Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)

Usługi sieci EURES

EURES to oparta na współpracy sieć, której celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Lichtensteinem i Norwegią.

W skład sieci wchodzą Europejski Urząd Koordynacji (ECO), Krajowe Urzędy Koordynacji (NCO), partnerzy sieci EURES oraz stowarzyszeni partnerzy sieci EURES.Partnerami sieci mogą być publiczne służby zatrudnienia (PES), prywatne służby zatrudnienia (PRES), związki zawodowe, organizacje pracodawców i inni istotni uczestnicy rynku pracy.

Partnerzy dostarczają informacje oraz prowadzą rekrutację i świadczą usługi pośrednictwa pracy na rzecz pracodawców oraz osób poszukujących zatrudnienia, a krajowe oraz europejskie urzędy koordynacji nadzorują organizację działań odpowiednio na szczeblu europejskim i krajowym.

Sieć EURES ma także do odegrania ważną rolę w przekazywaniu konkretnych informacji i świadczeniu usług pośrednictwa pracy na rzecz pracodawców i pracowników w europejskich regionach transgranicznych.

W praktyce sieć EURES świadczy swoje usługi poprzez portal oraz poprzez sieć około1000 doradców EURES, którzy na co dzień kontaktują się z poszukującymi pracy i pracodawcami w całej Europie.

W czym EURES może Ci pomóc?

EURES pomaga osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia i pracodawcom w rekrutacji pracowników z całej Europy

Zasada swobodnego przepływu pracowników Unii Europejskiej jest uważana za jedno z najważniejszych praw obywateli UE. Oznacza to, że możesz przenieść się do dowolnego państwa członkowskiego UE, a także Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii w celu poszukiwania i podjęcia pracy.

Czasami jednak może się wydawać, że korzystanie z tego prawa jest przytłaczające i trudne. Właśnie dlatego celem EURES jest zapewnianie w tym procesie wsparcia i pomocy osobom poszukującym pracy i pracodawcom.

Wiąże się to z zapewnieniem szerokiego zakresu usług dostępnych na portalu EURES lub za pośrednictwem rozległej sieci ponad tysiąca doradców pracujących w organizacjach członkowskich i partnerskich EURES.

Usługi EURES dla osób poszukujących pracy i pracodawców obejmują:

  • dopasowanie ofert zatrudnienia i CV na portalu EURES,
  • informowanie i doradztwo oraz inne usługi wsparcia dla pracowników i pracodawców,
  • dostęp do informacji o warunkach życia i pracy w państwach członkowskich UE, takich jak podatki, emerytury, ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia społeczne,
  • specjalne usługi wsparcia dla pracowników przygranicznych i pracodawców w regionach transgranicznych,
  • wsparcie dla konkretnych grup w ramach EURES Targeted Mobility Schemes,
  • wsparcie dynamicznych wydarzeń rekrutacyjnych za pośrednictwem platformy Europejskich Dni Pracy (online),
  • informowanie o pomocy po rekrutacji i dostęp do takiej pomocy, jak np. szkolenie językowe i pomoc w integracji w kraju docelowym.

Aby dowiedzieć się więcej o usługach EURES, można odwiedzić różne sekcje tej strony internetowej, znaleźć dane kontaktowe członków i partnerów EURES na stronie „EURES w twoim kraju” lub skontaktować się bezpośrednio z doradcą EURES telefonicznie, e-mailowo lub na czacie. Możesz również skontaktować się z biurem informacyjnym EURES w celu uzyskania pomocy w korzystaniu z portalu lub odpowiedzi na inne pytania.