Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
EURES (EURopean Employment Services)

EURES Targeted Mobility Scheme

Cuardaitheoirí Poist

EURES Targeted Mobility Schemes for jobseekers banner

An bhfuil sé ag dul crua ort post nó deis oiliúna a fháil i do thír féin? An bhfuil tú ag smaoineamh ar obair a fháil i dtír eile, ach níl a fhios agat conas na bacainní a shárú?

Bain triail as "EURES Targeted Mobility Scheme"!

 1. Céard
  í an "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Faoin scéim cuirtear tacaíocht thiomnaithe ar fáil ó sheirbhísí náisiúnta fostaíochta do dhaoine atá ag lorg oibre, oiliúna nó printíseachtaí i dtír eile san Aontas Eorpach, san Iorua nó san Íoslainn.
  • Ar bhonn cothrom, téann sé i ngleic leis na riachtanais atá ag cuardaitheoirí poist i dtaca le bacainní soghluaisteachta a bhaint.
  • Cabhraíonn sé le fostóirí i dtíortha a bhfuil oibrithe spreagtha cáilithe á lorg acu.
  • Mar chuid den tacaíocht atá ar fáil, tá maoiniú ann chun rudaí cosúil le cúrsaí teanga, costais taistil agus costais chothaithe a chlúdach, sin agus chun aitheantas a fháil ar do chuid cáilíochtaí.
 2. atá in ann iarratas a dhéanamh?
  • Cuardaitheoirí poist atá 18 mbliana d’aois nó os a chionn.
  • Náisiúnaigh de thír den Aontas, den Iorua nó den Íoslainn – nó aon duine a bhfuil cónaí air go dlíthiúil sna tíortha sin.
  • Aon chuardaitheoir poist, beag beann ar cháilíochtaí.
 3. Conas
  is féidir leat tús a chur le do chuardach poist?
  • Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar thionscadail reatha atá á reáchtáil ag príomhsheirbhís fostaíochta agus a comhpháirtithe
  • Iarr eolas orthu maidir leis an bpróiseas iarratais, an cuardach post, agus cuidiú i dtaca leis an meaitseáil agus an earcaíocht

Fostóirí

EURES Targeted Mobility Schemes banner for Employers

An bhfuil tú ag iarraidh daoine a bhfuil próifíl ar leith acu a earcú, ach tá sé ag dul crua ort iad a aimsiú i do thír féin? Ar mhaith leat foireann ilchultúrtha a thógáil a thabharfaidh buntáiste do do ghnólacht?

Bain triail as "EURES Targeted Mobility Scheme"!.

 1. Céard
  í an "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Faoin scéim cuirtear tacaíocht thiomnaithe ó sheirbhísí fostaíochta áitiúla ar fáil do do ghnólacht chun cuardaitheoirí poist spreagtha agus cáilithe a earcú ó thíortha eile san Eoraip le haghaidh oibre, tréimhsí oiliúna nó printíseachtaí.
  • Más gnólacht beag nó meánmhéide thú, is féidir leat iarratas a dhéanamh freisin ar thacaíocht airgeadais chun clúdach a dhéanamh ar chuid de na costais oiliúna agus lánpháirtíochta a bhaineann leis na baill foirne nua sin.
 2. atá in ann iarratas a dhéanamh?
  • Gach gnólacht nó eagraíocht atá lonnaithe i dtír den Aontas Eorpach, san Iorua nó san Íoslainn, beag beann ar an earnáil eacnamaíoch nó ar mhéid an ghnólachta
  • Aon ghnó a thairgeann conradh oibre scríofa dar fad ar a laghad:
   6 mhí i gcás post nó do phrintíseachtaí
   3 mhí i gcás tréimhsí oiliúna.
  • Aon ghnólacht/eagraíocht a thairgeann socrúchán atá i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.
 3. háit as ar féidir le do ghnólacht duine a earcú?

  In aon tír den Aontas Eorpach, san Íoslainn nó san Iorua

 4. Conas
  is féidir tús a chur leis?
  • Cliceáil ar na naisc thíos chun teacht ar thionscadail reatha atá á reáchtáil ag príomhsheirbhís fostaíochta agus a comhpháirtithe
  • Iarr eolas orthu maidir leis na coinníollacha rannpháirtíochta

Príomhsheirbhís fostaíochta agus a comhpháirtithe

thionscadail reatha atá á reáchtáil ag príomhsheirbhís fostaíochta agus a comhpháirtithe