Põhisisu juurde
EURES (EURopean Employment Services)

EURESe teenused

EURES on koostöövõrgustik, mille eesmärk on lihtsustada töötajate vaba liikumist ELi 27 liikmesriigis ning Šveitsis, Islandil, Liechtensteinis ja Norras.

Võrgustikku kuuluvad Euroopa koordinatsioonibüroo, riiklikud koordinatsioonibürood, EURESe partnerid ja EURESe assotsieerunud partnerid.

Võrgustiku partneriteks võivad olla avalikud tööturuasutused, erasektori tööturuasutused, ametiühingud, tööandjate organisatsioonid ja tööturu teised asjaomased osalised. Partnerid osutavad tööandjatele ja tööotsijatele teabe-, tööotsingu- ja värbamisteenuseid ning Euroopa ja riiklikud koordinatsioonibürood juhivad tegevuse korraldust vastavalt Euroopa ja riiklikul tasandil.

Peale selle on EURESel oluline roll konkreetse teabe andmisel ja töökoha leidmise lihtsustamisel piiriüleste piirkondade tööandjatele ja piirialatöötajatele.

Tegelikkuses osutab EURES teenuseid portaali ja ligikaudu 1000 EURESe nõustajat hõlmava võrgustiku kaudu. Nõustajad suhtlevad iga päev tööotsijate ja tööandjatega kõikjal Euroopas.

Mida saab EURES Teie heaks teha?

EURES aitab tööotsijatel leida töökohti ja tööandjatel palgata töötajaid kogu Euroopast

Euroopa Liidu töötajate vaba liikumise põhimõtet peetakse Euroopa Liidu kodanike üheks olulisimaks õiguseks. See tähendab, et sul on õigus suunduda mis tahes Euroopa Liidu liikmesriiki, samuti Islandile, Liechtensteini, Norrasse ja Šveitsi, et otsida või alustada tööd.

Sellegipoolest võib selle õiguse kasutamine näida vahel heidutav ja raske. EURESe eesmärk ongi aidata ja toetada tööotsijaid ja tööandjaid nende õiguste kasutamisel.

See hõlmab mitmesuguste teenuste pakkumist, mis on kättesaadavad EURESe portaalis või enam kui tuhandest nõustajast koosneva laiaulatusliku inimvõrgustiku kaudu EURESe liikmes- ja partnerorganisatsioonides.

EURESe teenused tööotsijatele ja tööandjatele hõlmavad järgmist:

  • vabade töökohtade sobitamine CVdega EURESe portaalis;
  • töötajate ja tööandjate teavitamine ja nõustamine ning muud tugiteenused;
  • juurdepääs ELi liikmesriikide elu- ja töötingimuste teabele, näiteks maksustamine, pensionid, tervisekindlustus ja sotsiaalkindlustus;
  • piirialade töötajatele ja tööandjatele pakutavad konkreetsed tugiteenused;
  • toetus konkreetsetele rühmadele EURESe Mobility Schemes;
  • dünaamiliste värbamisürituste toetamine Euroopa (Online) tööhõivepäevade platvormi kaudu;
  • teave värbamisjärgse abi kohta ja sellele juurdepääs, näiteks keelekoolitus ja toetus sihtriigis integreerumiseks.

Selleks et saada rohkem teavet EURESe teenuste kohta, võite külastada käesoleva veebilehe eri jaotisi, leida EURESe liikmete ja partnerite kontaktandmed veebilehelt EURES sinu riigis või pöörduda otse EURESe nõustaja poole telefoni, posti või veebivestluse teel või pöörduda EURESe kasutajatoe poole portaali kasutamise või mis tahes muu küsimusega.

 

Lisateave EURESe ja selle teenuste kohta:

Kuidas leida tööd Euroopas — juhend tööotsijatele

Tööjõu värbamine Euroopas — juhend tööandjatele