Direct naar de inhoud
EURES (EURopean Employment Services)

Hoe word ik EURES-partner of EURES-lid?

EURES is in 1994 opgezet als netwerk van openbare diensten voor arbeidsvoorziening in de EU/EER-landen, destijds gecoördineerd door de Europese Commissie en sinds 2021 door de Europese Arbeidsautoriteit. Andere organisaties, zoals vakbonden en werkgeversorganisaties hebben ook deelgenomen, in het bijzonder in specifieke partnerschappen in regio’s met veel grensoverschrijdende mobiliteit.

Teneinde het netwerk sterker en efficiënter te maken als instrument dat een vrij verkeer van werknemers bevordert en de werking van de Europese arbeidsmarkt verbetert, heeft EURES een hervorming ondergaan, vastgelegd in de EURES-Verordening (EU) 2016/589

Een van de hoofddoelstellingen van de EURES-verordening is een verbreding van het netwerk met meer deelnemende organisaties, die meer informatie, begeleiding en wervingsdiensten bieden aan nog meer werkzoekenden en werkgevers in heel Europa.

Daartoe moeten alle EU/EER-lidstaten nationale systemen opzetten om het organisaties in hun landen mogelijk te maken lid en partner te worden van EURES.   Iedere organisatie die diensten voor de arbeidsvoorziening aanbiedt mag zich bij het netwerk voegen als zij voldoet aan de gemeenschappelijke criteria die in de EURES-verordening zijn vastgelegd en aan de eisen en procedures van haar eigen nationale toelatingssysteem.

 

Enkele basiseisen:

Een organisatie moet alle navolgende drie diensten aanbieden, als zij EURES-lid wil worden:

  • bijdragen aan de vacaturepool door het toezenden van gegevens aan het EURES-portaal;
  • bijdragen aan de sollicitatie- en cv-pool door het toezenden van gegevens aan het EURES-portaal;
  • ondersteunende diensten verlenen aan werknemers en werkgevers (informatie, begeleiding, bijstand na de werving).

Een organisatie die EURES-partner wil worden, moet minstens één van bovengenoemde drie diensten verlenen en kunnen aantonen dat zij niet alle diensten van een EURES-lid kan bieden, bijvoorbeeld wegens te geringe omvang, beperkte middelen of de aard van de andere diensten die zij doorgaans aanbiedt.

Alle EURES-leden en -partners moeten aan bepaalde minimumcriteria voldoen. Deze worden genoemd in de EURES-verordening en betreffen de dienstverlening (bijvoorbeeld naleving van arbeidsnormen en -wetten, capaciteit om diensten aan te bieden, gratis diensten voor werknemers) en deelname aan het EURES-netwerk (bijvoorbeeld levering van gegevens overeenkomstig bepaalde normen en formats, programmering en rapportage, toewijzing en training van personeel).

 

Meer informatie

Kies een land in onderstaande lijst voor meer informatie over nationale voorschriften en procedures en nadere gegevens over de nationale contactpunten. (De meeste informatie is uitsluitend in het Engels beschikbaar)