate välisturistide arv 2017. aasta augusti lõpuks võrreldes eelmise aastaga 8%. Samuti leiti aruandes Euroopa Liidu lühiajalised turismi arengusuunad, et ELi turismisihtkohtadest oli kasv kõige tugevam Lõuna-Euroopas, mille arvele langes saabuvate välisturistide arvu suurenemine 12% võrra samal perioodil.

Aruande kohaselt iseloomustas Horvaatiasse, Küprosele, Maltale ja Sloveeniasse saabunud välisturistide hulga kasvu kahekohaline arv (augusti lõpu seisuga, võrreldes eelmise aastaga). Ka Kreeka, Itaalia, Portugal ja Hispaania registreerisid tugeva kasvu. Need riigid olid 2017. aasta veebruaris Euroopa tööhõivepäeva üritusel tähelepanu keskpunktis. Võta suvest kõik EURESega 2017 viis kõikide liikmesriikide ja EMP riikide tööotsijad kokku Lõuna-Euroopa tööandjatega, kes otsisid mitmekesise keeleoskusega ja erineva taustaga motiveeritud töötajaid. Veebiüritus keskendus üksnes turismi, hotellide ja toitlustusasutuste tööandjatele Horvaatias, Küprosel, Kreekas, Itaalias, Maltal, Portugalis, Sloveenias ja Hispaanias. NB! Veebipõhine tööhõivepäev saadab Prantsuse giidi Portugali saartele, et selgitada välja, kuidas üritus aitas ühte Portugali reisiettevõtet, mille nimi on TuriAzores, ja Prantsuse tööotsijat Laura Combrié’d.

Suurepärased võimalused aastaringseks turismialaseks tööks

Mitmed Lõuna-Euroopa riigid, sealhulgas Kreeka ja Hispaania, keskenduvad üha rohkem uutele valdkondadele, et ümber kujundada traditsiooniline „päike ja rand“ tüüpi turismitoode erinevateks mitmesugustele teemadele suunatud toodeteks.

Nende hulgas on:

  • linnapuhkus;
  • kultuuriturism;
  • meditsiiniturism;
  • heaolu;
  • romantika;
  • seiklus- või luksusturism;
  • konverentsid, kohtumised ja üritusturism.

Tänu sellistele algatustele tunduvad tööhõive võimalused turismisektoris paljulubavad, eriti nendele, kes otsivad aastaringseid võimalusi.

Tööotsijad võivad leida võimalusi ka talvel sellistes asukohtades, nagu Soome Lapimaa. Seda piirkonda tõsteti esile EURESe korraldatud veebipõhisel värbamisüritusel 2017. aasta septembris. Veel üheks võimaluseks võib olla Island, kus saabuvate välisturistide arv kasvas 2017. aasta esimese kaheksa kuu jooksul märkimisväärselt (võrreldes eelmise aastaga) kvartali ülevaatearuande andmetel, mille Oxfordi majandusettevõte Tourism Economics koostas Euroopa Reisikomisjoni jaoks). Euroopa turism 2017. aastal: suundumused ja väljavaated (III kv 2017) näitas, et Island oli kõige kiiremini kasvava populaarsusega sihtkoht Ameerikast saabuvate reisijate puhul ja kõrgelt hinnatud ka Itaalia turistide hulgas.

Välisriikidest saabuvad turistid võivad suurendada võõrkeeleoskusega eurooplaste võimalusi

Võõrkeelte oskus – lisaks inglise keelele – võib tulla kasuks tööotsingul turismi-/majutussektoris. Euroopa muutub järjest populaarsemaks Hiinast ja Indiast saabuvate külaliste hulgas. Vastavalt Euroopa Reisikomisjoni aruandele on hiljuti hakanud kasvama ka Venemaalt saabuvate turistide arv. Sama aruanne näitas ka, et saabuvate väliskülaliste arv suureneb kõikides Euroopa sihtkohtades Hiina kodanike välisreiside arvel. Nagu on öeldud aruandes: „selle turu [Hiina] turisminõudlusele on kaasa aidanud soodsad majandustingimused ja keskklassi enneolematu laienemine“. Märgiti ka ära, et Serbia oli Hiina turistide jaoks kõige suuremate kasvunäitajatega sihtkoht nii saabumiste kui ka ööbimiste poolest.

Ka Indias oli nõudmine Euroopa reiside järele tugev, hinnanguliselt suurenes sellest riigist saabuvate turistide arv 14%. India turistide jaoks oli saabuvate külastajate lõikes kõige populaarsem sihtkoht Horvaatia (andmed kuni septembrini 2017). „Aja jooksul muutub riik [India] Euroopa sihtkohtade seisukohast üha tähtsamaks lähteturuks,“ öeldi aruandes.

Tunnistades Hiina kasvavat tähtsust Euroopa turismisektori jaoks, korraldab komisjon 2018. aastal ELi-Hiina turismiaasta (ECTY) – koos Hiina riikliku turismiametiga.

Turismi-/majutussektoris töökoha leidmiseks võite kasutada EURESt, et:

 

Seotud lingid

Euroopa Komisjon

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)

Euroopa Liidu lühiajalised turismisuundumused

Võta suvest kõik EURESega 2017

Prantsuse giid suundub veebipõhise tööhõivepäeva järel Portugali saartele

Soome Lapimaa

Veebipõhine värbamisüritus

Euroopa turism 2017. aastal: suundumused ja väljavaated (III kv 2017)

Hiina kasvav tähtsus

ECTY

Praktika, internatuur, väljaõpe – mis neist sobib sulle?

Kutseoskuste pass

 

Lisateave

Leia EURESe töötajad

Töö- ja elamistingimused EURESe riikides

EURESe töökohtade andmebaas

EURESe teenused tööandjatele

EURESe ürituste kalender

Eelseisvad veebiüritused

EURES Facebookis

EURES Twitteris

EURES LinkedInis

Teemad
EttevõtlusVälised sidusrühmadNõuanded ja soovitusedTööturuuudised/liikumisuudisedVärbamistrendidNoorus
Seotud jaotis(ed)
Elamine ja töötamine
Sektor
Accomodation and food service activitiesActivities of extraterritorial organisations and bodiesActivities of households as employers, undifferentiated goods- and servicesAdministrative and support service activitiesAgriculture, forestry and fishingArts, entertainment and recreationConstructionEducationElectricity, gas, steam and air conditioning supplyFinancial and insurance activitiesHuman health and social work activitiesInformation and communicationManufacturingMining and quarryingOther service activitiesProfessional, scientific and technical activitiesPublic administration and defence; compulsory social securityReal estate activitiesTransportation and storageWater supply, sewerage, waste management and remediation activitiesWholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Vastutusest loobumine

Artiklite eesmärk on anda EURESe portaali kasutajatele teavet aktuaalsete teemade ja suundumuste kohta ning ergutada arutelu ja arutelu. Nende sisu ei pruugi kajastada Euroopa Tööameti (ELA) ega Euroopa Komisjoni seisukohta. Lisaks ei toeta EURES ja ELA ülalnimetatud kolmandate isikute veebisaite.