Preskoči na glavno vsebino
EURES

Kako postati član ali partner mreže EURES?

EURES je bil vzpostavljen leta 1994 kot mreža med javnimi zavodi za zaposlovanje v državah EU/EGP, ki jo je takrat usklajevala Evropska komisija, od leta 2021 pa Evropski organ za delo. Sodelovale so tudi druge organizacije, kot so sindikati in organizacije delodajalcev, zlasti kot udeleženke v posebnih partnerstvih v regijah, v katerih je vožnja na delo čez mejo pogosta.

Da bi bil EURES močnejši in učinkovitejši kot instrument za lajšanje prostega gibanja in izboljšanje delovanja evropskega trga dela, se je spremenil in ta reforma se odraža v Uredbi (EU) 2016/589 o mreži EURES.

Med glavnimi cilji uredbe o mreži EURES je bila širitev omrežja in vključitev več organizacij, bogatejša ponudba informacij, smernic in storitev zaposlovanja še širšemu krogu iskalcev zaposlitve in delodajalcev po vsej Evropi.

Zato morajo vse države članice EU/EGP vzpostaviti nacionalne sisteme, ki bodo organizacije v njihovih državah spodbudile, da bodo postale članice ali partnerice mreže EURES.   Vsaka organizacija, ki opravlja storitve zaposlitve, se lahko mreži pridruži, če izpolnjuje skupna merila iz uredbe o mreži EURES ter zahteve in postopke zadevnega nacionalnega sistema sprejema.

Nekaj osnovnih zahtev:

Organizacija, ki želi podstati članica mreže EURES, mora zagotoviti vse naslednje tri storitve:

  • prispevati k naboru prostih delovnih mest s posredovanjem podatkov portalu mreže EURES,
  • prispevati k naboru prijav za zaposlitev in življenjepisov s posredovanjem podatkov portalu mreže EURES ter
  • iskalcem zaposlitve in delodajalcem zagotoviti neposredno podporo (informacije, usmerjanje, podporo po zaposlitvi).

Partnerica mreže EURES mora zagotoviti vsaj eno od navedenih treh storitev in ponuditi tehtno utemeljitev, zakaj ne more zagotoviti vseh storitev članice, na primer zaradi svoje velikosti, omejenih virov ali narave drugih storitev, ki jih običajno opravlja.

Vse članice in partnerice EURES morajo izpolnjevati določena minimalna merila iz uredbe o mreži EURES v zvezi s ponudbo storitev (npr. skladnost s standardi dela in zakonodajo, zmožnost nuditi druge storitve, brezplačne storitve za delavce) in udeležbo v omrežju EURES (npr. zagotavljanje podatkov v skladu s standardi in oblikami, programiranje in poročanje, napotitve in usposabljanje osebja).

Več informacij

Za več informacij o nacionalnih predpisih in postopkih ter o nacionalnih kontaktnih točkah izberite državo v spodnjem seznamu. (Večina informacij je na voljo samo v angleščini)