Prejsť na hlavný obsah
EURES (EURopean Employment Services)

EURES v cezhraničných regiónoch

Pohraničné regióny EÚ pokrývajú 40 % územia EÚ a žijú v nich takmer dva milióny cezhraničných pracovníkov. Podľa najnovšej správy o mobilite pracovnej sily v rámci EÚ viac ako 1,3 milióna ľudí v EÚ žilo v jednej krajine a pracovalo v inej krajine.

Cezhraniční pracovníci sa však môžu každodenne stretávať s mnohými prekážkami, ako sú rôzne vnútroštátne postupy, systémy sociálneho zabezpečenia, daňové pravidlá a právne systémy. Okrem toho je verejná doprava v cezhraničných regiónoch často menej rozvinutá v porovnaní s vnútroštátnou dopravou, čo ešte viac obmedzuje schopnosť ľudí pracovať v zahraničí v rámci EÚ.

Sieť EURES pomáha cezhraničným pracovníkom prekonať tieto prekážky tým, že poskytuje finančnú podporu cezhraničným partnerstvám v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+).

V rámci týchto partnerstiev spolupracujú členovia a partneri siete EURES cezhranične na tom, aby zvýšili schopnosť pracovníkov pracovať v zahraničí, ako aj schopnosť zamestnávateľov zamestnávať cezhraničných pracovníkov. Organizácie, ktoré nie sú súčasťou siete EURES, sa môžu takisto zapojiť do tejto pomoci, ak môžu v tejto súvislosti pomôcť. Medzi partnerov zvyčajne patria verejné služby zamestnanosti, skupiny zamestnávateľov a organizácie, ako sú univerzity, podnikateľské združenia, odborové zväzy a obchodné komory.

V rokoch 2024, 2025 a 2026 získa financovanie z ESF+ šesť cezhraničných partnerstiev, do ktorých je zapojených osem krajín. Okrem toho v tejto oblasti pôsobí niekoľko ďalších partnerstiev, ktoré nedostávajú podporu EÚ.

Cezhraničné partnerstvá podporované z ESF+ sú uvedené ďalej. Ak chcete získať viac informácií o partnerstvách, ich prebiehajúcich činnostiach a ponúkaných službách alebo ak chcete požiadať o ďalšie informácie či podporu, kliknite na príslušný odkaz:

 

Hlavným cieľom partnerstiev je vymieňať si informácie, poskytovať poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie a zamestnávateľov o cezhraničnej práci a nábore/zamestnávaní, ponúkať voľné pracovné miesta a poskytovať služby pred prijatím do zamestnania i po ňom.

Skupiny odborníkov môžu pracovníkom poskytovať podporu v každej fáze ich kariéry a odpovedia im na akékoľvek otázky, ktoré môžu mať v súvislosti s praktickými aspektmi cezhraničnej práce.

Partnerstvá monitorujú aj tok pracovníkov cez hranice a vývoj na trhu práce a identifikujú prípadné prekážky, ktoré môžu brániť voľnému pohybu pracovníkov v rámci regionálneho cezhraničného trhu práce.

Každý rok vykonávajú množstvo činností na podporu uchádzačov o zamestnanie aj zamestnávateľov.

Ďalšie poradenstvo o pracovných príležitostiach vo vašom regióne vám poskytnú poradcovia siete EURES, ktorých môžete vyhľadávať podľa jednotlivých cezhraničných partnerstiev.