Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)

Seirbhísí EURES

Is líonra comhoibrithe é EURES atá deartha chun saorghluaiseacht oibrithe a éascú laistigh de na tíortha AE 27, móide an Eilvéis, an Íoslainn, Lichtinstéin agus an Iorua.

Tá an líonra comhdhéanta de: an Oifig Eorpach um Chomhordú (ECO), na hOifigí Náisiúnta um Chomhordú (NCOanna), Comhpháirtithe EURES agus na Comhpháirtithe EURES Gaolmhara.

D'fhéadfadh iad seo a leanas a bheith ina gcomhpháirtithe sa líonra; Seirbhísí Fostaíochta Poiblí (PES), Seirbhísí Fostaíochta Príobháideacha (PRES), ceardchumainn, eagraíochtaí fostóirí agus gníomhaithe ábhartha eile i margadh an tsaothair. Soláthraíonn na comhpháirtithe faisnéis, seirbhísí socrúcháin agus earcaíochta d'fhostóirí agus do chuardaitheoirí poist, agus déanann na hOifigí Eorpacha agus Náisiúnta um Chomhordú maoirseacht ar eagrú na ngníomhaíochtaí ag an leibhéal Eorpach agus an leibhéal náisiúnta faoi seach.

Ina theannta sin, tá ról tábhachtach ag EURES i ndáil le faisnéis ar leith a sholáthar agus socrúcháin a éascú ar mhaithe leis na fostóirí agus na hoibrithe imeallchríche i réigiúin trasteorann na hEorpa.

Dáiríre, soláthraíonn EURES a sheirbhísí tríd an tairseach agus trí líonra daonna de thart ar 1000 comhairleoir EURES atá i dteagmháil laethúil le cuardaitheoirí poist agus le fostóirí ar fud na hEorpa.

Cén tairbhe a d’fhéadfá baint as EURES?

Cuidíonn EURES le cuardaitheoirí poist fostaíocht a aimsiú agus le fostóirí daoine ó gach cearn den Eoraip a earcú

Meastar go bhfuil prionsabal an Aontais Eorpaigh um shaorghluaiseacht oibrithe ar cheann de na cearta is tábhachtaí atá ag saoránaigh AE. Tríd an tsaorghluaiseacht sin, is féidir aistriú chuig aon Bhallstát den Aontas Eorpach, chomh maith leis an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua agus an Eilvéis chun post a lorg agus a ghlacadh.

Mar sin féin, d’fhéadfadh sé a bheith an-dúshlánach agus deacair uaireanta leas a bhaint as an gceart seo. Tá EURES ann go díreach chun cabhair agus tacaíocht a thabhairt do chuardaitheoirí poist agus d'fhostóirí ina leith sin.

Cuimsíonn sé seo raon leathan seirbhísí a sholáthar, atá ar fáil ar thairseach EURES nó tríd an ngréasán mór daonna ina bhfuil breis agus míle comhairleoir atá ag obair i mBalleagraíochtaí agus in eagraíochtaí Comhpháirtíochta EURES.

I measc na seirbhísí a chuireann EURES ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d'fhostóirí tá:

  • Postfholúntais agus CVanna a mheaitseáil ar thairseach EURES
  • Faisnéis agus treoir agus seirbhísí tacaíochta eile d'oibrithe agus d'fhostóirí
  • Rochtain ar fhaisnéis maidir le coinníollacha maireachtála agus oibre i mballstáit AE, amhail cánachas, pinsin, árachas sláinte agus slándáil shóisialta
  • Seirbhísí sonracha tacaíochta d'oibrithe trasteorann agus d'fhostóirí i réigiúin trasteorann
  • Tacaíocht do ghrúpaí ar leith sa chomhthéacs de "EURES Targeted Mobility Schemes"
  • Tacaíocht d'imeachtaí earcaíochta dinimiciúla tríd an ardán (ar líne) Laethanta Fostaíochta Eorpacha
  • Faisnéis maidir le cúnamh iar-earcaíochta agus rochtain a thabhairt ar an gcúnamh sin, amhail oiliúint teanga agus tacaíocht le himeascadh sa tír chinn scríbe

Chun tuilleadh eolais a fháil ar sheirbhísí EURES is féidir cuairt a thabhairt ar na codanna éagsúla den láithreán gréasáin seo, sonraí teagmhála Bhaill agus Chomhpháirtithe EURES a fháil ar an leathanach “EURES i do thír féin” nó dul i dteagmháil dhíreach le Comhairleoir de chuid EURES ar an nguthán, tríd an bpost nó i gcomhrá. Is féidir teagmháil a dhéanamh le Deasc Chabhrach EURES freisin chun cabhair a fháil leis an tairseach nó le ceisteanna ar bith eile atá agat.