Mur għall-kontenut ewlieni
EURES (EURopean Employment Services)
Artiklu tal-aħbarijiet9 Mejju 2017L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol, Id-Direttorat Ġenerali tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni2 min qari

EURES tal-Iżvezja: Nagħtu t-tama lix-Xeneġġaturi

L-EURES tal-Iżvezja offra l-opportunità għal xeneġġaturi Żvediżi mill-Ewropa b᾽attività ta᾽ reklutaġġ importanti li saret fil-Polonja.

EURES Sweden: Giving Writers Hope

Din l-attività saret bi sforz kollaborattiv bejn il-Midja Kulturali fis-Servizz Pubbliku tax-Xogħol fil-EURES tal-Iżvezja u l-Istitut Pollakk tal-Film. L-għan tagħhom it-tnejn kien li jressqu x-xeneġġaturi Żvediżi wiċċ᾽imb᾽wiċċ ma᾽ produtturi Pollakki li qed ifittxu talent ġdid.

L-attività, li saret nhar it-23 ta᾽ Marzu f᾽Varsavja, kellha l-għan li tqarreb lejn xulxin l-imħuħ kreattivi, u dawk li għandhom il-mezzi għal kreattività.

Is-Servizz Żvediż tal-Kultura u x-Xogħol stieden applikanti minn xeneġġaturi Żvediżi mill-ġeneri kollha tal-finzjoni fosthom id-drama, il-kriminal, l-adoloxxenza u t-tfulija. Minn 60 applikant b'talent u li ttamaw li jintagħżlu, 11-il xeneġġatur intagħżlu. Dawn il-finalisti mbagħad marru l-Polonja biex jattendu għall-attività tal-Istitut Pollakk tal-Film fis-sede tagħhom bl-isem ta᾽ Kino Rejs, u jiltaqgħu mal-produtturi Pollakki li kienu mistiedna jattendu.

Ix-xeneġġaturi kellhom 8 minuti kull wieħed biex jispjegaw l-iskript lill-produtturi, u wara jattendu riċeviment fejn ikunu jistgħu jiltaqgħu u jagħmlu konnessjonijiet ta᾽ negozju.

L-eżitu mistenni jkompli jibni fuq is-suċċess tax-xeneġġaturi ta᾽ qabel f᾽Berlin. Ir-rispons miġbur mill-parteċipanti mill-erba᾽ attivitajiet preċedenti ta᾽ bejn l-2013-2016 urew li 20% tagħhom iffirmaw kuntratt maʼproduttur.

Dan riżultat tajjeb ħafna għal industrija li ħafna jafu kemm hu diffiċli tippenetraha. Ix-xogħol ta᾽ xeneġġatur huwa spiss meqjus bħala l-iktar karriera kreattiva iebsa biex tippenetraha, minħabba li hija differenti għal modi ta᾽ kitba oħra peress li mʼhemmx l-għażla ta᾽ awtopubblikazzjoni. Is-suċċess ħafna drabi jiddependi minn kemm xogħlok ikun f᾽idejn il-persuna t-tajba fil-mument it-tajjeb, iżda anki li xogħlok jinqara huwa kważi biċċa xogħol impossibbli.

Dawn huma l-ostakli li l-EURES tal-Iżvezja qed jaspira li jegħleb b᾽attivitajiet bħal dawn. L-għan hu li jkun hemm pjattaforma aktar aċċessibbli għax-xeneġġaturi Żvediżi, u jkollhom l-opportunità jiltaqgħu mal-professjonisti tal-industrija u jiksbu impjieg fl-Ewropa kollha.

Din l-attività riċenti kienet it-tieni waħda li saret fil-Polonja, u hemm oħrajn ippjanati fil-futur qarib f᾽pajjiżi oħra Ewropej bħal Berlin u Londra. Għal aġġornamenti dwar attivitajiet simili organizzati mit-Taqsima tal-Midja Kulturali tal-EURES fl-Iżvezja u attvitajiet importanti fil-futur, ibqa' żur il-Portal tal-Aħbarjiet tal-EURES.

 

Links relatati:

il-Midja Kulurali fis-Servizz Pubbliku tax-Xogħol

L-Istitut Pollakk tal-Film

 

Aqra aktar:

Sib Konsulent tal-EURES

Kundizzjonijiet ta᾽ għajxien u xogħol fil-pajjiżi tal-EURES

Il-Bażi ta᾽ Data tal-Impjiegi tal-EURES

Is-servizzi tal-EURES għall-impjegaturi

Il-Kalendarju tal-Avvenimenti tal-EURES

Avveniment Online li jmiss

EURES fuq Facebook

EURES fuq Twitter

EURES fuq LinkedIn

EURES fuq Google+

Temi
 • Negozju/Intraprenditorija
 • Ideat u Suġġerimenti
 • Ġranet tax-Xogħol/Avvenimenti
 • Aħbarijiet dwar is-suq tax-xogħol/aħbarijiet dwar il-mobilità
 • Aħbarijiet/rapporti/statistika
 • Xejriet ta' reklutaġġ
 • Stejjer ta' suċċess
Sezzjoni(jiet) relatati
Settur
 • Accomodation and food service activities
 • Activities of extraterritorial organisations and bodies
 • Activities of households as employers, undifferentiated goods- and services
 • Administrative and support service activities
 • Agriculture, forestry and fishing
 • Arts, entertainment and recreation
 • Construction
 • Education
 • Electricity, gas, steam and air conditioning supply
 • Financial and insurance activities
 • Human health and social work activities
 • Information and communication
 • Manufacturing
 • Mining and quarrying
 • Other service activities
 • Professional, scientific and technical activities
 • Public administration and defence; compulsory social security
 • Real estate activities
 • Transportation and storage
 • Water supply, sewerage, waste management and remediation activities
 • Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Ċaħda

L-artikoli huma maħsuba biex jipprovdu lill-utenti tal-portal tal-EURES b'informazzjoni dwar suġġetti u xejriet kurrenti u biex jistimulaw id-diskussjoni u d-dibattitu. Il-kontenut tagħhom mhux bilfors jirrifletti l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (ELA) jew tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, EURES u ELA ma japprovawx websajts ta' partijiet terzi msemmija hawn fuq.