Přejít na hlavní obsah
EURES (EURopean Employment Services)

EURES Targeted Mobility Scheme

Zájemci o zaměstnání

EURES Targeted Mobility Schemes for jobseekers banner

Nedaří se vám najít práci nebo nemáte možnost absolvovat odbornou přípravu? Uvažujete o práci v zahraničí, ale nevíte, jak vyřídit všechno papírování?

Vyzkoušejte cílený "EURES Targeted Mobility Scheme".

 1. Co
  e cílený "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Tento program nabízí specializovanou pomoc úřadu práce osobám, které hledají práci, stáž nebo učňovskou přípravu v jiné zemi EU, Norsku nebo na Islandu.
  • Na spravedlivém základě řeší potřeby uchazečů o zaměstnání, pokud jde o odstranění překážek mobility.
  • Pomáhá zaměstnavatelům v těchto zemích, kteří hledají motivované a kvalifikované pracovníky.
  • Pomoc zahrnuje financování  jazykových kurzů, cestovních nákladů, výdajů na pobyt nebo třeba uznání vaší kvalifikace.
 2. Kdo
  se může přihlásit?
  • uchazeči o zaměstnání ve věku minimálně 18 let
  • státní příslušníci zemí EU, Norska nebo Islandu – nebo kdokoli, kdo v těchto zemích oprávněně pobývá
  • každý uchazeč o zaměstnání, bez ohledu na jeho kvalifikaci
 3. Jak
  začít hledat zaměstnání?
  • Kliknutímna níže uvedené odkazy najdete aktuální projekty, které organizuje příslušný úřad práce a jeho partneři.
  • Požádejte o informace o procesu podání přihlášky, hledání pracovního místa, zprostředkování a pomoci při náboru.

Zaměstnavatelé

EURES Targeted Mobility Schemes banner for Employers

Hledáte zaměstnance s určitým profilem, ale nemůžete je u nás najít? Chcete si vybudovat mezinárodní tým, který vašemu podniku poskytne výhodu na trhu?

Vyzkoušejte cílený "EURES Targeted Mobility Scheme".

 1. Co
  e cílený "EURES Targeted Mobility Scheme"?
  • Nabízí podnikům specializovanou podporu místního úřadu práce při náboru motivovaných a kvalifikovaných uchazečů o zaměstnání z jiných evropských zemí za účelem práce, stáže nebo učňovské přípravy.
  • Jste-li malým nebo středním podnikem, můžete rovněž požádat o finanční podporu na pokrytí některých nákladů na odbornou přípravu a integraci těchto nových zaměstnanců.
 2. Kdo
  se může přihlásit?
  • jakýkoli podnik nebo organizace se sídlem v zemi EU, Norsku nebo na Islandu, bez ohledu na hospodářské odvětví či velikost
  • podnik, který nabízí písemnou pracovnísmlouvu na dobu alespoň:
   6 měsíců v případě zaměstnání nebo učňovské přípravy  
   3 měsíců v případě stáže
  • jakýkoli podnik či organizace nabízející místo, které je v souladu s vnitrostátními právními předpisy
 3. Kde
  může váš podnik nabírat nové zaměstnance?

  V kterékoli zemi EU, na Islandu nebo v Norsku

 4. Jak
  začít?
  • Kliknutímna níže uvedené odkazy najdete aktuální projekty, které organizuje příslušný úřad práce a jeho partneři.
  • Požádejte o informace o podmínkách účasti v programu.

Program cílené mobility sítě EURES TMS má transformativní dopad na životy. S jeho pomocí získal například Jesús, uchazeč o zaměstnání ze Španělska, zaměstnání v Norsku. Podívejte se na toto video, kde uvidíte jeho inspirativní cestu a změnu, kterou mu do života přinesl program TMS:

Příslušný úřad práce a jeho partneři

aktuální projekty, které organizuje příslušný úřad práce a jeho partneři