Направо към основното съдържание
Лого
EURES (EURopean Employment Services)

EURES Targeted Mobility Scheme

Търсещи работа

EURES Targeted Mobility Schemes for jobseekers banner

Трудно ви е да намерите работа или възможности за обучение във вашата страна? Мислите да работите в чужбина, но не знаете как да преодолеете сериозните пречки?

Пробвайте на "EURES Targeted Mobility Scheme".

 1. Какво
  представлява на "EURES Targeted Mobility Scheme".
  • В рамките на схемата националните служби по заетостта предоставят специализирана подкрепа на хора, които търсят работа, обучение или стаж в друга държава от ЕС, Норвегия или Исландия.
  • Тя допринася при равни условия за премахването на пречките пред мобилността на търсещите работа.
  • Чрез схемата се оказва помощ на работодателите в тези страни, които търсят мотивирани и квалифицирани работници.
  • Наличната подкрепа включва финансиране за езикови курсове, признаване на квалификации, пътни и дневни разноски.
 2. Кой
  може да кандидатства?
  • Търсещи работа на възраст 18 и повече години.
  • Граждани на държавите от ЕС, Норвегия или Исландия или всяко законно пребиваващо в тези държави лице.
  • Всеки търсещ работа независимо от неговите квалификации.
 3. Как
  да започнете търсенето на работа?
  • Щракнетевърху връзките по-долу, за да видите текущите проекти, изпълнявани от водеща служба по заетостта и нейните партньори.
  • Поискайте информация относно процеса на кандидатстване, търсенето на работа, намирането на съответствия и помощта за наемане на работа.

Работодатели

EURES Targeted Mobility Schemes banner for Employers

Търсите да наемете хора с конкретен профил, но ви е трудно да ги намерите във вашата страна? Искате да създадете мултикултурен екип, който може да даде предимство на вашето предприятие?

Пробвайте на "EURES Targeted Mobility Scheme".

 1. Какво
  представлява на "EURES Targeted Mobility Scheme".
  • Схемата предоставя на вашето предприятие специализирана подкрепа от местните служби по заетостта за наемане на мотивирани и квалифицирани работници от други европейски страни за работа, стаж или чиракуване.
  • Ако сте малко или средно предприятие, можете също така да кандидатствате за финансова помощ за покриване на част от разходите за обучение и интеграция на новите служители.
 2. Кой
  може да кандидатства?
  • Всички предприятия или организации, намиращи се в страна от ЕС, Норвегия или Исландия, независимо от икономическия сектор или размера им
  • Всяко предприятие, което предлага писмен трудовдоговор за поне:
   6 месеца — за работа или чиракуване   
   3 месеца — за стажове.
  • Всички предприятия/организации, предлагащи работа в съответствие с националното законодателство.
 3. Къде
  може да наема персонал вашето предприятие?

  Във всяка страна от ЕС, Исландия или Норвегия

 4. Как
  да започнете?
  • Щракнетевърху връзките по-долу, за да видите текущите проекти, изпълнявани от водеща служба по заетостта и нейните партньори.
  • Поискайте информация относно условията за участие

EURES TMS (целевата схема за мобилност на EURES) променя живота на хората. Например чрез нея Хесус, който е търсещ работа от Испания, успя да си намери работа в Норвегия. Вижте този видеоклип, за да научите за впечатляващото му преживяване и положителната за него промяна с помощта на TMS: 

Водеща служба по заетостта и нейните партньори

текущите проекти, изпълнявани от водеща служба по заетостта и нейните партньори