Direct la conținutul principal
EURES (EURopean Employment Services)

Servicii EURES

EURES este o reţea de cooperare concepută pentru facilitarea liberei circulaţii a lucrătorilor în ţările UE 27, precum şi în Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Reţeaua este formată din Biroul European de Coordonare (BEC), birourile naţionale de coordonare (BNC), partenerii EURES şi partenerii asociaţi EURES.

Printre partenerii din cadrul reţelei se pot număra serviciile publice de ocupare a forţei de muncă (SPOFM), serviciile private de ocupare a forţei de muncă (SPROFM), sindicatele, organizaţiile patronale şi alţi actori relevanţi de pe piaţa forţei de muncă. Partenerii furnizează servicii de informare, plasare a forţei de muncă şi recrutare angajatorilor şi solicitanţilor de locuri de muncă, în timp ce biroul european şi birourile naţionale de coordonare monitorizează organizarea activităţilor la nivel european, respectiv naţional.

În plus, EURES are un rol important în furnizarea de informaţii specifice şi în facilitarea plasării forţei de muncă în beneficiul angajatorilor şi angajaţilor din zonele de frontieră, în regiunile europene transfrontaliere.

În practică, EURES furnizează serviciile prin intermediul portalului şi prin reţeaua umană de aproximativ 1000 de consilieri EURES care sunt zilnic în contact cu solicitanţii de locuri de muncă şi cu angajatorii din întreaga Europă.

Ce vă poate oferi EURES?

EURES îi ajută pe solicitanți să-și găsească un loc de muncă și pe angajatori să recruteze personal din toată Europa

Principiul Uniunii Europene privind libera circulație a lucrătorilor este considerat unul dintre cele mai importante drepturi ale cetățenilor UE. Acesta se referă la faptul că vă puteți muta în orice stat membru al UE, precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, pentru a căuta un loc de muncă și pentru a vă angaja.

Uneori însă, exercitarea acestui drept poate părea o sarcină copleșitoare și dificilă. Scopul EURES este tocmai acela de a-i ajuta și de a-i sprijini pe solicitanții de locuri de muncă și pe angajatori în acest sens.

Aceasta presupune furnizarea unei game largi de servicii, disponibile pe portalul EURES sau prin intermediul unei rețele umane vaste de peste o mie de consilieri care își desfășoară activitatea în cadrul organizațiilor membre și ale organizațiilor partenere EURES.

Serviciile EURES pentru solicitanții de locuri de muncă și pentru angajatori includ:

  • Corelarea locurilor de muncă vacante și a CV-urilor de pe portalul EURES
  • Informații și îndrumări, precum și alte servicii de sprijin pentru lucrători și angajatori
  • Accesul la informații privind condițiile de viață și de muncă în statele membre ale UE, cum ar fi impozitarea, pensiile, asigurările de sănătate și asigurările sociale
  • Servicii de asistență specifice pentru lucrătorii frontalieri și angajatorii din regiunile transfrontaliere
  • Sprijin pentru anumite grupuri în contextul de EURES Targeted Mobility Schemes
  • Asistență pentru evenimente dinamice de recrutare prin intermediul platformei „Zilele europene (online) ale locurilor de muncă”
  • Informații cu privire la asistența oferită după recrutare (cum ar fi cursuri de limbă și sprijin pentru integrare în țara de destinație) și accesul la aceasta

Pentru a afla mai multe despre serviciile EURES puteți vizita diferitele secțiuni ale acestui site, puteți găsi datele de contact ale membrilor și partenerilor EURES pe pagina „EURES în țara dumneavoastră”sau puteți lua legătura direct cu un consilier EURES prin telefon, e-mail sau chat. De asemenea, puteți contacta serviciul de asistență EURES pentru a vă ajuta să utilizați portalul și pentru a vă răspunde la orice alte întrebări.