Przejdź do treści głównej
EURES (EURopean Employment Services)

EURES w regionach przygranicznych

Jak podano w najnowszym sprawozdaniu na temat mobilności w UE, wewnątrzunijne regiony przygraniczne zajmują 40 proc. terytorium UE, a zamieszkuje je prawie 2 mln osób dojeżdżających do pracy za granicą. Są to tzw. pracownicy przygraniczni.

Jednak pracownicy przygraniczni na co dzień napotykają wiele przeszkód wynikających m.in. z różnic w praktykach krajowych, systemach zabezpieczenia społecznego, przepisach podatkowych czy systemach prawnych. Liczne bariery muszą również pokonać pracodawcy zatrudniający pracowników w regionach przygranicznych.

Partnerstwa transgraniczne EURES pomagają pracownikom i pracodawcom przezwyciężyć te przeszkody przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Z filmu dowiesz się, jak działają partnerstwa transgraniczne EURES i jakiego rodzaju wsparcia mogą Ci udzielić:

Członkowie i partnerzy EURES z różnych krajów współpracują ze sobą, aby w większym stopniu umożliwić pracownikom pracę za granicą i ułatwić pracodawcom zatrudnianie pracowników z innego kraju. Organizacje, które nie są częścią sieci EURES, również mogą uczestniczyć w tych partnerstwach, jeśli są w stanie zaoferować pomoc w tym zakresie. Partnerami są zazwyczaj publiczne służby zatrudnienia, grupy pracodawców oraz instytucje i organizacje takie jak uniwersytety, stowarzyszenia przedsiębiorców, związki zawodowe i izby handlowe lub administracje regionalne.

Partnerstwa transgraniczne EURES udzielają osobom poszukującym pracy i pracodawcom informacji i porad dotyczących pracy za granicą i rekrutacji pracowników z innego kraju, udostępniają oferty pracy oraz oferują usługi wspierające przed rekrutacją i po jej zakończeniu. Grupy ekspertów udzielają pracownikom wsparcia na każdym etapie ich kariery zawodowej i odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące praktycznych aspektów pracy transgranicznej.

Partnerstwa transgraniczne EURES monitorują również przepływ pracowników przez granice oraz rozwój rynku pracy, a także identyfikują przeszkody, które mogą utrudniać swobodny przepływ pracowników w ramach regionalnego transgranicznego rynku pracy.

W latach 2024, 2025 i 2026 finansowanie z EFS+ otrzymuje 6 partnerstw transgranicznych EURES obejmujących 8 państw:

EURES-T Grande Région

(Belgia, Francja, Niemcy i Luksemburg)

EURES-T Oberrhein/Rhin supérieur

(Francja, Niemcy i Szwajcaria)

EURADRIA

(Włochy i Słowenia)

EURES-T Andalucía-Algarve

(Hiszpania i Portugalia)

EURES-T Extremadura-Alentejo

(Hiszpania i Portugalia)

EURES-T Norte de Portugal-Galicia

(Hiszpania i Portugalia)

Niektóre partnerstwa prowadzą również działalność bez wsparcia finansowego ze strony UE lub z wykorzystaniem różnych modeli finansowania unijnego:

EURES-T Beskydy

(Czechy, Polska i Słowacja)

Więcej porad na temat możliwości zatrudnienia w Twoim regionie udzielają doradcy EURES w ramach danego partnerstwa transgranicznego.