Przejdź do treści głównej
EURES

EURES Targeted Mobility Scheme

Osoby poszukujące pracy

EURES Targeted Mobility Schemes for jobseekers banner

Trudno jest Ci znaleźć pracę lub kurs w swoim kraju? Myślisz o pracy za granicą, ale przytłacza Cię wizja piętrzących się przeszkód?

Zgłoś się do udziału w "EURES Targeted Mobility Scheme"!

 1. Na czym
  polega "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • W ramach tego programu krajowe służby zatrudnienia oferują wsparcie osobom poszukującym pracy, szkoleń lub praktyk zawodowych w innym kraju UE, Norwegii lub Islandii.
  • Chodzi tu o sprawiedliwą mobilność – eliminowanie przeszkód utrudniających takim osobom mobilność.
  • Dzięki temu pracodawcom w tych krajach łatwiej jest znaleźć wykwalifikowanych pracowników o wysokiej motywacji.
  • Dostępne wsparcie obejmuje dofinansowanie kosztów kursów językowych i procedury uznania kwalifikacji zawodowych, a także kosztów podróży i utrzymania.
 2. Kto
  może się zgłosić?
  • Osoby poszukujące pracy w wieku od 18 lat
  • Obywatele kraju UE, Norwegii lub Islandii oraz osoby legalnie zamieszkałe w tych krajach
  • Niezależnie od poziomu i dziedziny kwalifikacji
 3. Jak
  zacząć szukać pracy?
  • Kliknij linki poniżej, aby wyświetlić projekty realizowane obecnie przez główne i partnerskie służby zatrudnienia.
  • Poproś o informacje na temat procedury zgłoszeń, a także na temat pomocy przy wyszukiwaniu odpowiadających Twoim kwalifikacjom ofert pracy i wsparcia podczas rekrutacji.

Pracodawcy

EURES Targeted Mobility Schemes banner for Employers

Poszukujesz pracowników z konkretnymi kwalifikacjami, ale masz trudności ze znalezieniem ich w swoim kraju? Zamierzasz stworzyć wielokulturowy zespół pracowników, który zapewni Twojej firmie przewagę konkurencyjną na rynku?

Zgłoś się do udziału w "EURES Targeted Mobility Scheme"!

 1. Na czym
  polega "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • W ramach tego programu lokalne służby zatrudnienia oferują Twojej firmie wsparcie w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników/praktykantów o wysokiej motywacji z innych krajów europejskich.
  • Małe lub średnie przedsiębiorstwa mogą dodatkowo złożyć wniosek o dofinansowanie niektórych kosztów przeszkolenia i integracji nowych pracowników.
 2. Kto
  może się zgłosić do udziału w programie?
  • Wszystkie przedsiębiorstwa i organizacje z siedzibą w kraju UE, Norwegii lub Islandii, niezależnie od branży i wielkości.
  • Każda firma oferująca pisemną umowęo pracę na okres co najmniej:
   6 miesięcy w przypadku zatrudnienia lub przyuczenia do zawodu
   3 miesięcy w przypadku stażu.
  • Każda firma/organizacja oferująca praktykę zawodową zgodną z prawem krajowym.
 3. Gdzie
  Twoja firma może rekrutować pracowników?

  W dowolnym kraju UE, Norwegii lub Islandii

 4. Od
  czego zacząć?
  • Kliknij linki poniżej, aby wyświetlić projekty realizowane obecnie przez główne i partnerskie służby zatrudnienia.
  • Poproś o informacje na temat warunków udziału w programie.

Główne i partnerskie służby zatrudnienia

projekty realizowane obecnie przez główne i partnerskie służby zatrudnienia